HADİSLER

“Kesenin Ağzını Sıkma!” Hadisi

Peygamberimiz (s.a.v) bizleri hangi hususta uyarıyor? Hadisi şeri nasıl anlamalı ve amel etmeliyiz? Hadisten çıkarmamız gereken dersler nelerdir?

Cömerliğin Fazileti ve Bereketi İe İlgili Hadis

Kurak ve taşlık bir yerde, bir bulutun hususi olarak bir bölgeye yağması ve Allah'ın bahçe sahibi o kuluna hususi lütufta bulunmasının sebebi ve hikmeti nedir?

Peygamberlerin Ortak Sünneti "Ağız ve Diş Temizliği"

Ağız ve diş temizliği neden önemlidir? Peygamberimizin ağız ve diş temizliği konusunda gösterdiği titizlik nasıldı? Ağız ve diş temizliği ile ilgili hadisler ne

“Kim, Helâl Kazancından Bir Hurma Kadar Sadaka Verirse, Allah O Sadakayı Kabul Eder” Hadisi

Allah (c.c) hangi sadakayı kabul edeceğini bildiriyor? Sadakanın kabulu için neye dikkat etmeliyiz? Hadisi şerifi nasıl anlamalı ve amel etmeliyiz? Hadisten çık

“Cimri İle Cömerdin Durumu, Zırh Giyinmiş İki Kişinin Durumuna Benzer....” Hadisi

Peygamberimiz (s.a.v) cimri ve cömerti neye nasıl benzetiyor? Hadisi şerifi nasıl anlamalı ve amel etmeliyiz? Hadisten çıkarmamız gereken dersler nelerdir?

“Haklarında Yeminle Söz Söyleyebileceğim Üç Haslet Vardır” Hadisi

Peygamberimiz (s.a.v) “Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır..." buyururken hangi hasletleri vurguluyor? Hadisi şerifi nasıl anlamalı ve

Muharrem Orucunun Fazileti

Muharrem ayı Allah'ın ayı mıdır? Muharrem ayında tutulan orucun fazileti ile ilgili hadis-i şerif.

“Desene Bir Kürek Kemiği Hariç, Hepsi Duruyor!” Hadisi

Allah (c.c) için İnfak etmenin fazileti ve önemi nedir? Hadisi şerifi nasıl anlamalı ve amel etmeliyiz? Hadisten çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Doç. Dr. M

Cuma Namazı ile İlgili Hadisler

Cuma namazı ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) cuma namazı hakkındaki bazı hadisleri.

“Kur’ân’ı Öğrenin, Okuyun, Okutun ve Onunla Amel Edin!” Hadisi

Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup onunla amel etmenin fazileti nedir? Peygamberimiz (sav.) Kur’ân ile hemhâl olma ve onun tâlîmi hususlarında mü’minlerin mes’ûliyetini bi

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.