HİZMET

2022 Hüdayi Vakfı Yurt Dışı Kurban Fiyatları

Hüdayi Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda "Kurban, Fedakarlık Bayramı" sloganı ile 40 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor? Peki Hüdayi Vakfı

Müslüman Olmayana Yardım Edilir mi?

Gayrimüslimlerle (Hristiyan, Yahudi) ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Müslüman olmayanlara yardım edilir mi? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’den gayrimüslimlere merh

Geleceğin Öğretmeni Yaz Kampı İstanbul'da Başlıyor

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından düzenlenen "Geleceğin Öğretmeni Yaz Kampı" programı başlıyor. Program ile ilgili detaylı bilg

2022 Hüdayi Vakfı Yurt İçi Kurban Fiyatları

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı, 2022 yurt içi kurban fiyatlarını açıkladı.

İnsanlığın şerefine kastedenlere karşı Uyan, Uyandır ve Dur De!

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, LGBT+ vb. milli ve manevi değerlerimizi tehdit eden sapkınlık ve ifsat hareketlerine dur demeye çağırıyor.

Osmanlı'da Kadınların Kurduğu Vakıflar

Osmanlı Devletin'de kaç vakıf vardı ve hanımların kurduğu vakıflar...

Sahabenin Titizlikle Riayet Ettiği Dokuz Şey

Sahabenin titizlikle riayet ettiği dokuş şey ve kazandıkları manevi dereceler...

SGA 2022 Kişisel Gelişim Namazla Başlar Yaz Kampı Başvuruları

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) bu yaz üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik dolu dolu

Taşkent, Semerkant ve Buhara İzlenimleri

Buhara’da yatan evliyalar kimlerdir? İlim ve irfanla mayalanmış topraklar: Taşkent, Semerkant ve Buhara’dan izlenimler...

İnsanlara Karşı Dikkatli Ölçülü Özenli Davranmanın Önemi

Allah-u Teâlâ’nın rahmeti olduğu gibi gazabı da vardır. O, Rahman olduğu gibi, Müntakim’dir. Peki toplumsal ve kişisel hizmetlerde insanlara davranırken, bu iki

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.