İbadet Hayatımız

İslam’da Mübarek Gün ve Geceler

Dinimizde önemli bir yere sahip olan mübarek gün ve geceler nelerdir?

Mutlu Bir İnsan Nasıl Olunur?

Ahiretin başlangıcı çoğu insan için korku, üzüntü, gam ve kederle dolu olacaktır. Öyle ki tazecik çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviriverecektir. Fakat bazıla

Üzerimizdeki Beş Hak

Üzerimizdeki «hakk»ın îfâsı ve tevzîi çok geniş bir husustur. Hak mefhumunu beş kısımda inceleyebiliriz. İşte üzerimizdeki haklar...

Asr Suresinde Geçen Zarardan Kurtuluşun İki Yolu

Asr suresinin fazileti nedir? Asr suresinde geçen hüsrandan, zarardan kurtulmanın iki yolu...

İbretlik Kıssa "Şahit ve Kefil Olarak Allah Yeter"

Arkadaşından bin dinar borç alan, şahit ve kefil olarak Allah'ı (c.c) gösteren şahsın başından geçen ibretlik kıssa...

Cuma Gününün Fazileti İle İlgili Hadisler

Müslümanların bayramı olan cuma gününün, pek çok fazileti vardır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in cuma günü ile ilgili sözlerini (hadis-i ş

Sahip Olunan En Faziletli 3 Şey

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in müjdesiyle Müslümanın sahip olduğu en faziletli üç şey nedir?

İki Cihanda Da İnsanı Bekleyen Zorlu Geçitler

İki cihanda da insanı bekleyen; nice korkunç darboğazlar, nice zorlu geçitler var. Bu zorlu geçitler neler ve onlardan kolaylık nasıl geçeriz?

Amr Bin Leys ve İbretlik Kıssa

Amr bin Leys öldükten sonra, onu rüyasında gören sâlih bir zât ve aralarında konuşma...

Cuma Hutbesi: “Bereket: Manevi Bolluk”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinin bugünkü konu başlığı “Bereket: Manevi Bolluk” oldu.