RÖPORTAJ

Her Gün Böcek Yediğinizin Farkında Mısınız?

Hemen herkesin sofrasında vişne reçeli bulunmuştur. Çilekli pasta, kola, gazoz, vişne suyu, dondurma, kırmızı renkli sakızlar, çikolatalar, vesaire… Bunlar, hem

Rûhum Açlıktan Ölmek Üzereyken

Halime Demireşik, hayatına herkesin imrenebileceği ve okul sıralarında İslam ile tanışan Avrupalı bir hanımın hidayet hikayesini okurlarına sunuyor. Buyurun, ib

Tasavvuf Çağımız İnsanına Ne Vaat Ediyor?

Tasavvuf çağımız insanına ne vaat ediyor? İslam’ı arı, duru ve kalbi önceleyerek yaşama çabası olarak adlandıracağımız tasavvuf modern telakkiler karşısında nas

Zahidliğin En Önemli Alameti

Altınoluk dergisinin 404. sayısında Prof. Dr. Necdet Tosun ile zahidlik ve zahidliğin en önemli alameti cömertlik hakkında konuşuldu.

Tarikat ve Cemaatler Direniş ve Diriliş Kaynağıdır

Altınoluk dergisinin 404. sayısında Yusuf Kaplan ile varlığı tartışma haline getirilen "Tarikat ve Cemaatler"in neden hedefe konulduğu, bu tablo karşısında İsla

Ashab Yolu

Altınoluk dergisi, Mûsâ Efendi Hazretlerinin vefâtının 20. sene-i devriyesinde okurlarının istifadesine sunmak üzere Abdullah Sert Bey ile bir mülakat gerçekleş

Kalp Nasıl Mutmain Olur?

Psikiyatrist-Yazar Kemal Sayar, Altınoluk dergisinin Temmuz 2019 sayısında; Mutmain bir kalbe nasıl ulaşabileceğini, anlam arayışında neden yavaşlamamız gerekti

Halden Değil Muameleden Sorumluyuz

Altınoluk dergisinin 401. sayısında Abdülbaki Oral Ağabey Sami ve Musa Efendi Hazretleri ile ilgili hatıralarını anlattı.

Asırlık Çınar Ana

Ayşe Muhsine Hanım doksan küsur yaşını geride bırakmış. Melek Engin Aktemur’un kendisiyle yaptığı röportaj eski insanların hayat tarzını gözler önüne seriyor, “

Peygamberlerin Çocuk Eğitiminde Üç Ortak Özelliği

Pedagog Hatice Kübra Tongar ile "çocuk eğitimi" üzerine konuştuk.