SORULARLA İSLAM

Cep Telefonunda Yer Açmak İçin Kur'an Resim ve Seslerini Silmek Günah mı?

Cep telefonumda yer açmak için Kur'an-ı Kerim resim ve seslerini silmek günah mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Işıkları Kapatıp Allah’ı Zikretmenin Dinimizde Yeri Var mıdır?

Allah’ı nasıl zikretmeliyiz? Işıkları kapatıp “Allah” diyerek zikretmenin dinimizde yeri var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Katılım Evlerinden Araba Almak Caiz mi?

...evim gibi kuruluşlardan araba almak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Günümüzdeki Hristiyanlar ve Yahudiler Ehl-i Kitap Sayılır mı?

Ehl-i kitap ne demektir? Günümüzdeki Hristiyanlar ve Yahudiler ehl-i kitap sayılır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Teknolojik Cihazlar Boykot Kapsamına Giriyor mu?

Teknolojik cihazların boykotunu konusunda nasıl davranmalıyız? Boykotun fıkhî hükmü nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kıyamet Gününde Nelerden Hesaba Çekileceğiz?

Kıyamet gününde nelerden hesaba çekileceğiz? “Kıyâmet gününde âdemoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz” hadisinde geçen sorular nelerdir? O

Zan ile Gıybet Aynı mıdır?

Zan ile gıybet aynı şey mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

“Şeyhim Mahşer Yerinde Benim Elimden Tutar” Düşüncesi Neyin Göstergesidir?

“Şeyhim mahşer yerinde benim elimden tutar; beni bırakmaz. Benim şeyhim elimden tutar; cennete götürür” düşüncesi neyin göstergesidir? Osman Nuri Topbaş Hocaefe

Kahve Falı Baktırmak Günah mı?

Kahve falı bakmak veya baktırmak günah mıdır? Kahve falı baktırmak dinden çıkarır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Peygamberimize Neden Salat ve Selam Getirilir?

Salavat getirmenin hükmü nedir? Salat-ü selâm ne demektir? Peygamberimize (s.a.v.) neden salat ve selam getirilir? Barik ifadesine anlama geliyor? Dr. Ahmet Ham

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.