Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Nasıl Alınır?

Gusül abdesti (boy abdesti) nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları nelerdir? Boy abdestini gerektiren durumlar nelerdir? En önemli ibâdetlerden biri olan gusül abdesti ile bilinmesi gereken konuları sizler için derledik. İşte gusül abdestinin (boy abdesti) alınışı...

GUSÜL NEDİR?

Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı“, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi“ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir. Guslün Türkçe’deki bir başka adı da boy abdestidir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

 1. Gusletmek isteyen bir erkek veya kadın, banyoya girmeden "Eûzü-Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. (Banyoya girmeden önce, su geçirmeye engel oje, boya, yapıştırıcı vb. şeyleri temizlemek gerekir.)
 2. Öncelikle elleri ve avret yerlerini yıkar ve tüm bedenini kir ve pisliklerden temizler.
 3. Besmele çekip "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder. (Niyet etmek Şafi Mezhebine göre farzdır.)
 4. Niyetten sonra Namaz abdesti gibi abdest alır. Abdest alırken aşağıdaki 5. ve 6. maddelere dikkat eder. (Abdest Nasıl Alınır? tıklayınız...)
 5. Abdest alırken ağzına üç kere dolu dolu su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara yapmak sûretiyle çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. (Ağzı yıkamak Hanefi Mezhebine göre farzdır.)
 6. Yine abdest alırken dikkat edeceği diğer bir husus da burnuna üç defa su çekerek burnun temizlenmesidir. Buradaki ölçü, çekilen suyun burnu sızlatacak derinlikte olmasıdır. (Burna su çekmek Hanefi Mezhebine göre farzdır.)
 7. Abdesttin ardından önce başına sonra sağ omuza ve sol omuza üçer defa su döker ve vücudun her yerini kuru yer kalmayacak şekilde yıkar. Göbek boşluğuyla küpe deliklerine su gitmesi hususuna dikkat edilmelidir. (Bütün vücudu yıkamak Hanefi Mezhebine göre farzdır.)
 8. Ayak altında su birikmişse çıkarken ayakları yıkar ve daha sonra sağ ayak ile banyodan çıkar.
 9. Gusül Abdestinden sonra abdest namazı kılabiliriz.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR? (VİDEO)

GUSÜL ABDESTİNİN ALINIŞI (RESİMLİ)

GUSÜL (BOY) ABDESTİ NASIL ALINIR?

GUSÜL ABDESTİ NE ZAMAN GEREKİR VE NASIL ALINIR?

GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI NELERDİR?

 1. Bir kere ağza dolu dolu su vermek,
 2. Bir kere burna su çekmek,
 3. Bir kere de bütün vücudu yıkayıp, temizlemek.

Ağzı, burnu ve bütün bedeni en az bir kere yıkamak farzdır. Bu yıkamayı üç’e çıkaran kimse ise, farzı yerine getirmekle beraber, sünnet sevabını da kazanır.

GUSÜL ABDESTİNİN SÜNETLERİ NELERDİR?

 • Gusle besmele ve niyet ile başlamak, Mâlikîler ile Şâfiîlerde niyet farzdır. Hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır.
 • Öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak,
 • Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek,
 • Gusül Abdestinden öcen namaz abdesti almak,
 • Su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bırakmak,
 • Abdestten sonra önce üç defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dökmek, sonra diğer uzuvları yıkamak, her defasında bedeni iyi ovuşturmak,
 • Her âzayı üçer defa yıkamak,
 • Suyun kullanımında aşırı davranmamak,
 • Avret yerlerini örterek yıkanmak,
 • Gusül esnasında konuşmamak,
 • Gusülden sonra çabucak giyinmektir.

GUSÜL ABDESTİNİ GEREKTİREN (FARZ OLAN) DURUMLAR

1) Cünüplük hâli: Bu, iki sebebden ileri gelir:

a. İster uyanık halde olsun, isterse uyku hâlinde olsun, herhangi bir cinsel uyarı veya ilişki olmaksızın, şehvetle meninin dışarı atılması, cinsel doyum halinin meydana gelmesi:

Şâfiîler hariç fakihlerin çoğunluğu, cünüplük için meninin şehvetle gelmesini şart gördüklerinden, ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi sebeplerle meninin gelmesini cünüplük sebebi saymazlar.

Uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlamamakla birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir. Buna karşılık ihtilâm olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

b. Cinsel ilişkide bulunulma: Burada meninin gelmesi (orgazm) şart değildir. Cinsel münasebetin kendisi cünüplük sebebidir.

