İbadet Hayatımız

Allah’a Yaklaştıracak Vesileler Arayın!

Cenâb-ı Hakk’a yakınlık sebepleri nelerdir? Allah’a yakınlık vesileleri şunlardır...

Sırf Kendini Düşünüp Din Kardeşinin Izdırâbına Duyarsız Kalanlara Sert Uyarı

Din kardeşlerimize karşı sahip olmamız gereken kalbî hassasiyet nasıl olmalıdır? Peygamber Efendimiz (s.a.v) sırf kendini düşünüp din kardeşinin ıztırâbına duya

Müslüman Takva Sahibidir

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Müslüman Takva Sahibidir” başlığıyla yayınlandı.

Câhiliyyedeki Sınıf Farkı Sistemini Yıkan Hadisi Şerif

Peygamber Efendimiz, câhiliyyedeki kast denilen sınıf farkı sistemini zihinlerden ve gönüllerden söküp atmak için neler yaptı ve ne buyurdu? Kast sistemini yıka

Ebedî Kurtuluşumuz için Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Kim, bu on ayet ile amel ederse Cennete girer" hadisi şerifine muhattap olanlar kimlerdir? Hangi ayetlerdir? Ebedî kurtuluşa ermek için dikkat edilme

Aşure Gününün Faziletleri

Aşure (Aşûra) gününün faziletleri nelerdir?

Aşure Günü Eve Fazla Erzak Almanın Bereketi

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, 10 Muharrem gününe denk gelen Aşure gününde fazla erzak almanın bereketini anlatıyor.

15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi” başlığıyla yayınlandı.

“OKU” Emrinin Mânâsı Nedir?

Kur’ân-ı Kerîm’de Efendimize (s.a.v) gönderilen “OKU” emrinin mânâsı nedir? Oku emrini nasıl anlamalıyız? Oku emreinin muhatabı olan insan, Rabbini nerede bulac

Zikrullah ve Salavat İle İlgili Örnekler

Peygamberimiz (sav.) ve ashabı nasıl zikir çekerdi veya yapardı? Allah’ı zikretmenin fazileti nedir? Zikrullah ve salavat-ı şerife ile ilgili örnekler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.