En Etkili Dualar Nelerdir?

Okunması tavsiye edilen en etkili dua hangisidir? En etkili dualar ve anlamları nelerdir? Ayet ve hadislerle en etkili dualar ve en tesirli duaların Arapçaları, Türkçe okunuşları ve anlamları…

Maddi ve manevi okunması tavsiye edilen en etkili duaların Arapçaları, Türkçe okunuşları ve anlamları…

Sizler için hazırladıklarımız:

 • Hastalıklara Karşı Okunacak En Etkili Dualar
 • Rızkın Artması Ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak En Etkili Dualar (Bereket Duası)
 • Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak En Etkili Dualar
 • Bela, Sihir, Büyü, Göz Değmesi ve Nazara Karşı Okunacak En Etkili Dualar
 • Hafıza Güçlendirmek ve Başarı İçin Okunacak En Etkili Dualar
 • Peygamber Efendimizin Okuduğu Dualar
 • Tövbe – İstiğfar İçin Okunacak En Etkili Dualar
 • Peygamber Efendimizin (s.a.v) Tavsiye Ettiği Tüm Duaları Kapsayan Dua
 • Kur’an’da Geçen Dualar
 • Hadislerde Dualar
 • Ayet ve Hadislerle Duanın Önemi Nedir?
 • Dua Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Dua Adabı ve Dua İle İlgili Herşey

HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR

RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR (BEREKET DUASI)

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR

BELA, SİHİR, BÜYÜ, GÖZ DEĞMESİ VE NAZARA KARŞI OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR

HAFIZA GÜÇLENDİRMEK VE BAŞARI İÇİN OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUALAR

TÖVBE - İSTİĞFAR İÇİN OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR

DUA EDERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? DUA ADABI VE DUA İLE İLGİLİ HERŞEY

İslam ve İhsan

HADİSLERDE DUA

Hadislerde Dua

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

Kur’an’da Geçen Dualar

TÜM DUÂLARI KAPSAYAN DUÂ

Tüm Duâları Kapsayan Duâ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.