HAYATIMIZ

Amellerin Faziletçe En Üstünü Hangisidir?

Sahabinin “Amellerin faziletçe en üstünü hangisidir?” sorusuna Peygamber Efendimiz ne cevap veriyor?

Sohbet Meclislerinde Bulunmanın Fazileti

Yunus Emre Hazretleri bir mâzereti olmaksızın mânevî sohbetlerden uzak duranları nasıl tenkid ediyor? Nefsine yenik düşerek sohbetleri terk edenlerin akıbeti...

Eviniz Allah'ın Evlerinden Biri Olsun İster misiniz?

Evlerde sohbet meclislerinin kurulmasının fazilet ve bereketi nedir? Evinin Allah'ın evlerinden bir ev olmasını isteyen mümin ne yapmalıdır?

Amelleri Boşa Gidenler İle İlgili Ayetler

Dünya hayatında yaptığı amellerin boşa gittiği kimseler kimlerdir? “Yaptıkları ameller yüzünden en çok zarara uğrayacakları haber verelim mi?” (Kehf 103) kimden

Onlar İki Dünyada da Gazaba Uğrayacaklar

Cenâb-ı Hak; adâleti emreder, zulmü ise yasaklar, zâlimleri sevmez ve iki dünyada da onlara gazab eder. Ekseriyâ daha dünyada iken zâlimler, kahra uğrarlar.

“Yoksa Kalplerinin Üzerinde Kilitler Mi Var?” Ayeti

Kuran “Onlar, Kur’ân-ı inceden inceye düşünmezler mi? Yoksa, kalplerinde kilitler mi var?” diyerek kimleri uyarıyor? Kalplerdeki kilitleri kırmanın yolu nedir?

Fıtrata Aykırı Davranışların Zararları

Allah’ın yarattığını değiştirmek ise insanın kendisine ihanetidir. Bize lâyık görüleni beğenmeyerek tağyire yeltenmek, kendimizi bile bile ateşe atmaktır. Bu, A

Cennet Ehlinin Dünyada Hasret Duyduğu Tek Şey

Cennet ehli olanlar dünyada sadece neye hasret duyacakları? Peygamber Efendimiz (s.a.v) cennet ehlinin bu hasreti için ne buyuruyor? Peygamberimizden (s.a.v) ta

Dünya ve Ahiret Kurtuluşu İçin Tek Yer

Dünyevî ve uhrevî kurtuluşumuz için; ilmimize, amelimize, sıhhatimize, gücümüze, imkânlarımıza güvenmeyip her dâim Cenâb-ı Hakk’ın lûtfuna sığınmamız gerekir.

Ruhun Gıdası Nedir?

Ruhun gıdası nedir? Bedenin yaşayabilmesi için nasıl ki hava, su ve gıdâ zarurîdir; aynı şekilde rûhun da hayatî derecede birtakım ihtiyaçları mevcuttur. Hattâ