VİDEOLAR

Yan Etkisi ve Vücuda Zararı Olan İlaçları Kullanmak Caiz mi?

Vücuda zarar veren ilaçlar kullanılabilir mi? Yan etkileri, vücuda zararları olan bir ilacın kullanılması caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Yüzlerin Kararması Nedir? Ahirette Yüzler Nasıl Kararacak? (Zümer Suresi 60. Ayet)

Zümer suresi 60. ayet ne anlatıyor? Kimleri uyarıyor? Yüzlerin kararması ne demektir? Ahirette yüzler nasıl kararacak? Dr. Adem Ergül Hoca anlatıyor...

Stresle Baş Etmenin Yolları

Stres nedir? Stres tanımı nedir? Stres nasıl bir haldir? Stres gerekli midir? Stresle baş etmenin yolu nedir? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşri

Sol Elle Yemek Günah mı?

Sol elle yemek yemenin hükmü nedir? Sol elle yemek günah mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 02 Aralık 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de canlı yayınlanan 02 Aralık 2022 tarihli sohbeti.

Namaz Surelerinin Anlamını Bilmek Şart mıdır?

Namazlarda okuduğumuz surelerin anlamını bilmek zorunda mıyız? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Eğitim ve Öğretimde Ailenin Rolü

Eğitim ve öğretimde ailenin rolü nedir? Okullarda, kurslarda verilen eğitimin tamamlanması ve çocukda oturması için aileye düşen görev nedir? Lider Eğitim TV Yo

Kişi Hangi Akrabaları ile Evlenemez?

Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? Evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

Tövbenin Dindeki Yeri Nedir?

Tövbenin dindeki yeri nedir ve nasıl tövbe edilir?

Okçuluğun Önemi Nedir? Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Üzerindeki Önemi Nedir?

Okçuluğun çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuk pskiolojisi ve ergenlik döneminde sosyal, sportif faaliyetlerin olumlu etkileri neler? Lider Eğitim

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.