KİM KİMDİR?

Sultan Sencer Kimdir?

Sultan Sencer Kimdir? Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Sencer’in hayatı, dönemi ve faaliyetleri.

Kırâati ile Meşhûr Sahâbî: Übeyy Bin Kâ'b

Kıraatı ile meşhur sahabi kimdir? Übeyy Bin Kab kimdir? Yesrib’de doğdu. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Annesi Suheyle bint Esved’dir. Übey b. K

Hayr Nessac (k.s.) Kimdir?

Adı Muhammed b. İsmail, künyesi Ebu’l-­Ha­san, lakabı Nessâc. Ebû Hamza Bağdâ­dî’­nin müridi. Seriy Sakati ue Ebu’l-­Hüseyn Nûrî ile çağdaş ve arkadaş.

Ebû Muhammed Cerîrî (k.s.) Kimdir?

Adı Ahmed b. Muhammed; künyesi Ebû Mu­hammed; nisbesi Cerîrî ya da Cüreyrî’dir. Cerîr, Kûfe yakınlarında bir yerin adı. Cüreyr ise Mekke yakınlarında bir yerin

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman (1. Süleyman) kimdir? 10. Osmanlı Sultanı, 89. İslam Halifesi, Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise Kanunî olarak bilinen Kanunî Sultan

Muhammed Fazl Belhî (k.s.) Kimdir?

Adı Muhammed bin Fazl, künyesi Ebû Ab­dullah, nisbesi Belhî. Horasan ve Irak şeyhlerinin büyüklerinden. Ahmed bin Had­raveyh’ in müridi, Ebû Osman Hîrî’ nin ar­

Sultan Melikşah Kimdir?

Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah’ın ölümü nasıl gerçekleşti, kabri nerededir? Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatı.

Hakîm Tirmizî (k.s.) Kimdir?

Hakîm Tirmizî (k.s.) kimdir? Hakîm Tirmizî (k.s.) hakkında kısaca bilinmesi gerekenler...

Hallac-ı Mansur (k.s.) Kısaca Hayatı?

Adı Hüseyin bin Mansur, künyesi Ebû’l-­Mu­gîs, lâkabı ve şöhreti Hallâc, nisbesi Be­yzâvî. “Ene’l-Hakk” sözüyle ünlü. İran’in Beyzâ şehri yakınında bulunan Tur’

Semnun Muhib (k.s.) Kimdir?

Adı Semnun bin Hamza, künyesi Ebu’l-­Ha­san ve Ebu’l Kasım. Nisbesi Bağdâdî, lâ­kabı Havvas. Aslen Basralıdır; fakat Bağ­dat’ta yaşadı ve orada öldü.