SIHHAT

Beyin Tümörünü Nokta Atışıyla Tespit Eden Karma Sanal Gerçeklik Türkiye'de İlk Kez Uygulandı

25 yaşındaki hastaya yapılan beyin tümörü ameliyatında, beynin çıplak gözle görülemeyecek deri, kemik ve beyin zarı altındaki bölgeleri, dünyada sayılı merkezde

Çocuk Kaç Yaşında Sünnet Olmalı?

Sünnet nedir? Sünnet için en uygun dönem ne zamandır? Çocuk kaç yaşında sünnet olmalıdır? Op. Dr. A. Murat Koca açıkladı.

Saçlarda Kepek Oluşumunun En Yaygın 5 Nedeni

Ne yediğinizden saçınızı ne sıklıkta yıkadığınıza kadar birçok faktör kepek oluşumunu tetikleyebiliyor ve bazı hastalıklar da buna sebep olabiliyor. İşte kepeği

Genetik Değişti Mertlik Bozuldu

GDO'lu ürünler, neden oldukları ileri sürülen; kanser, alerji, kısırlık, fizyolojik bozukluklar, bağımlılık, gen ve DNA yapısı bozuklukları gibi birçok hastalık

Poşet Çayda 13 Bin Mikroplastik Parçacığı Tespit Etti

Doç Dr. Meral Yurtsever, farklı markalara ait bazı poşet çaylar üzerine yaptığı araştırmada mikroplastik parçacıkları tespit etti.

Aman Eksik Olmasın

Yerine göre herkes kıymetli, her şey değerli, Allah eksikliklerini göstermesin ama bazılarının eksiklikleri çok sıkıntı oluyor.

Dijital Unutkanlık Nedir?

Çağımızın hastalığı: “Dijital unutkanlık” nedir, nasıl olur?

Kanserli Hücreleri Öldüren Virüs İlk Kez Bir İnsanda Denendi

Dünya üzerinde ilk defa kanserli hücreleri öldüren virüs, kanserle savaşması için bir insana enjekte edildi.

Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yaklaşık İki Yıl Sonra İlk Kez 1000'in Altına İndi

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük Kovid-19 vaka sayısı, yaklaşık 2 yıl sonra dün 905'e inerek maske takma zorunluluğunun topl

Fitoterapi Nedir? Ne İşe Yarar? Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Fitoterapi nedir? Ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Fitoterapiye yönelme sebepleri nelerdir? Hangi hastalıklarda kullanılır? Fitoterapi hakkında bilinmesi ger

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.