NE NEDİR?

MUHRİM NE DEMEK?

Muhrim nedir, ne anlama gelir? Muhrim; hac veya umre yapan kimseye normal durumlarda helâl olan ...

MİNA NE DEMEK?

Mina nedir, neresidir? Mina ne demek? Mina hakkında kısaca bilgi. Mina; Mekke ile Müzdelife böl ...

MİKAT NEDİR, NERESİDİR?

Mikat ne demek? Mikat sınırı nedir? Mikat nedir, neresidir? Mikat; Harem Bölgesi'ne veya Mekke' ...

METAF NE DEMEK?

Metaf nedir, ne anlama gelir? Metaf, tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde ...

MEŞ'AR-İ HARÂM NEDİR, NEREDEDİR?

Meş'ar-i Haram nedir, neresidir? Meş'ar-i Haram ne demek? Meş'ar-i Haram Mekke'de, Arafat ile M ...

MESCİD-İ NEMİRE NEDİR, NEREDEDİR?

Mescid-i Nemire nedir, nerededir? Mescid-i Nemire, Mekke'de Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafı ...

MESCİD-İ HARAM NEDİR, NEREDEDİR?

Mescid-i Haram nedir, neresidir? Mescid-i Haram, Mekke'de ortasında Kâbe'nin bulunduğu Cami-i Ş ...

MUHASEBE NEDİR?

Muhasebe: Hesap görme, hesaplaşma. Hesap işleriyle uğraşma. Bir meselenin her yönünü düşünme, ölçü ...

MESCİD-İ AKSA NEDİR, NEREDEDİR?

Mescid-i Aksa nedir, nerededir? Beytül Makdis ne anlama gelir? Beytül Makdis nerede? Mescid-i A ...

MUHASARA NE DEMEK?

Muhasara: Bir şehir veya müstahkem mevkiî ele geçirmek maksadıyla yapılan kuşatma ve dışarı ile ba ...