İHSAN

TAKVA NEDİR VE NASIL YAŞANIR?

Takva kısaca ne demek? Takva hayatı nasıl olmalıdır? Sahabe efendilerimizin takva tarifi nasıldı? ...

HAYIR İŞLERİ ÜÇ ŞEYLE KEMALE ERER

Hayırlı işlerde acele etmek gerekir. Zira Allâhʼın râzı olduğu bir hususta ağır hareket edilip ihm ...

TASAVVUF VE MÂNEVÎ EĞİTİM

Tasavvuf Nedir? Tasavvufta manevi eğitimde nelere dikkat edilir? Tasavvufta zikir nasıl yapılır? T ...

DEPREMLERİN SEBEPLERİ VE HİKMETLERİ

Son yıllarda dünyanın her yerinde, görülmemiş bir sıklıkta tabiî âfetlere şâhit oluyoruz. İnsanoğl ...

KALBİN İSLAM’DAKİ YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Şefika Meriç, Şebnem dergisinin 124. sayısında kalbin İslam’daki yeri ve önemini yazdı. Meriç, yazıs ...

DİĞERĞAMLIK VE CÖMERTLİK

İslam’da diğergamlık ve cömertlik nedir? İslâm’da bencillik, yani enâniyet yoktur. İslâm bencilliği ...

SADAKATİ ÖNLEYEN HALLER

Niyet ve uygulama bütünlüğü yani dürüstlük olmayınca başarı da söz konusu olamaz. Hele savaş gibi ço ...

İNSANI İNSAN YAPAN ÖZELLİK

Güzel ahlâk, imânı kemâle erdirir, hayatı tezyîn eder ve sahibini Allâh’ın rızâsına yaklaştırır. Ahl ...

MÜSLÜMANLARIN EN FAZÎLETLİSİ KİMDİR?

En faziletli Müslüman kimdir? Mü’min; gönüllerde îman nûrunu parlatan, kendisine sığınanlara eman v ...

PEYGAMBERİMİZİN YOĞUNLAŞMAMIZI İSTEDİĞİ ÜÇ ŞEY

Ticarî hayatta, aile hayatında, içtimâî hayatta, kısacası ömrümüzün her safhasında kalbî bir şükür, ...