2) Kadınların hayız hâli. Kadınların hayız halleri son bulunca, gusletmeleri farz olur.

3) Kadınlara özel bir hâl olan nifas, yani doğumdan sonraki lohusalık hâli: Nifas hâlinden kurtulan bir kadının gusletmesi farz olur.

GUSÜL ABDESTİ OLMADAN YAPILMASI HARAM OLAN ŞEYLER

 1. Namaz kılmak.
 2. Kur'an okumak: Ezberden veya Mushaf'a bakarak bir âyet dahi olsa Kur'an okumak (tilâvet) haramdır. Ancak Kur'an'daki dua ve sena âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezberden okumak câiz görülmüştür. Kelime-i şehadet getirmek, tesbih ve tekbir kelimelerini söylemek de câizdir.
 3. Kur'an-ı Kerîm'e el sürmek: Kur'an okumak caiz olmadığı gibi el sürmek de caiz değildir.sterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet bu hüküm değişmez.
 4. Kâbe-i Muazzama'yı tavâf etmek.
 5. Zaruret olmaksızın câmi-i şerîfin içine girmek veya camiin içinden geçmek.
 6. Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı ve kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.

* Cünüp olan kimse, oruç tutmakla beraber, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.

GUSÜL ABDESTİNİ ALMANIN SÜNNET OLDUĞU DURUMLAR

 • Cuma ve bayram namazları öncesinde,
 • Hac veya umre niyetiyle ihrama girerken
 • Arafat'ta vakfden önce

GUSÜL ABDESTİNİ ALMANIN MÜSTEHAP OLDUĞU DURUMLAR

Cenaze yıkama, kan aldırma, Mekke ve Medine'ye girme, Berat ve Kadir gecelerini ihya etmeyi isteme, bir toplantıya katılma, yeni elbise giyme, bir günahtan tövbe etme gibi çeşitli sebep ve durumlarda gusletmek de müstehap görülmüştür.

GUSÜL ABDESTİ İLE İLGİLİ AYETLER

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz." (Mâide sûresi 6)

"Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır." (Nîsa sûresi 43)

GUSÜL ABDESTİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Aişe (r.a.), Rasûlullah’ın (s.a.v) gusül abdesti alışını şöyle anlatmıştır:

“Resûlullah, cünüplükten dolayı guslederken, önce ellerini yıkamakla başlar sonra avret yerini yıkar, sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Ondan sonra su alarak saçlarını iyice yıkar. Daha sonra başına üç defa su döker, ondan sonra da bedeninin diğer kısımlarına su dökerdi. Arkassından da ayaklarını yıkardı.” (Müslim, Hayz, 35)

Ebû Abdullah Selmân el-Fârisî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) buyurdu:

“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum’a 6)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz buyurdular:

“Cuma günü abdest alan kimse iyi bir iş yapmıştır. Guslederse bu daha da faziletlidir.” (Buhârî Vudû’, 46)

Hadis-i şerifte buyrulur:

"Fahr-i Kâinât Efendimiz, gusül abdesti alması gereken durumlarda, gusledinceye kadar abdestsiz durmamak için, ellerini duvara vurup teyemmüm ederdi." (Heysemî, I, 264)

Akîl bin Ebî Tâlib (r.a.), Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’in,

“Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa‘ su yeterlidir.» (Bir sa‘ 4 müd’dür, yani 3,328 kgr’dır.) buyurduğunu rivâyet etmişti. Orada bulunan bir zât:

“–Bu kadar su bize yetmez.” dedi. Bunun üzerine Akîl (r.a.), Rasûlullah Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi:

“–Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha çok olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)

Hadis-i şerifte buyrulur:

“İki sünnet yeri kavuştuğu zaman boşalma olmasa bile gusül gerekir.” (Buhârî, Gasl, 28)

İslam ve İhsan

GUSÜL NEDİR? SÜNNETE UYGUN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül Nedir? Sünnete Uygun Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

MEZİ GUSÜL GEREKTİRİR Mİ?

Mezi Gusül Gerektirir mi?

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest Nasıl Alınır?

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dînî Bilgiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Selamunaleyküm. Bizim evde duşakabin diye tabir ettiğimiz banyo çeşidi var. Bu yüzden fıskiye yoluyla gusül abdesti almak zorunda kalıyorum. Sizce doğru mu? Doğru ise nasıl gusül alınır bu yöntemle..

  • Tabiki olur. Her tarafına su değsin

  Hocam adet bittikten sonra gusül abdesti almadan eşler arasında birliktelik olabilir mi

  ALLAH kabul etsin

  Namazı kıldıktan sonra abdest almaya benzer dediğiniz. Doğrusu önceden gusul abdestini alıp yikanmaktir. Selamlar.

