NE NEDİR?

Tasavvuf Terimleri

Tasavvufta en çok kullanılan terimler nelerdir? Tasavvuf terimleri sözlüğü... Tasavvuf terimleri ve anlamları.

Rehabilite Ne Demek? Rehabilite Nedir?

Rehabilite ne deme? Rehabilite kelimesi ne anlama gelir? Rehabilite kelimesine örnek cümleler...

Refik Ne Demek?

Refik ne demek? Refik kelimesinin anlamı nedir? Refik kelimesine örnek cümleler...

Refes Ne Demek?

Refes: Çirkin, müstehcen söz, cinsi temas anlamlarına gelmektedir.

Refakat Ne Demek?

Refakat: Refiklik, arkadaşlık, yoldaşlık gibi anlamlara gelmektedir.

Ref Ne Demek?

Ref: Kaldırma, yükseğe çıkarma gibi anlamlara gelmektedir.

Recez nedir?

Recez: Aruz bahirlerinden biridir.

Reca Ne Demek?

Reca: Ümit etme, yalvarma gibi anlamlara gelmektedir.

Reaksiyon Nedir?

Reaksiyon: Tepki, aksülamel anlamlarına gelmektedir.

Rayiha Ne Demek?

Rayiha: Koku, güzel koku anlamlarına gelmektedir.