TARİHİMİZ

Kıssadan Hisse Kısa Dini Hikayeler

Her birinden ayrı ayrı dersler çıkarmamız gereken kıssadan hisse kısa dini hikayeler... Her ay kıssadan hisse yeni hikayeler eklenecektir...

Hizmette Edep ve Ölçü Nasıl Olmalıdır?

İçinde yerlere ve göklere sığmayacak kadar büyük ecir ve ilâhî mükâfatların gizlendiği amel.

Rumeli Hisarı Tarihi

Rumeli Hisarı ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Rumeli Hisarı ne amaçla yapılmıştır? Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı tarihçesi ve özellikleri.

Kur’an’da İsmi En Çok Geçen Peygamber ve Kavim

Kur’an’da ismi en çok geçen peygamber ve kavim hangisidir? İsrailoğulları’nın tarihi hangi peygamberle başlar? İsrailoğulları peygamberleri kimlerdir? İsrailoğu

Allah’a Karşı Edep Nasıl Olur?

Cenab-ı Hakk’a karşı edep nasıl olur? Ebû Hanîfe Hazretleri’nin Allah’a karşı edebi.

Cüz’i İradenin Etkisi Nedir?

İnsana verilen cüz’i iradenin kiminde daha güçlü kiminde daha zayıf olması yaratılıştan mıdır? Cüz’i iradenin etkisi nedir?

Hak Dostlarında Nezâket

Hak dostlarında nezaket ne ifade eder? Nezaket ile ilgili kıssa.

Ben İki Kurbanlığın Oğluyum

Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in: “Ben iki kurbanlığın oğluyum!” buyurması, kurban olunması emrolunanın İsmâil -aleyhisselâm- olduğuna delâlet eder.

Kutsal Emanetler Nedir?

Mukaddes emanetler nedir? Mukaddes emanetler İstanbul'a nasıl getirilmiştir? Mukaddes emanetler nerede sergilenmektedir?

İstanbul’da Gezilecek Yerler

İstanbul’da gezilecek yerler nerelerdir? İstanbul’da gezilecek en güzel tarihi ve turistik yerleri okurlarımız için derledik. İstanbul’da gezilecek yerlerin lis