Hac ve Umre

HAC VE UMRENİN VACİPLERİNİ TERK ETMENİN CEZALARI

Hac ve umrenin vaciplerini terk etmenin cezaları nelerdir? Haccın veya umrenin farzlarının (rükün v ...

NAFİLE HACDA VEKALET ŞARTLARI

Nafile hacda vekalet şartları nelerdir? Nafile haccın vekalet yolu ile yapılabilmesi için; vekili ...

HACCA VEKİL GÖNDERMENİN ŞARTLARI

Kişinin kendi yerine vekil (bedel) göndererek hac yaptırabilmesi için gerekli şartlar. Hacca vekil ...

VEKALET (BEDEL) HACCI NEDİR?

Vekâlet (Bedel) haccı Nedir? Sözlükte, karşılık ve yerine geçen anlamlarına gelen “bedel” bir hac t ...

FEVAT NE DEMEK?

Fevat nedir, ne anlama gelir? FEVÂT NEDİR? Sözlükte yetişememek anlamına gelen “fevat” ve “f ...

İHSAR NE DEMEK?

İhsar ne demek? İhsar ne anlam gelir? İhsara sebep olan engeller. İHSAR NEDİR? Sözlükte enge ...

MİNA'DA YAPILAN İBADETLER

Mina neresidir, orada neler yapılır? Mina'da yapılan ibadetler. “Mina”, Müzdelife ile Mekke arasınd ...

MÜZDELİFE VAKFESİ

Müzdelife vakfesi nedir, vacip midir? Müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartları, vacipleri, sü ...

VAKFE NEDİR, NEREDE VE NASIL YAPILIR?

Arafat neresi? Vakfe nedir, nerede ve nasıl yapılır? ARAFAT VAKFESİ’NDE OKUNACAK DUALAR “A ...

SA'YİN YAPILIŞI

Sa'yin yapılacağı yere giderken hangi ayetler okunur? Sa'ye nasıl niyet edilir? Sa'y nerede yapılır? ...