HAYATIMIZ

Fânîlerden Medet Umma!

İnsanın, hem dünya hemde ahiret için kendi çabasının kıymeti nedir? Câfer-i Sâdık Hazretleri bu hususta sorulan sorulara nasıl cevap veriyor? Medet umulacak te

Zikirle Tedavi Olur mu?

Dua ve zikirle tedavi olur mu? Cerrahî şeyhlerinden Muzaffer Özak Efendi Hazretleri, kötü ve iyi sözün tesirini anlatıyor.

Gece İbadetinin Faydaları

Gece ibadet etmenin faydaları nelerdir?

Gece İbadetine Kalkma Reçetesi

Gece ibadetine nasıl kalkılır? İbrâhîm bin Edhem Hazretleri’nden gece ibâdetine kalkma reçetesi...

Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız” başlığıyla yayınlandı.

Musa Efendi Geceleri Nasıl İhya Ederdi?

Mûsâ Efendi Hazretleri geceleri nasıl ihyâ ederdi? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Mûsâ Efendi Hazretleri’nin geceleri ihyâ hâlini anlatıyor.

Sami Efendi Geceleri Nasıl İhya Ederdi?

Sâmi Efendi Hazretleri, geceleri nasıl ihya ederdi? Hâce Mûsâ Efendi, Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu Hazretleri’nin geceleri ihyâ hâlini anlatıyor.

Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir” başlığıyla yayınlandı.

Kendimizi Kime Beğendirmeye Uğraşıyoruz?

Gençlik olarak her geçen gün sosyal medya ve dijital dünyada daha fazla zaman harcıyoruz. Maalesef bir şeyin kıymeti de sanal dünyada paylaşılan resim, video ve

Gönülleri Fetheden Hidayet Orduları

En büyük cihadlardan birini yerine getiren hidayet ordularının vazifesi nedir? Efendimiz (s.a.v) hidayet ordusunun bir neferi olan Müslümanı nasıl müjdeliyor?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.