EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 17 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Enfal Sûresi'nin ilk ayetlerinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 17 Ocak 2022 tarihli sohbeti...

Huzem 2021 - 2022 Dönemi Bahar Dönemi Kayıtları Başladı

Huzem 2021-2022 bahar dönemi kayıtları başlamıştır. Kayıtlar 01 Ocak - 01 Şubat 2022 tarihinde açık olacaktır.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 10 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin tefekkürün öneminden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 10 Ocak 2022 tarihli sohbeti...

Farsça Dersleri | Farsça Öğreniyorum

Farsça öğrenmek ister misiniz? Farsçada kaç harf vardır? Farsça nasıl öğrenilir, yazılır ve okunur? Prof. Dr. Necdet Tosun Hoca’nın anlatımıyla hazırlanan ve İL

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 03 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Peygamber Efendimiz'e benzeneyenlerin vasıflarından bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 03 Ocak 2022 tarihli sohbe

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Üç Aylar nedir? Üç Aylar’ın önemi nedir? Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler neler? 2022 Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar’ın başlangıcı hangi gün? Üç Ayl

Rızkın Artması ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâlar

Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için yapılması gerekenler ve okunacak duâları okurlarımız için derledik.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 27 Aralık 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin kurtuluşa eren müminin vasıflarından bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 27 Aralık 2021 tarihli sohbeti...

Özel Acıbadem Okulu Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

Özel Acıbadem okulu giriş sınavı başvuruları başladı! Sınava başvuru tarihleri ne zaman? Sınava kaçıncı sınıf öğrencileri girebilecek? Sınava nereden kayıt olab

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 20 Aralık 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin İsra Suresi ve kulluğun sırlarından bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 20 Aralık 2021 tarihli sohbeti...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.