EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 19 Ekim 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Üzeyir Aleyhisselam'dan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 19 Ekim 2020 tarihli sohbeti...

Rebiülevvel Ayı Nedir?

Hicri yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayının önemi nedir? Rebiülevvel ayında neler yapılır?

Değer Halkaları Programı Başlıyor

Aziz Mahmûd Hüdayî Vakfı bünyesinde hizmet veren Lider Eğitim’in 8-14 yaş arası gençlere (erkek öğrencilere) yönelik düzenlediği DEHA (Değer Halkaları) 2020-202

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 05 Ekim 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Süleyman Aleyhisselam'dan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 12 Ekim 2020 tarihli sohbeti...

"Riyazüs Salihin Yarışmaları" Kayıtları Devam Ediyor

Katılımcıların "Hadis Hafızlığı" yapmasını sağlayacak bir proje olan "Riyâzu’s-Sâlihîn Yarışmaları" kayıtları devam ediyor. Program hanımlar

Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyoruz

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'den Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı ve kardeşlik mesajı...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 05 Ekim 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Dâvud Aleyhisselam, Tâlut, Câlut ve Tâbut'tan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 05 Ekim 2020 tarihli sohbeti...

Huzem 2020 - 2021 Dönemi Kayıtları Sona Eriyor!

Huzem 2020-2021 Güz dönemi kayıtları sona ermiştir. Güz dönemi kayıtları 01 Ocak 2021 – 01 Şubat 2021 tarihleri arasında açılacaktır.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 28 Eylül 2020 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Musa Aleyhisselam ve Kârun'dan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli sohbeti...

İslamveİhsan'ı Telegram'dan Takip Edebilirsiniz

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan âyet, hadis, dua, güzel söz, video ve haberleri telegram kanalından da takip edebilirsiniz.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.