ÇOCUĞUMUZ

Okçuluğun Önemi Nedir? Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Üzerindeki Önemi Nedir?

Okçuluğun çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuk pskiolojisi ve ergenlik döneminde sosyal, sportif faaliyetlerin olumlu etkileri neler? Lider Eğitim

Çocuk Terbiyesinde Örnek Davranışlar

Çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuk terbiyesi nasıl olur? Merhum Musa Topbaş Efendi’nin çocuklarına ve çocuk terbiyesine verdiği önem...

“Kur’an Kurslarımızda Gençlerimizi Ecdada Layık Bir Ruhla Yetiştirme Gayretindeyiz”

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı "Kur’an kurslarımızda gençlerimizi ecdada layık bir ruhla yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

6. Sınıf Öğrencisi Yusuf İslam İlk Bursunu Camiye Bağışladı

Van Tuşba'da 6. sınıf öğrencisi Yusuf İslam Araci, bursluluk sınavını kazanarak ilk bursunu camiye bağışladı.

Çocuklar İçin Kısa 40 Hadis

Çocuklar ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v) çocuk konusu hakkındaki hadislerinin kısa metinlerini sizler için derledik. İşte çocuklar için 40

Nesilleri İslâm Şahsiyet Ve Karakteriyle Yetiştirmek Neden Dünden Çok Daha Zor?

Bugün nesilleri, İslâm şahsiyet ve karakteriyle yetiştirmek dünden çok daha zor. Niçin?

Din Görevlisi Eşlerden Örnek Davranış: 4-6 Yaş Kur’an Kursunu Elleriyle Güzelleştirdiler

Manisa Salihli Şüheda 4-6 yaş Kuran Kursu Öğreticisi Züleyha Sadıç ve Din Görevlisi eşi Murat Sadıç, 4-6 yaş Kuran Kursunu kendi el emekleriyle güzelleştirdi.

Şahsiyet Akademisi 2022-2023 Yeni Dönem Kayıtları Başladı

İstanbul’da lise eğitimlerine başlayan ufuk, ideal ve firaset sahibi gençler bir araya geliyor. Okul dışı zamanlarının kıymetini bilen, akademik başarı ve şahsi

Suffe Meclisi’nin 2022-2023 Dönemi Kayıtları Başladı

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi’nin örgün olarak okuyan erkek öğrencilere yönelik “Medrese Usûlü” der

Çocuğu Yalan Söylemeye İten Sebepler Nelerdir?

Çocuk yalan söylemeye neden ihtiyaç duyar? Aile, çocukta yalanın yerleşmemesi için neler yapabilir? İşte Çocuğu yalan söylemeye iten sebepler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.