SORULARLA İSLAM

Bir Baba Eve Erken Gitmeli

Bir babanın evlatları üzerindeki vazifesi nedir? Bir baba ailesine karşı nasıl davranmalıdır? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor.

Bir Müslüman Gerektiğinde Farklı Bir Mezhebe Göre Amel Edebilir mi?

Farklı mezheplere göre amel edilir mi? Zor durumlarda farklı bir mezhebi taklit etmek caiz midir? Prof. Dr. Halit Çalış cevaplıyor..

Kul, Hakkını Helal Ederse Allah da Affeder mi?

Kul hakkı affedilir mi? Kul, hakkını helal ederse Allah Teâlâ da Affeder mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Kıdem Tazminatı Fonundaki Paraya Zekât Gerekir mi?

İşçinin emeklilik ikramiyesi için kesilen ücretine zekât gerekir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım. cevaplıyor.

İstibradan Sonra Gelen Damla Abdesti Bozar mı?

İstibra nedir? İstibradan sonra gelen damla abdesti bozar mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kedi Necis midir? Evde Kedi Beslemek Caiz midir?

Kedi necis midir? Ev kedi beslemek caiz midir? Kedinin kılı, salyası necis midir? Kedi besleyeceksek nelere dikkat etmeliyiz? Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi YILDIRI

Kul, Hakkını Helal Ederse Allah Teâlâ Affeder mi?

Kul, hakkını helal ederse Allah'da (c.c) o kulu affeder mi? Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi YILDIRIM cevaplıyor...

İrşad ve Tebliğ Nedir?

İrşad ve tebliğ nedir? Mübelliğ kime denir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor.

Haram Parayla Sadaka Verilir mi?

Haram parayla hayır yapılır mı? İçki gibi haramdan kazanılmış parayı fakirlere sadaka vermek caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İş yerinde Namaz Kılamayan Kimse Ne Yapmalıdır?

İş yerinde namaz kılamıyorum, ne yapmalıyım? Dr. Ahmet Hamdi Yıldıırm cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.