EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Burası Uhud’dur Kardeşim, Terk Etmemek Lazım

Doç. Mehmet Lütfi Arslan Bey'in, Genç Dergisi 2015 Ocak sayısında, Merhum Fahreddin Tivnikli'yi Beyefendi'yi anlattığı makalesi...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 02 Aralık 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de canlı yayınlanan 02 Aralık 2022 tarihli sohbeti.

Tövbe Nasıl Edilir?

Tövbe nedir ve nasıl edilir? Tövbe kavramı Kur’an’da kaç yerde geçiyor? Tövbenin hükmü ve mahiyeti nedir? Tövbe etmenin şartları nelerdir? Tövbe ederken hangi d

Ayetel Kürsi Ezberle 10 Tekrar - Ayetel Kürsi Ezberlemenin En Kolay Yolu

Ayetel Kürsi'yi, Ayetel Kürsi'nin 10 tekrar ile okunduğu videodan kolayca ezberleyebilirsiniz. Kolaylıkla ezberlemek için tekrarlı videoyu takip edebilirsiniz.

Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) Nedir?

Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) nedir? SGA'da eğitim fırsatları neler? Mezun olanlar için nasıl imkanlar sunuluy

Yasin Suresinin Fazileti

Yasin suresini okumak ve dinlemek sevap mıdır? Yasin suresi ölüler için okunur mu? Yasin suresinin faziletleri nelerdir? Yasin suresini okumanın ve dinlemenin f

2023 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

2023 yılı Üç Aylar, ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dua

Ebû’l-Yeser'in (r.a.) okuduğu rivayet edilen kazadan, beladan ve doğal musibetlerden korunmak için okunan dua...

Peygamberimizi Tanımak ve Nesillere Tanıtmak Hakkında Osman Nûri Topbaş Hocaefendi İle Mülâkat

Peygamberimizi (s.a.v) tanımak ve nesillere tanıtmak hakkında Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile mülâkat…

"Bir İnsanı Öldüren Bütün İnsanları Öldürmüş Gibidir" Ayeti

Maide suresi 32. ayet ne anlatıyor? Ayet insanı çok ciddi bir şekilde hangi konuda uyarıyor? Bir insanı ödürmenin cezası, günahı...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.