KİTAPLIK

“Mutfağımızdaki Tehlike” Kitabı Erkam Yayınları’ndan çıktı

Nejla Baş’ın, yeni kitabı “Mutfağımızdaki Tehlike” başlığıyla Erkam Yayınları’ndan çıktı.

Altınoluk Dergisinin Mart 2021 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 421. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Mart 2021 sayısı “Seher Gıdası Ahlâk Aşısıdır” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Mart 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 193. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mart 2021 sayısı “Hak ile Dostluk ve Rahmet Mevsimi” başlığıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinden 17. Yıla Özel Hediye Kitap Kampanyası

Yüzakı dergisi 17. yıla özel abonelik kampanyası ile okurlarına Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin “Kur’ân ve Sünnet İki Cihanda Rahmet” isimli eserini hediye edi

“Kur’an Sofrası” Kitabı Erkam Yayınları’ndan Çıktı

Şebnem dergisi yazarlarından Nejla Baş’ın, “Kur’ân Sofrası” başlığıyla yayınlanan kitabı Erkam Yayınları’ndan çıktı.

İslâm Fıkhının Konuları

İslâm fıkhının ana konuları nelerdir?

Altınoluk Dergisinin Şubat 2021 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 420. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Şubat 2021 sayısı “Sade Hayat Müminin Markasıdır” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Şubat 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 192. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Şubat 2021 sayısı “Ümmet-i Muhammed Üşürken; Isınmaya Hakkımız Var mı?” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Ocak 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 191. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2021 sayısı “Sadece Bir Akşam veya Kuşluk Vakti” kapağıyla yayınlandı.

Hz. Mevlânâ’ya Göre Aşk Nedir?

Mesnevi neden “dinle” ile başlar? Mesnevi hangi konuları işler? Tasavvufta “ney” neyi ifade eder? Hz. Mevlânâ’ya göre aşk nedir? Hz. Mevlânâ’ya göre aşkın ve se

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.