VİDEOLAR

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Caiz mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, neleri kapsar? Tamamlayıcı sağlık sigortası caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Kadınların Namaz Kılarken Ayaklarını Örtmeleri Gerekir mi?

Kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi? Kadınların namaz kılarken ayaklarını örtmeleri gerekir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Hangi Vakitlerde Nafile Namaz Kılınmaz?

Namazları istediğimiz zaman kılabilir miyiz? Mekruh vakitler hangileridir? Hangi vakitlerde nafile namazlar kılınmaz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Sabah Namazı Ezan Okunmadan Kılınır mı?

Sabah namazının vakti ne zaman girer, ne zaman çıkar? Sabah namazı ezan okunmadan kılınabilir mi? Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılmak eda mıdır, kaza mı

Haram Para Miras Kalırsa Helal Olur mu?

Haram kazançlarla alınan mallar kişinin ölümünden sonra mirasçılara helal olur mu? Haram mal miras olarak bırakılabilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Fatura Gecikme Bedeli Faiz midir?

Fatura gecikme bedeli faize girer mi? Hüseyin Kayapınar Hoca cevaplıyor...

Süleyman Aleyhisselam’ın Duası (Neml Sûresi, 19)

Abdullah Sert Hocaefendi, hükümdar-peygamber: Süleyman Aleyhisselam’ın Kur’an-ı Kerim’de Neml sûresinin 19. ayetinde geçen duası ve tefsirini okuyor.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 18 Eylül 2023 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 18 Eylül 2023 tarihli sohbeti.

Eşi Ölen Kadın veya Erkek Evlenebilir mi?

Eşi vefat eden bir kişi hemen evlenebilir mi? Eşi vefat edince evlenmek isteyen baba veya anneye çocuklar karşı çıkarsa bu durumda ne yapılmalıdır? Dr. Ahmet Ha

Gümrük veya Hacizli Malları Almak Caiz mi?

Gümrük veya hacizli malları almak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.