Hanım Sahabiler

İlk hanım sahabiler kimlerdir? İslam dini için her türlü fedakarlığı yapan hanım sahabilerin hayatları...

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ara sıra yanına azığını alarak Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 17. günü Hira Mağrası’da vahiy meleği Cebrail -aleyhisselam- geldi ve ona ilk vahiy “oku” emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed‘e -sallallahu aleyhi ve sellem- 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, tebliğe en yakınlarından başladı. O’na ilk eşi Hz. Hatice annemiz sonra kızları Hz. Fatıma, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Rukiyye -radıyallahu anh- iman etti. 

Soyu sopu, zenginliği, güzelliği ve olgunluğu ile şeref timsali annemiz büyüklüğüne büyüklük katan, firasetli davranışıyla şeref ve izzetini artıran şu sözleriyle Efendimize destek verdi: “Sana kim inanmaz ki? Önce ben inandım.” deyip kelime-i şehadet getirdi. İslâm’ın ilk mü'mini oldu. Allah Resûlü’nün ilk destekçisi oldu. Ona sevgisini, sadâkatini, itaatini ve refikalığını gösterdi. Dünya durdukça bu yüce davranışıyla anılmasını sağladı.

Yâsir ailesi İslâm’ın ilk günlerinde birlikte İslâm’la şereflenerek birer iman fedâisi oldular. Azgın müşriklerin akıl almaz işkencelerine mâruz kaldılar. Ammar İbni Yâsir’in -radıyallahu anh- annesi Hazret-i Sümeyye -radıyallahu anhâ- İslâm’ın ilk şehidesi oldu. İşte İslâm’a büyük hizmetler veren hanım sahabiler.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK KIZLARI

 1. Hz. Fatıma (r.a.)
 2. Ümmü Gülsüm Binti Muhammed (r.a.)
 3. Zeynep Binti Muhammed (r.a)
 4. Rukiyye Binti Muhammed (r.a)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK EŞLERİ

 1. Hz.Hatice (r.a)
 2. Hz.Aişe (r.a)
 3. Sevde Binti Zem'a (r.a)
 4. Hz.Hafsa (r.a.)
 5. Zeynep Binti Huzeyme (r.a.)
 6. Zeynep Binti Çahş (r.a.)
 7. Ümmü Seleme (r.a.)
 8. Ümmü Habibe (r.a.)
 9. Cüveyriye Binti Haris (r.a.)(R.A.)
 10. Safiyye Binti Huyey (r.a.)
 11. Meymune Binti Haris (r.a.)
 12. Hazreti Mariye (r.a.)

DİĞER HANIM SAHABİLER

 1. Berire (r.a.)
 2. Esma Binti Amr (r.a.)
 3. Ümeyme Binti Rukayka (r.a.)
 4. Selmâ Binti Umeys (r.a.)
 5. Hassâne El-Müzeniyye (r.a.)
 6. Ümmü Ebî Hüreyre (r.a.)
 7. Ümmü Halid (r.a.)
 8. Ümmü Râle (r.a.)
 9. Fürey'a Binti Mâlik (r.a.)
 10. Sübey'a Binti Haris (r.a.)
 11. Dubâa Binti Zübeyr (r.a.)
 12. Dürre Binti Ebû Leheb (r.a.)
 13. Aişe Binti Sa'd (r.a.)
 14. Habîbe Binti Sehl (r.a.)
 15. Fatma Binti Yeman (r.a.)
 16. Ümmü Mübeşşir (r.a.)
 17. Ümmü Züfer (r.a.)
 18. Kayle Binti Mahreme (r.a.)
 19. Ümmü'd Derdâ (r.a.)
 20. Ümmü Sinan (r.a.)
 21. Nâile Binti Ferâfisa (r.a.)
 22. Selma Binti Kays (r.a.)
 23. Huleyde Binti Kays (r.a.)
 24. Şifâ Binti Abdullah (r.a.)
 25. Ümmü Kühhâ (r.a.)
 26. Atike Binti Abdulmuttalib (r.a.)
 27. Havva Binti Zeyt (r.a.)
 28. Ümmü Zer Gıfariyye (r.a.)
 29. Ümmü İshak Ganeviyye (r.a.)
 30. Hâlide Binti Esved (r.a.)
 31. Havle Binti Tüveyt (r.a.)
 32. Zeyneb Binti Ebû Seleme (r.a.)
 33. Zeynep Binti Muâviye (r.a.)
 34. Fâtıma Binti Kays (r.a.)
 35. Seffâne Binti Hâtim (r.a.)
 36. Ervâ Binti Küreyz (r.a.)
 37. Cemile Binti Selül (r.a.)
 38. Habîbe Binti Cahş (r.a.)
 39. Ümmü Varaka (r.a.)
 40. Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (r.a.)
 41. Hindi Binti Amr (r.a.)
 42. Ümmü Atıyye (r.a.)
 43. Atike Binti Zeyd (r.a.)
 44. Şeyma Binti Hâris (r.a.)
 45. Ümmü Râfi Selmâ (r.a.)
 46. Rubeyyi Binti Muavviz (r.a.)
 47. Cemîle Binti Sâbit (r.a.)
 48. Leylâ Binti Ebî Hasme (r.a.)
 49. Ümmü Hâkim Binti Haris (r.a.)
 50. Ümmü Mâbed (r.a.)
 51. Zinnîre (r.a.)
 52. Ümmü Şerîk (r.a.)
 53. Ümmü Rumân (r.a.)
 54. Erva Binti Abdülmuttalib (r.a.)
 55. Sümeyra Binti Kays (r.a.)
 56. Havle Binti Salebe (r.a.)
 57. Havle Binti Kays (r.a.)
 58. Halîme (r.a.)
 59. Esma Binti Yezid (r.a.)
 60. Fatıma Binti Esed (r.a.)
 61. Ümmü Eymen (r.a.)
 62. Hamne Binti Cahş (r.a.)
 63. Hind Binti Utbe (r.a.)
 64. Havle Binti Hakîm (r.a.)
 65. Ümâme Binti Ebi'l Âs (r.a.)
 66. Ümmü Gülsüm Binti Ali (r.a.)
 67. Safiyye (r.a.)
 68. Ümmü Fadl (r.a.)
 69. Ümmü Haram Binti Milhan (r.a.)
 70. Hansâ (r.a.)
 71. Ümmü Hanî (r.a.)
 72. Cüveyriye Binti Haris (r.a.)
 73. Ümmü Külsûm Binti Ukbe İbni Ebû Muayt (r.a.)
 74. Ümmü Büceyd (r.a.)
 75. Nesibe (r.a.)
 76. Afra Hatun (r.a.)
 77. Zeynep Binti Ebu Seleme (r.a.)
 78. Esma Binti Umeys (r.a.)
 79. Şifa Hatun (r.a.)
 80. Sümeyye Binti Habbat (r.a.)

İslam ve İhsan

İLK SAHABİLER KİMLERDİR?

İlk Sahabiler Kimlerdir?

HANIM SAHABİLERİN ÖRNEK MÜCADELESİ

Hanım Sahabilerin Örnek Mücadelesi

ASRI SAADET’TE HANIM SAHABİLER

Asrı Saadet’te Hanım Sahabiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.