VİDEOLAR

Abdest Alırken Başörtüsünün Üzerine Mesh Edilebilir mi?

Hangi durumlarda mesh yapılabilir? Abdest alırken başörtüsünün üzerine mesh edebilir miyiz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Hz. Nuh'un (a.s.) Hayatı Dinle

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin Kur'an-ı Kerim Işığında Nebiler Silsilesi kitabından Hz. Nuh Aleyhisselam'ın hayatını islamveihsan Youtube kanalımızdan sesli k

Osmanlıca Dersleri | Osmanlıca Öğreniyorum

Osmanlıca öğrenmek ister misiniz? Osmanlı alfabesinde kaç harf vardır? Osmanlıca nasıl öğrenilir, yazılır ve okunur? Basri Zilabid Çalışkan Hoca’nın anlatımıyla

Cenab-ı Hak, Cümlemizi Bu Dört Afetten Muhafaza Buyursun

Hadisi şerifte geçen ve Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin "Cümlemizi bu dört afetten muhafaza buyursun..." dediği dört şey nedir?

Gazi Evrenos Bey Kimdir?

Abdullah Sert Hocaefendi, Hace Musa Topbaş Efendi’nin İslam Kahramanları 3 eserinden Gazi Evrenos Bey ve Veli Mahmud Paşa'nın hayatlarını ve kahramanlıklarını a

Nur ve Asr Surelerinin Tefsiri

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, her pazar günü sabah namazı sonrası Erenköy Zihni Paşa Camiî’nde devam eden Ruhul Beyân Dersleri’nde Nur ve Asr surelerinin tefsir

Niyet Etmeden Verilen Zekat Geçerli Olur mu?

Zekât verirken niyet etmek gerekir mi? Niyet etmeden verilen zekat geçerli olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İntihar Etmeyi Düşünmek, İmanın Zayıflığının Göstergesi midir?

İman nedir, ne anlama gelir? İntihar etmeyi düşünmek, imanın zayıflığının göstergesi midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Abdurrahman Gazi Kimdir?

Abdullah Sert Hocaefendi, Hace Musa Topbaş Efendi’nin İslam Kahramanları 3 eserinden Abdurrahman Gazi, Gazi Köse Mihal, Şah Mirza ve Hacı İlbeyi'nin hayatlarını

Bir Müslüman Parasını Nasıl Muhafaza Etmeli?

Müslümanın para biriktirmesi doğru mudur? Bir Müslüman parasını nasıl muhafaza etmeli, nerede saklamalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.