Vakıf

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den Hüdayi Vakfı Hatıraları (24 Haziran 2024)

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den Hüdayi Vakfı hatıraları...

Hüdayi Vakfı'ndan 2024 Yılı Ramazan Kampanyası

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "Ramazan Muhtaçlara Umut Olsun" sloganı ile Ramazan'ın bereket ve kardeşliğini dünyanın dört bir yanında mazlum ve muhtaçlar

Gazanfer Ağa Hukuk Dersleri

Gazanfer Ağa Medresi'nde yapılacak hukuk derslerine aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

Gazze İçin Yardım Kermesi "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü"

Filistin halkının yaralarını sarmak adına "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" başlığıyla kermes organize ediliyor. İşte programın detayları...

İzzetli Gazze Halkına Selam Olsun

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Filistin halkı ve Gazze'nin içinde bulunduğu şu zor zamanlarda çok kıymetli bir bildiri yayınladı. "İzzetli Gazze Halkına Selam O

Suffe Meclisi Nedir? Neler Yapar? Program İçeriği Nedir?

Suffe Meclisi nedir? Suffe Meclisi'nin eğitim içeriği nedir? Suffe Meclisi'nin öğrencilerine sağladığı imkan ve kazanımlar nelerdir? Mehmet Büyükmutu ile Suffe

2023 Hüdayi Vakfı Hayır Pazarına Davet!

Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Hanım Gönüllüleri tarafından 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında “Hüdayi Vakfı Hayır Pazarı” düzenleniyor.

Vakıfların Faydaları Nelerdir?

Vakıf nedir veyahut ne demektir? Vakıflar niye önemlidir? Vakıfların faydaları nelerdir? Vakıfların sağladığı faydaları yazımızda bulabilirsiniz...

Hüdayi Vakfı'ndan 2023 Yılı Ramazan Kampanyası

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "Bereket ve Birlik Ayı Ramazan'da Kardeşlerimizin Yanında Olalım" sloganı ile Ramazan'ın bereket ve kardeşliğini mazlum ve m

Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi Çalışmaları

Asrın afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için afetin yaşandığı bölgedeki

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.