TARİHİMİZ

HZ. SÜLEYMAN (A.S.) VE KARINCA HİKAYESİ

Kuran’da geçen Hz. Süleyman (a.s.) ve karınca kıssası neyi anlatıyor? Süleyman Peygamber’in karınc ...

BURSA’NIN TARİHİ HANLARI

Bursa, Orhan Bey tarafından 1326 yılında fethedildi. Şehir zamanla hanlar, çarşılar, camiler, medr ...

MEDENİYETLERİ TANIMANIN EN İYİ YOLU

Geçmişten bugüne medeniyetleri tanımanın en iyi yolu nedir? Medeniyetler arasındaki farkları en in ...

MESCİD-İ AKSA’YI KİM YAPMIŞTIR?

Mescid-i Aksa’yı (Beyt-i Makdis) kim inşa etmiştir? En faziletli mescitler hangileridir? Mescid-i ...

HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) SALTANATI VE ZENGİNLİĞİNİN SIRRI

Hz. Süleyman (a.s.) nasıl imtihan edildi? Hz. Süleyman (a.s.) neden en zengin ve en güçlü olmak is ...

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Fatih Sultan Mehmet nasıl bir şehzadelik ve eğitim hayatı yaşadı? Fatih ...

HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) ATLARI SEVME SEBEBİ

Hz. Süleyman (a.s.) atları neden severdi? Hz. Süleyman’ın (a.s.) at sevgisi. Âyet-i kerîmelerde ...

HZ. SÜLEYMAN (A.S.) KİMDİR

Hz. Süleyman (a.s.) kimdir? Hz. Süleyman (a.s.) nerede doğdu? Hz. Süleyman’ın (a.s.) babası kimdir ...

HALLAC-I MANSUR (K.S.) NEDEN İDAM EDİLDİ?

Hallâc-ı Mansûr (k.s.) neden idam edildi? Hallâc-ı Mansûr (k.s.) “Ene’l Hak” sözüyle ne demek istemi ...

SAİD NURSİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Said Nursi Hazretleri kimdir? Osmanlı âlimi ve Nurculuk hareketinin kurucusu Bediüzzaman Said Nurs ...