FIKIH

İMAM ŞAFİİ KİMDİR?

Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî kimdir? İmam Şafiî ne zaman ve nerede doğdu? İmam Şafiî'nin hoc ...

MİRAS İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Miras nedir? Miras ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Feraiz ne demektir? Feraiz ilmi nedir? Mi ...

SÜNNET NEDİR?

Sünnet nedir, kaça ayrılır? Sünnet çeşitleri nelerdir? Sünnet ne demek kısaca? Sünnet, Hz. Peygambe ...

KEFARET NEDİR?

Kefaret ne demektir? Kefaretin hükmü nedir? Kefaret nasıl ödenir? İşte cevapları... Kefaret kelimes ...

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Beş çeşit maldan zekât vermek farzdır. Altın, gümüş ve paralar, maden ve defineler, ticaret mallar ...

FAİZ (RİBA) NEDİR? FAİZLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

İslam’da faizin ne olduğunu, faiz ile ilgili ayet ve hadisleri, faizin neden haram olduğunu, faiz çe ...

HAVAİC-İ ASLİYE (ASLİ İHTİYAÇLAR) NEDİR?

İslam’a göre havâic-i asliyye (aslî ihtiyaçlar) nedir? İslam’da diğer bedenî ve malî yükümlülüklerd ...

KALP FIKHI

Kalp fıkhı nedir? Kalbin fıkhı ne anlama geliyor? Fıkıh, dini ilimler arasında bir ilim adı olarak ...

MEDİNE'DE ZİYARET EDİLECEK YERLER

KUBA MESCİDİ Kuba, Medine’ye yaya olarak bir saatlik mesafede bulunan meskûn mahaldir. Bu gün Med ...

YEMİN ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ

Kasem suretiyle yapılan üç çeşit yeminden söz edilir. Bunlar “lağv yemini”, “gamûs yemini” ve “mün‘a ...