Muharrem’in Birinde Üç Defa Okunacak Duâ

Hicri yılbaşı ile Muharrem ayına girmiş olacağız. Muharrem ayının birinci günü üç defa okunması tavsiye edilen dua...

Muharrem ayının birinci günü üç defa okunması tavsiye edilen duanın Arapçası:

1muharremduasi

  • Türkçe Okunuşu:

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlûke’l- ‘azîmû ve cûdûke’l- ‘amîmû- mu‘avvelû ve hâzihi ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâle bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidina muhammedini ’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi’t- tayyibîne’t- tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.”

  • Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir.

Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz.

Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz.

Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım!

Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin!

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUÂLAR

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

HADİSLERDE DUA

AYET VE HADİSLERLE DUANIN ÖNEMİ NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • allah razı olsun

Yorum Ekle