DUALAR ve ZİKİRLER““Allahümmekfini Bihelalike An Haramike”…” Duası Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Hadisi şerifte helal rızık için okunması tavsiye edilen ““Allahümmekfini bihelalike an haramike”…” duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı...

“Allahümme İnni Es'elüke Min Hayri Ma Seeleke…” Duası Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Hadisi şerifte tüm duaları kapsayan dua olarak geçen “Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke…” duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı...

Çocuğun Hayırlı Evlat Olması İçin Okunacak Dua

Çocuğum için nasıl dua etmeliyim? Çocuğun hayırlı evlat olması için okunacak dua ile ilgili ayetler…

Cuma Günü Salavat Getirmenin Fazileti

Peygamber (s.a.v.) Efendimize Cuma günü salavat getirmenin birçok fazileti vardır. Çokça salevât-ı şerîfe getirmek, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize duyulan muhab

Dua Nedir? Kısaca Madde Madde Duanın Anlamı ve Önemi

Dua ne demek? Kısaca duanın önemi nedir? Duanın önemi ve fazileti ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Altı maddede kısaca duanın anlamı ve önemi...

Allah'ın Sevgisini Kazanmak İçin Dua

Peygamberimizin (s.a.v) okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği Allah'ın (c.c) sevgisini kazanmak için okunana dua.

Bir İşe Başlarken Okunacak Dua

Bir işe başlarken ne denir? Bir işe başlarken okunması tavsiye edilen dualar...

Dua Kavramının Anlamı

Duanın önemi nedir? Sözlük ve terim anlamı nedir? Duanın Kuran'daki anlamı nedir? Dua anlamına gelen Kur'an kavramları nelerdir?

Peygamberimizin Okuduğu Nur Duası

Peygamberimizin (s.a.v) okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği nur duası...

Ezandan Sonra Okunan Dua

Peygamberimizin (s.a.v) okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği ezandan sonra okunan dua...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.