  • şu videoya bakarmısın arkdaşım editledi gusül alımı için pekte izlendi ama sende izlersen mutlu oluruz şimdiden teşekkürler http://bc.vc/bziTdqh

  Guslunde sıkıntı yoktur. ama basa ve her iki omza 3'er kez su döksen daha iyi olur. Çünkü sünettir.

  Allah razı olsun

  Ben önce baş sonra sağ omuz sonra sol omuz ile yapmadım kabul olurmu nasıl yaptığımı hatırlamıyorum

  Allah cc Sizlerden razı olsun

  Boy abdesti yoksa oruç tutulmaz zaten. Orucluysan bogazina kadar su çekmeme gibi bi durum da söz konusu değil

  Hocam idrardan önce gelen su boy abdesti almayı gerektirir mi? vesvese geliyor ne yapmalıyım?ayrıca boy abdesti alırken sıraya riayet etmek gerekir mi? cevaplarsanız sevinirim. Allah razı olsun...

  Eller 3 defa yıkama Agıza 3 defa su Burna 3 defa su cekme Sonra butun vucudu yıkama hangi ayette yazıyor hocam ? yazabilir misiniz ?

  Başa şu dökerken kelime-i şahadet getirmekte bir mahsur varmı.

  Hocam ben oruç tutuyorum sabah kalktığımda ihtilam olmuştum abdest alıcaktım sular kesilmişti su az akıyordu bende hemen gusul abdestini soyle aldim Euzu Besmele Niyet Eller 3 defa yıkadim Agıza 3 defa su Burna 3 defa su cektim Sonra butun vucudu yikadim kabul olur mu Birde gozume sampuan kacti biraz oruc bozulur mu

  Gusül abdesti alırken önce niyet edip normal namaz abdesti alıyorum sora birdaha niyet edip gusl abdesti alıyorum Ve 2 de ağza buruna sonra kafaya sağ omuz sol omuz 3 defa su döküp Sonra tim vücudu yıkıyorum doğurmudur acaba

  Hovam beb 3 kere agzima 3 kere burnuma ve butun vucudumu yikayip ciktim ancak bunun sirasinda sadece su kullandim birsey olurmu

  Arka arkaya koyduğunuz iki videoda Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM hoca guslün başında namaz abdesti alınır diyor, Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN ise guslün sonunda namaz abdesti alınır diyor. Bu Hamdi hocalardan hangisinin söylediğine uyacağız ?

  • İkisi de uygundur. Siz hangisine alışkınsanız öyle devam edebilirsiniz.

  Selamlar ben gusül abdesti alırken sonlarında sağ omuz sol omuz u yıkadım da sağın ful oğmadım yani bacakları sağ tarafı sakıncadı varmı

  Ya ben bir Namaz rehberden boyle okudum Gusül yapacak olan bir kimse önce besmele okur ve yıkanmaya niyet eder. Ellerini bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini yıkayıp temizler. Bundan sonra sağ avucu ile ağzına üç kere su alır ve her defasında boğazına kadar ağzının içini iyice çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder, sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekip her defasında sol eli ile sümkürür ve burnunu temizler. Bundan sonra yukarıda anlattığımız gibi abdesti tamamlar. Abdest bitince evvelâ üç defa başına, daha sonra üç defa sağ omuzuna, üç defa da sol omuzuna su dökerek yıkanır. Suyu her döküşte ellerinin erebildiği yere kadar vücudunu oğuşturur. İğne ucu kadar kuru yer bırakmamak üzere vücudun her tarafını üç defa iyice yıkar. Yıkanırken: Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat Ama namaz abdesti alacağimizi anlamamiştim.Şimdi benim kildigim gusuller kabul olmamiş mi.

