SORULARLA İSLAM

İş Nedeniyle Cuma Namazına Gitmemek Caiz midir?

İş nedeniyle cuma namazına gitmemek caiz midir? Cuma namazı için izin verilmeyen iş yerinde çalışılabilir mi? Çalıştığı iş sebebiyle cuma namazına gidemeyen kiş

Abdest Alırken Başörtüsünün Üzerine Mesh Edilebilir mi?

Hangi durumlarda mesh yapılabilir? Abdest alırken başörtüsünün üzerine mesh edebilir miyiz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Niyet Etmeden Verilen Zekat Geçerli Olur mu?

Zekât verirken niyet etmek gerekir mi? Niyet etmeden verilen zekat geçerli olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İntihar Etmeyi Düşünmek, İmanın Zayıflığının Göstergesi midir?

İman nedir, ne anlama gelir? İntihar etmeyi düşünmek, imanın zayıflığının göstergesi midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Bir Müslüman Parasını Nasıl Muhafaza Etmeli?

Müslümanın para biriktirmesi doğru mudur? Bir Müslüman parasını nasıl muhafaza etmeli, nerede saklamalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Farklı Fetvalar Karşısında Müslüman Nasıl Tavır Takınmalıdır?

Birden fazla fetva ile karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Helal dairesi içinde yaşamak ve şüphelilerden kaçınmak mümkün müdür? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor

İçki Gibi Haram Ürünlerin Satıldığı Yerden Alışveriş Yapmak Caiz mi?

İçki gibi İslam’a uygun olmayan ürünler satan online alışveriş sitelerinden bir şey almak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Boşanma Vesvesesi

“Kocamın beni boşadığını düşünüyorum ve bu konuda tefeül yapıyorum, vesveselerim var.” Ne yapmalıyım? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İşlediği Günahı Başkasına Anlatan Kişinin Tövbesi Kabul Olur mu?

Birinin işlediği günahları, ayıpları, kusurları başkasına anlatmak doğru mudur? İşlediği günahı başkasına anlatan kişinin tövbesi kabul olur mu? Dr. Ahmet Hamdi

Müslüman Olmadan İyi Bir İnsan Olunabilir mi?

Müslüman olmadan iyi bir insan olunabilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.