KİTAPLIK

Yüzakı Dergisinin Ocak 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 191. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2021 sayısı “Sadece Bir Akşam veya Kuşluk Vakti” kapağıyla yayınlandı.

Hz. Mevlânâ’ya Göre Aşk Nedir?

Mesnevi neden “dinle” ile başlar? Mesnevi hangi konuları işler? Tasavvufta “ney” neyi ifade eder? Hz. Mevlânâ’ya göre aşk nedir? Hz. Mevlânâ’ya göre aşkın ve se

Yüzakı Dergisinin Aralık 2020 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 190. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Aralık 2020 sayısı “Gerçek Tasavvuf: Arz-ı Endam Değil Arz-ı Hâldir” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Kasım 2020 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 189. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Kasım 2020 sayısı Helâl ve Haram Dairesinde “Kitap ve Sünnet’i İhyâ” kapağıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Kasım 2020 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 417. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Kasım 2020 sayısı “Dürüstlük En Kârlı Ticaret” kapağıyla yayınlandı. Takdim yazısında İslam ve İhsa

Siyer Okumaya Nereden Başlamalı?

Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatını konu alan siyer kitaplarını okumaya nereden başlamalıyız?

İlk Türkçe Mevlidler

Diğer İslâm edebiyatlarına nisbetle mevlidlerin Türk edebiyatında ayrı bir yeri vardır. Çoğunlukla manzum kaleme alınan bu eserler, Türk halkının peygamber sevg

İSTAM 2020 Tasavvuf Seminerleri Başvuruları Başladı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne bağlı Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) bünyesinde düzenlenecek 2020 Tasavvuf Uzaktan Eğitim Programı başvuruları

Altınoluk Gündem Yayın Hayatına Başladı

Altınoluk dergisinin internet sitesi yenilendi. Yeni yüzüyle okuyucularına erişim kolaylığı sunan Altınoluk dergisi, Altınoluk Gündem hizmetiyle okuyucularını b

Altınoluk Dergisinin Ekim 2020 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 416. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ekim2020 sayısı “Siyer-i Nebi Ömürlük Müfredat” kapağıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.