SIHHAT

Lenf Nodları Tehlikeli midir?

Vücudunuzdaki organların isimlerini sayınız? Bu soru size sorulsa hangi organı hatırlamazdınız?

Aşılar Masum mu?

mRNA teknolojisi nedir? Kovid-19 aşılarının olumsuz yan etkileri nelerdir? Aşılar masum mu? Çayın koruyucu etkisi var mı? Tahammül neden önemlidir? Ramazan Made

Unutkanlığı Azaltmak İçin Ne Yapılmalı?

Erzel-i ömür ne demektir? Unutkanlığı azaltmak için ne yapılmalı? Dr. Fırat Erdoğan kâmil yaş problemleri ve çözüm yollarını yazdı.

Kanserin Çaresi Var mıdır?

Trafik kazası sonrası 3-5 kemiğiniz kırılsa bile ameliyatla ya da alçıyla şifa bulup hayata kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Peki, kanserde şifa dendiğind

Oksijen Deyip Geçme!

Kaç bin yıldır değişmedi bu denge Allah’ın lütfu olarak. Güneş dakikası dakikasına vaktinde doğuyor. Atmosfer havası hep %20,95 oksijen içeriyor. Peki, sonra ne

Alıç Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Alıç, hem meyvesi yenen hem de sirkesi tüketilen yabani bir besindir. Alıç meyvesinin faydalarını yazımızda okuyabilirsiniz.

BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) Ne Demek?

Tıpta BOS (Beyin omurilik sıvısı) ne demektir? BOS (Beyin omurilik sıvısı) incelemesi nasıl yapılır?

Gen Düzenleme Yöntemi Nadir Hastalıklarda Yüzde 90'a Varan Başarı Sağlıyor

CRISPR gen düzenleme yönteminin SMA ve DMD gibi genetik kaynaklı hastalıklar, kanser, şizofreni ile parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tedavisi

Dünyada Her Yıl Tütün Kullanımı Nedeniyle 8,7 Milyon İnsan Yaşamını Yitiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8,7 milyon kişinin öldüğünü bildirdi.

Stres Göze Vurur mu?

Ağrı yok, hiçbir belirti yok. Ama gözlerinizde görme kaybı oluşmaya başladı. Santral Seröz Koryoretinopati (SSR) hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Başka ned

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.