Nazara Karşı Okunacak Dualar

Nazar duası Arapça, Türkçe okunuşu, yazılışı ve anlamı. Nazara karşı okunacak dualar neler? Nazar duası (nazar ayeti) hangi surede? Bebekler için nazar duası Türkçe okunuşu, anlamı. Nazar duası nasıl ve ne zaman okunmalıdır? En etkili nazar duası (nazar ayeti), Nazar ve göz değmesine karşı okunacak duaların Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı...

Peygamberimiz (asm) göz değmesi ve nazara karşı hangi duaları okumuştur? Göz değmesi ve nazardan korunmak için neler yapmalıyız? Yekpare nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı...

Nazar ve göz değmesine karşı sizler için hazırladıklarımız:

 • Peygamberimizin Nazara Karşı Tavsiye Ettiği Dualar
 • Nazar Duası Arapça Görseli
 • Nazar Duası (Nazar Ayeti) Türkçe Okunuşu
 • Nazar Duası Anlamı
 • Nazar Duası Dinle – Özel Hazırlanmış Video
 • Felak, Nas, Ayetel Kürsi Surelerinin Arapça - Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Video Dinle
 • Mümin Suresi 1-3 Ayetlerin Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı
 • Nazara Tedbir Olarak Okunacak Dua
 • Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

Peygamberimizin (asm) göz değmesi ve nazar karşısında korunmak için neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir. (Dualara aşağıda metinde ulaşabilirsiniz.)

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51 52. ayetlerini (nazar ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

NAZARA VE GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR

1- KALEM SURESİ 51-52. AYETLER (NAZAR AYETİ)

 • Nazar Duası Arapça:

nazarduasi

 • Nazar Duası Türkçe :

"Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)." (Kalem Suresi 51-52)

 • Nazar Duası Anlamı:

"Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür." (Kalem Suresi 51-52)

NAZAR DUASI (NAZAR AYETİ) DİNLE / VİDEO

NAZAR YA DA GÖZ DEĞMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete’l-Kürsî. “Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin: nazar.

derse ona nazar isabet etmez. (Beyhâkî, Şuab, IV, 90)

2- FELAK SURESİ

 • FELAK SURESİ ARAPÇA


 • FELAK SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- "Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).
2- Min şerri mâ halak.
3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased."

 • FELAK SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

 • FELAK SURESİ DİNLE - VİDEO

3- NAS SURESİ

 • NAS SURESİ ARAPÇA


 • NAS SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- "Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
2- Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs."

 • NAS SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- "De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2- İnsanların malikine,
3- İnsanların (gerçek) ilahına;
4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.
6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)"

 • NAS SURESİ DİNLE - VİDEO

4- MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLER


 • MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1- Hâ-Mî.

2- Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i) .

3- Ġâfiri-żżenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l’ikâbi żî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

 • MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN ANLAMI

1- Hâ. Mîm.

2- Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir.

3- O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla birlikte lutuf ve ihsânı çok geniş olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır.

5- AYETEL KÜRSİ

 • AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU


 • AYETEL KÜRSİ'NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- "Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

 • AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi'yi okumanın fazileti ve sırları, anlamı, tefsiri ve Ayetel Kürsi'nin faydaları hakkında hadisler ile detaylı bilgi için tıklayınız...

FATİH ÇOLLAK - AYETEL KÜRSİ DİNLE- VİDEO

Haber: Mehmet Sait Temel

İslam ve İhsan

NAZARDAN NASIL KORUNABİLİRİM?

Nazardan Nasıl Korunabilirim?

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Merhabalar; islamveihsan sürekli takip ediyorum insan için her türlü duaları okuyoruz Ama ben hayvanlar için bir dua istiyorum. Her türlü kötülükten ve insanları şerrinden uzak samimi bir dua istiyoruZ.

  Bu ayetleri, sureleri kopyalanabilir olarak yazsanız daha iyi olacak, hayrı sakınmayın

  Benim 4 yaşında oğlum var korkuyla ve nazarla kekemelige başladı. Allah rızası için dua edermisiniz rabbim cümlenin yavrusuyla şifa versin ins

  • Elbette dua edin .Yaradanim kurtarsin, Kekemeligin en kolay caresi, cocuga sarki soyletmektir., Hangi cins muzik seviyorsa onu soylesin. En baska zor olabilir, Ama denemesi bile iltifata deger. Cok begenin sarkilarini. Tez zamanda Yaradanimin izni ile hersey duzeklir.

  • Allah şifalar versin 1kere ezübesmele 7 kere besmele çektikten sonra nazar ayetini okumanızı fayda olur çocuğunuza Nuhsalı dua hazırlayıp üzerinde taşıması çok faydalı olur veya gece yatarken sürekli yastığının içinde de durabilir isterseniz

  • HASBUNALLAH VE Nİ'MEL VEKİL

  • 7 def Felak Suresi,7defa Nas Suresi
   7 defa Kalem Suresi 51,52 ci Ayet
   7 defa Tebbet Suresi bir Bardak Suya okuup üflenir ve nazar degen kisiye 7 Gün boyunca icirilir..

  Allah sizden razı olsun nazar duasını arıyordum güzel hazırlanmış istediğim gibi kolaylıkla okudum. dinledim.

  Kizim hamile bunalima girdi korkuyorum kendisine birsey yapar diye bir tavsiyeniz varmi bildigim bütün dualari okudum ama düzelme yok

  • Yalniz bırakmayın kesinlikle ve sürekli kur-an-ı kerim okunsun sesli olarak kuran her türlü felaketi def eder unutmayın bunu lütfen ben bir hoca değilim sadece kendi halinde islami idrak etmeye çalışan bir müminim

  • Bir doktora mı gitse acaba?