  • Farzını yerine getirmiş oluyorsun. Allah'ın izniyle kabul olur.

  teşekürler allah razı olsun

  • Niyet ederken "niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" söylenmez Niyet ettim gusül abdesti almaya Allah Rızası söylenmez.

  ben omzuma su dökerken hani böyle bisürü deliyi olan şey varya su atıyo unutum ismini onla yaptım 3.kez yaparket yanlışkla hızlı yaptım suyu kapatıp actıgımdan pek emindegil im ama kapatmıs kadar cok az su geldi sanırsam güsül almış olurmuyu

  Gusul abdesti banyodan oncemi sonra mı alınmalıdır

  • sonradan alınması daha iyi oluyor diye biliyorum ama istersen bi araştır

  önce niyet ettim necasetden taharete denir.avret yerleri yıkanıp 3 defa eller yıkanır her defasında mazmaza denir.3 defa ağza su alınır. her defasında mazmaza denir.3 da burna su alınıp mazmaza denilir.sonra besmele çekilip .niyet ettim gusul andesti almaya denilir.ve 3 defa basa su dökülür.her defasında ihlas okunur.3 defa sağ omuza su dille her defasında ihlas okunur.3 defa sol omuza su dokup ihlas okunur .sonra 3 defa sağ ayak yıkanır her defasında ihlas okunur sol ayak ve ihlas okunur.toplam 15 defa ihlas okunur..bitti.

  allah razı olsun

  Ben Gusül aldıktan sonra küçük ihtiyacımı gideriyorum giderirken bir sıvı geliyor idrar olmadığından eminim. tekrar gusül şart mı ? şehvetle gelmiyor

  • gusül etmeden önce idrar yapıldıysa veya çokça yüründü ise ve yahut bir süre uyundu ise tekrar gusül almanıza gerek yoktur.

  Banyoya sağ ayak ile girilir sol ayak ile çıkılır diye biliyorum. Burda tam tersini yazmış. Hangisi doğru?

  • Banyoya sol ayak olarak girilir diye biliyorum yanlış biliyosundur.

   • banyoya sol ayak ile girilir sağ ile çıkılır. aynı durum hela içinde geçerli. sol ayak ile girerken "bismillah allahümme inni euzu bike minel hubsi vel habais" duası okunur. çıkarkende sağ ayak ile çıkılarak gufraneke söylenir.

  • Tuvalet banyo ve şerli yerlere sol ayak ile girilir sağ ayak ile çıkılır. Evden çıkarken ve camiden çıkarken sol ayak ile çıkılıp sağ ayak ile girilir.

  Gusül abdesti alınırken yarıda kaldı geçerli sayılırmi tekrar gusül etmemiz gerekiyormu

  • Yeniden gerekir çümkü yarım kalmış bir şey tam olmasa olmaz yani

  Diş dolgusu veya disinde kaplamasi olanlarala ilgili hic bir bilgi yok...

  • Diş dolgusu ve diş kaplaması yara izine sargı hükmündedir. Ağzı yıkama işlemi sırasında dolgu ve kalamaya su değeceğinden mes etme hükmü yerine gelmiş olur

   • Ben acaba doğrumu yapıyordum.önce güzelce banyo yapıp gusle niyet ediyordum.ve namaz abdesti alıyordum tabi farzlar ağız burun olduğu için daha özenle yapıyordum Ama sonra tekrar sadece ağız ve burna vermiyordm çünkü farzları orda yaptım Die Bide duş başlığının altında başa sağa sola su döküyordm Şimdi çok huzursuzm yıllardır kabul deilmi yaptğm

  6.ve 7,maddeye gerek varmı abdest alırken yapmak gerekmiyormu

  • Zaten sünnet üzere abdest alınırken mübalağa ile mamaza ve istinşak yapılır ve abdestin ağız burun çalkalama sünneti ile gülsün farz olan mamaza ve istinşak yerine gelmiş olur.

  Selamünaleyküm, gusül abdesti yazınızda Setr-i Avret yazılmamış mı?

  • SelamunAleykum ben gusul abdesti alirken başımı mesh ettiğimi hatırlayamiyorum banyodan çıktiktan sonra fark ettim muslukta hemen mesh ettim kabul olurmu ?

  Selamünaleyküm, Setr-i avret ile alakalı bir paragraf göremedim.

  • Yıkanırken avret mahalli örtülür denmiş

  Gusül abdestinde vücüdu yıkamaya sağ omuzdan başlanmaz mı? Burada baştan başlanır bilgisi var. Teşekkürler

  • Bas yukarda oldugu icin once bas yikanir guzel kardesim normal abdest alirkende once surat sonra kol anlatabilmisimdir insallah

  • Sünnet üzere namaz abdesti gibi abdest alındıktan sonra önce başa sonra sağ omuza sonra sol omuza üçer kere su dökülür. Baş üç kere iyice yıkanın zaten üç şartı yerine gelmiş olur. Sağ ve sol omuza üçer dafe su dökülürken sonra sağ taraf sol taraf üçer kere yıkanır. Yıkama işlemi sırasında ovuşturulur. Bu ovuşturma vaciptir. En son sağ ayak sol ayak soğuk su dökülür be çıkılır.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.