SORULARLA İSLAM

Rebiülevvel Ayının Önemi Nedir?

Rebiülevvel ayının özellikleri nelerdir? Rebiülevvel ayının önemi ve fazileti nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Şeytan Neden Kovuldu?

Şeytan neden ve nasıl kovuldu? Allah Teâlâ, şeytanı neden lanetledi? Dr. Adem Ergül açıklıyor.

Âdet Düzensizliği Olan Kadın Nasıl İbadet Edebilir?

Âdet (hayız / aybaşı) düzensizliği olan kadınlar nasıl namaz kılabilir ve oruç tutabilirler? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Dini Nikah Nasıl Düşer?

Dini nikahta boşanma nasıl olur? İslam’da kadının boşanma hakkı var mı? “Resmi nikahım yok, kocamdan dinen boşanmak istiyorum. Nasıl boşanabilirim?” Dr. Ahmet H

Kur’an’ın, Kur’an’la Tefsiri Nasıl Yapılır?

Kur’an-ı Kerim’in, Kur’an’la tefsiri nedir? Kur’an’ın, Kur’an’la tefsiri nasıl yapılır? Prof. Dr. Ömer Çelik açıklıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşında Ölen Müslüman Askerler Şehit Sayılır mı?

Rusya-Ukrayna savaşında ölen Müslüman askerler dinen şehit sayılır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam’da Sebeplere Sarılmak Teslimiyete Engel mi?

Eyüp Peygamber nasıl şifa buldu? İslam’da sebeplere sarılmak teslimiyete mâni midir? Dr. Adem Ergül açıklıyor.

İslam’ın Ekonomik Hayatla İlgili Ahlaki Ölçüleri

İdeal İslam ekonomisi nasıl olmalıdır? İslam’ın ekonomik hayatla ilgili genel ilkeleri / ahlaki ölçüleri nelerdir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

TOKİ’nin Yeni Sosyal Konut Projesi Caiz midir?

TOKİ’nin 81 il 250 bin sosyal konut projesi caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Neden Evlenmeliyiz?

İnsanlar neden evlenmiyor veya evlenemiyorlar? Neden evlenmeliyiz? İslam’da evliliğin önemi nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.