NE NEDİR?

AMEL DEFTERİ NEDİR?

Amel defteri nedir? Amel defterini yazan melekler kimlerdir? Amel defteri sağdan ve soldan verilen ...

MÜNEZZEH NE DEMEK?

Mü­nez­zeh: Bir şe­ye ih­ti­ya­cı bu­lun­ma­yan, muh­taç ol­ma­yan. Arın­mış, te­miz, be­rî, sâ­li ...

MÜNECCİM NE DEMEK?

Müneccim: Yıldızların hâl ve hareketlerinden ahkâm çıkaran kimse, astrolog, falcı, astronomi ile u ...

MÜFREDAT NEDİR?

Müfredat: Bir konu veya maddeye âit şeylerin tafsîlâtı, ayrıntıları, mürekkep, karışık olmayan, ba ...

MÜNEVVER NE DEMEK?

Münevver: Işık­lı, ay­dın, par­lak, ten­vir edil­miş, ay­dın­lan­mış, bil­gi­li, kül­tür­lü kim­se ...

MÜNAZARA NEDİR?

Mü­nâ­za­ra: Bel­li kâ­ide ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan tar­tış­ma, ci­dâl, iki uç­lu bi ...

CAMİ VE MESCİT NEDİR?

Cami nedir, ne anlama gelir? Cami ne işe yarar? İslam’da caminin önemi ve fazileti nedir? Camileri ...

MÜNAKAŞA NE DEMEK?

Münakaşa: Bir mesele üzerinde farklı fikirler söyleyerek yapılan karşılıklı konuşma, tartışma, çek ...

ZEMZEM NE DEMEK?

Zemzem nedir, ne anlama gelir? Zemzem suyu nereden gelir? Zemzem suyunun özellikleri nelerdir? Zem ...

VAKFE NEDİR?

Vakfe nedir, ne anlama gelir? Vakfe nerede yapılır? Vakfe hangi gün yapılır? Vakfe hakkında kısaca ...