RÖPORTAJ

Dr. Esra Karataş Hoca Hanım İle Mülakat

Altınoluk dergisi yazarı Halime Demireşik'in, Kasım 2022 sayısında Dr. Esra Karataş Hoca Hanım ile gerçekleştirdiği mülakatı istifadenize sunuyoruz.

Prof. Dr. Raşit Küçük ile Mülâkat

Yüzakı dergisinin “Nebevî Muhabbetle Hayat Bulmak” başlığıyla merhum Prof. Dr. Raşit Küçük ile gerçekleştirdiği mülâkat.

Peygamberimizi Tanımak ve Nesillere Tanıtmak Hakkında Osman Nûri Topbaş Hocaefendi İle Mülâkat

Peygamberimizi (s.a.v) tanımak ve nesillere tanıtmak hakkında Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile mülâkat…

Hafize Gülsüm Arslan ile “75 Günde Hafızlık” Yöntemi Üzerine Röportaj

İstanbul Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Hafize Gülsüm Arslan'ın “75 Günde Hafızlık” yönetim üzerine Altınoluk dergisinden ge

Helal Kazanmanın Ölçüleri

Bir Müslüman nasıl helal nasıl kazanır? Helal kazanmanın ölçüleri nelerdir? Dr. Âdem Ergül ve Nurettin Yıldız Hoca’nın helal kazanç, helal lokma üzerine yaptığı

Hakkın Tarafındaysak Taviz Vermeyeceğiz

Altınoluk dergisi yazarı Halime Demireşik'in Afra Nazan Boyraz Hanımefendi ile gerçekleştirdiği röportaj...

3 Günde Kur’an Öğreniyorum

“3 Günde Kur’an Öğreten Program”ın koordinatörü Çamlıca Çilehane Camii İmam-Hatibi Ferruh Erel Hoca, Altınoluk dergisine program hakkında merak edilenleri anlat

Suffe Meclisi Nedir?

Suffe Meclisi İslami İlimler Medresesi Sorumlusu Mehmet Büyükmutu ile Suffe Meclisi'nin yürüttüğü İslami ilimler eğitimi üzerine konuştuk.

Osman Ersan Hocaefendi Manevi Yola Nasıl İntisab Etti?

Altınoluk dergisi 436. sayısında Osman Ersan Hocaefendi’nin dilinden hayat hikayesini, mânevi yola nasıl intisâb ettiğini, Musa Topbaş Efendi ve Sami Efendi ile

“1. Uluslararası Aile Sempozyumu” Neden Gerçekleştirildi?

Altınoluk dergisi, İstanbul Aile Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “1. Uluslararası Aile Sempozyumu”na dair merak edilenleri vakfın başkanı S

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.