HİZMET

Hüdayi Vakfı'ndan 2023 Yılı Ramazan Kampanyası

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "Bereket ve Birlik Ayı Ramazan'da Kardeşlerimizin Yanında Olalım" sloganı ile Ramazan'ın bereket ve kardeşliğini mazlum ve m

Evlatlarının Dilinden Mahmud Durusoy Hoca Kimdir?

Evlatlarının dilinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da göçük altında kalarak Hakk’a yürüyen Mahmud Durusoy Hoca’nın kısa hayat hikayesi...

Mehmet Akif Ersoy Kız Kuran Kursu Bünyesinde Hizmet Veren MA-İ TESNİM Hafızlık Akademisi Ön Kayıtları Başladı

Mehmet Akif Ersoy Kız Kuran Kursu bünyesinde hizmet veren MA-İ TESNİM Hafızlık Akademisi ön kayıtları başladı. Kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? İ

“Kardaş Kömeği” Unutulmaz!

2023’ün 6 Şubatında Türkiye’de yer sallandığında, onun bu acısına yürekten “Ben varım” diyen Azerbaycan halkıydı. Çünkü bizim eskilerden beri dilimizle değil, g

Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi Çalışmaları

Asrın afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için afetin yaşandığı bölgedeki

İstanbul Aile Vakfı Afet Bölgesinde Depremzedelere Psikososyal Destek Sağlıyor

İstanbul Aile Vakfı, deprem bölgesindeki afetzedelere psikososyal destek vermek üzere 360 uzman gönderiyor.

İyilik 10 Katı Karşılık Bulur

Hz. Ali’nin (r.a.) yaptığı amele karşılık Allah’ın da on misliyle mukâbelede bulunduğu iyilik.

Hüdayi Vakfı Konteyner Yerleşim Merkezleri Kuruyor

Hüdayi Vakfı, asrın afeti Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybetmiş insanların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, konteyner yerleşim merkezl

Dinimizde İyilik ve Yardımseverliğin Önemi

İslam’da iyilik ve yardımseverliğin önemi nedir?

Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi Aşevi ve Yardım Merkezleri

Asrın afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, deprem bölgesinde depremzede kardeşlerimiz için hizmet verdiği aşevi ve yardım merkezlerinin adreslerini paylaştı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.