Hizmet

Gönüllülüğün Sırrı

Gönüllülük ne demektir? Gönüllülüğün sırrı nedir? Gönüllülük nasıl olur?

Gazze İçin Yardım Kermesi "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü"

Filistin halkının yaralarını sarmak adına "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" başlığıyla kermes organize ediliyor. İşte programın detayları...

İslâm'ın İlk Muallimi Kimdir?

Mus'ab bin Umeyr kimdir? Ne zaman ve nasıl müslüman olmuştur? Müslüman olduktan sonra Allah Resulü'nün ona verdiği önemli vazife neydi? Vazife gereği Medine'ye

Barbaros Hayrettin Paşa Camii İbadete Açıldı

Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi’nden esinlenilerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi bugün ibadete açıldı.

Hüdayi Vakfı'ndan 2023 Yılı Ramazan Kampanyası

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "Bereket ve Birlik Ayı Ramazan'da Kardeşlerimizin Yanında Olalım" sloganı ile Ramazan'ın bereket ve kardeşliğini mazlum ve m

Evlatlarının Dilinden Mahmud Durusoy Hoca Kimdir?

Evlatlarının dilinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da göçük altında kalarak Hakk’a yürüyen Mahmud Durusoy Hoca’nın kısa hayat hikayesi...

DİTİB Yeni Camii ve Kültür Merkezi Dualarla Açıldı

Almanya'da inşa edilen Yeni Camii ve Kültür Merkezi dualarla açıldı.

Hak Dostlarının Edep ve Hürmetle İlgili Nasihat ve Örnekleri

Edep ve hürmetin ferdî hayatın istikamet bulmasında da mühim bir tesiri vardır. Muhabbet ile Kuran'a, sünnete, değerlerimize ve büyüklerimize hürmet etmenin öne

Hizmet Ehlinin Temel Özellikleri

Hizmet insanı nasıl olmalıdır? Hizmet ehlinin temel özellikleri nelerdir? Dr. Adem Ergül açıklıyor.

Tebliğ Hizmetinin Adabı

Tebliğ hizmeti nasıl yapılmalıdır? Tebliğ hizmetinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bir Müslümanın tebliğ hizmeti vazifesi ve hassasiyetleri...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.