ÇOCUĞUMUZ

Terbiyenin En Verimli Çağı

Terbiyenin en verimli çağı, çocuğun ilk yaşlarıdır. Bu sebeple çocuğun eğitimi, öncelikle ana kucağında ve baba ocağında başlar. Anne-babanın ağzından çıkan her

İGEDER’den Deprem Bölgesine Psiko-Sosyal Destek ve Manevi Danışmanlık

İGEDER, ülkemizin yaşadığı deprem afeti sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara yönelik Psiko-Sosyal ve Manevi Danışmanlık Destek Projesi’ni başlattı.

Annesiz-Babasız Büyüyen Çocukların Hazin Hikayesi

Anne-baba kaybının çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Anne-babasından ayrı, sevgisiz büyüyen çocukların hazin hikayesi.

Ortaokul ve Liselerde Seçmeli Dini Derslerin Seçimi Başladı

Ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulan Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin tercih süresi 21 Ocak 2023'te sona

Özel Acıbadem Okulu Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

Özel Acıbadem okulu giriş sınavı başvuruları başladı! Sınava başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaçıncı sınıf öğrencileri girebilecek? Sınava nereden kayıt olabili

Çocuklar Arasındaki Akran Zorbalığı Medyadaki Açık Şiddet Temsilleriyle Artıyor

Son dönemde adı sıkça duyulmaya balayan akran zorbalığı konusuyla ilgili uzmanlar, medya başta olmak üzere bir dizi etkinin tetikleyici etkinin davranışların ol

Şahsiyet Akademisi ‘Payitaht İslami İlimler Eğitim Kampı’ Başvuruları Başlıyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Şahsiyet Akademisi, liseli gençlere ilmi ve manevi gelişim sağlayacak ‘Payitaht İslami İlimler Eğitim Kampı’

MEB Yarıyılda İlk Kez Ücretsiz Kurslar Düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanı, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce

Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 16 Aralık 2022 tarihli ve "Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti" konulu cuma hutbesi.

Şiddet İçeren Dijital Oyunlar Çocuklarda Ayrımcı Kişilik Gelişimine Neden Olabiliyor

Hayatımızın her geçen gün daha da içine giren dijital dünyanın, çocuk gelişimindeki rolünü uzmanlar değerlendiriyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.