NE NEDİR?

ARAFAT NEDİR, NERESİDİR?

Arafat nedir, neresidir? Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeye ...

ALTINOLUK (MİZAB) NE DEMEK?

Altınoluk (Mizab) nedir, ne anlama gelir? Kabe'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya ak ...

ÂFÂK VE ÂFÂKÎ NE DEMEK?

Âfâk ve âfakî nedir, ne anlama gelir? Sözlükte ufuklar anlamına gelen “âfâk”, “mîkât” sınarları ...

ELHAMDÜLİLLAH NE DEMEK?

Elhamdülillah nedir, ne anlama gelir? Elhamdülillah demenin önemi ve sevabı nedir? Elhamdülillah z ...

ZÜLKARNEYN NE DEMEK?

Zülkarneyn nedir, ne anlama gelir? Zülkarneyn Peygamber midir? Zülkarneyn kelimesi “iki asır sâ ...

MUAYYEN NE DEMEK?

Muayyen: Tâ­yin edil­miş, bel­li, be­lir­li. Ka­rar­laş­tı­rı­lan anlamına gelmektedir. MUAYYEN ...

MUAŞERET NE DEMEK

Muâşeret: Bir arada hoşça geçinerek yaşama, âdâb-ı muâşeret, görgü anlamlarına gelir. MUAŞERET ...

MUAMMER NE DEMEK?

Muammer: Çok yaşamış, uzun ömürlü. Hayatta olan anlamlarına gelmektedir. MUAMMER KELİMESİNE ÖRN ...

MUAMELAT NEDİR? MUAMELAT NE DEMEK?

Muâmelât: Muâmeleler, işlemler. Fıkıhta şahıs ve âile hukûku, aynî haklar, miras, ticaret, borçlar ...

MUAFİYET NE DEMEK?

Mu­âfi­yet: Af­fe­dil­miş, ba­ğış­lan­mış ol­ma. İs­tis­nâ, im­ti­yâz. Bu­la­şı­cı bir has­ta­lı­ğ ...