  • Evde surekli Rukiye okunsun.

  • Bir uzmanla konuşması lazım. Anlamaya çalışın, altan almanız ve sabırlı olmanız lazım. Bazen sözler yetmez, ne yaptığınız daha önemli olur, mesela sesli dualar okuyarak, onunla yürüyüşe çıkarak, ona zor gelen işlerde destek olarak, ... o da bunları görecektir ve belkide bazı korkularını yenecektir. Mutlaka bir doktora götürün.

  • Kalem süresinin son 2 ayetini kızınız 1 bardak suya okuyup içebilir. (Bu site içerisinde iki ayet mevcut)
   Allahım üzerimdeki nazari kaldır desin.
   InsAllah sifa Allaht'an...
   Rabbim kalplerimize inşirah versin

  İçime öyle bir sıkıntı ve sinir çöktü ki çareyi buraya gelip bu güzel duaları okumakta buldum, Yaradan tüm iyileri kötülerden, kem gözlerin şerrinden, kıskanç haset ve fesat insanlardan korusun. Amin.

  • En güzeli

  • amin yarabbim kem göz ve hasretten sana sığınırım senden yardim dileriz senden başka siginacagimiz kimsemiz yok

  nazar duası okudum. Allah razı olsun. amin.

  Selamun Aleyküm ALLAH Razı olsun.

  Allah razi olsun

  AMİN amin

  Allah razı olsun amin.

  Lohusa iken bu sureler dua niyetine cocuk kendi icin okunurmu ve abdest almak gereklimi cvp verirmisiniz lutfen

  • Okunur kardeşim herzaman oku abdestli daha güzel olur süreleri ezbrinden abdestsiz okuyabilirsin dualarıda abdestsiz okuyabilirsin Allah kabul etsin

  Allah razı olsun sizden inşallah

  Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar olan kismi da arapca ve mel olarak ekleseydiniz güzel olurdu. Allah razı olsun.

  Hayy MAŞALLAH... www.islamveihsan.com herkes birşey değiştiriyor. Sizlerden ALLAH razı olsun.....

  Allahım hazırlayanların yüreğine sağlıklı ver ellerine sağlık çok teşekkür ederim

  Allah razı olsun

  Çok işe yaradı Allah razı olsun

  Teşekkürler allah razı olsun selametle

  Allah razı olsun

  allah razı olsun ve allah tüm kardeşlerimizi nazardan korusun. Amin.

  Allah razı olsun..

  Güzel hazırlanmış emeğinize sağlık

  • Çok güzel allah razı olsun emeğinize sağlık

  Allah c.c. razı olsun. İstifade ettik. Selâm ve dua ile kalın.

  Sorularımıza cevaben hazırlamış olduğunu bu faydalı bilgileri için Allah razı olsun sizlerden.

  • Çok işe yaradı Allah razı olsun

  …Bismillahirrahmanirrahim…Ey Allahım mahlukatının yokluklardan varlıklara çıkmalarına vesile olan ve senin rahmetinin kullarına ulaşmalarına vesile olan rabbani rahmetin ta kendisi olan çok büyük zata tüm anlayışların ve tüm manaların merkezlerini kuşatmış senin tüm isimlerinin ve sıfatlarının hakikatlerine erişmiş olan çok değerli yakuta insana ait bu zamana kadar meydana çıkmış ve bu zamandan sonrada meydana çıkacak tüm oluşumların aydınlatıcısı olan çok büyük nuruna o rabbani hakkın ve dinde açıklanan hükümlerin sahibine zatına yönelmiş olan bütün kalpleri doldurup rahmete kandıracak kadar bol feyizlerle ve rahmet bulutlarıyla birlikte görülen çok parlak şimşeğe mekan alemindeki tüm mekanları kuşatıcı olan bütün cihanı kendisiyle doldurduğun çok parlak nuruna sadakatin hakikatin ve adaletin ta kendisi olan çok büyük zata senin çok özel tasarımın olması hasebiyle çok yüksek konumda olan tüm hakikatlerin ilimlerin ve marifetlerin sırların ve feyizlerin en yüksek zirvelerinin kendisinden açığa çıkıp göründüğü çok büyük zata tüm marifetlerin tüm peygamberlere ve tüm salih kullara akıtılan manevi ilimlerin kendisinden çıkıp fışkırdığı çok büyük pınarına senin rızana ulaşmak için geçilmesi gereken çok güzel ve dosdoğru yoluna hakkın sıfatlarıyla değilde hak olan öz zatı ile tecellisi sonucunda var olan çok büyük zata tüm sırları ilimleri ve marifetleri senin zatına sıfatlarına isimlerine ve fiillerine ait olan tüm tecellileri feyizleri ve fetihleri kendisinde toplamış olması hasebiyle çok büyük hazineye kendisini yaratmak istediğin zaman senden yine sana yönelen tecellinin sahibine uluhiyet sırrının tılsımlı nurunun kuşatmasının maddi alemdeki suretine ve zuhuruna mazhar olarak daha önce kimse tarafından bilinmeyen ve zikredilmeyen uluların en ulusu olan zatının bilinmeyi arzu etmesiyle meydana gelen çok güçlü muhabbet nuruna ve onun aline ashabına zatının azametinin sonsuzluğu kadar ve zatının mülkünün devamı süresince salat ve selam ediver . Alemlerin rabbi Allaha sonsuz hamdü sena olsun …

  • Allah razı olsun

  • amin Allah razi olsun.

  • AMIN AMIN AMIN YA ERHAMERRAHİMİN,

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.