SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) VE SALÂT-I MÜNCİYE DUÂLARI

Zor ve sıkıntılı zamanlarda okunan salat-ı tefriciye ve salat-ı münciye dualarını okumanın fazilet nedir? Salatı tefriciye duası ve salatı münciye duasının Arapçası, okunuşu ve anlamı...

Salat-ı Tefriciyye duası ve Salat-ı Münciye duasının Arapçası, okunuşu ve anlamını sizler için hazırladık...

SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) DUASI

Bu salât meşhur olup sıdk ve ihlas ile devam edildiğinde kişi bir hastalık, zorluk, sıkıntı ile karşılaştığında sıkıntıların kalkması, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olduğu mücerrebdir. İmam Kurtubi her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır… demiştir. Muratların bu salât sebebiyle çabuk gerçekleşmesi dolayısı ile Salât-ı Nâriye denmiştir. Yine Kurtubî önemli hayırlı bir işin hasıl olması için veya belânın def’i için 4444 kez okunmasını tavsiye etmiştir. (Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili, Hazînetü'l-Esrar ve Celîletü'l-Ezkar, İstanbul,  Matbaa-i Âmire, 1891. s167-168; Hür Mahmud Yücer, agm, 256-257)

Okunuşu: "Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek."

Anlamı: "Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"

SALÂT-I MÜNCİYE DUASI

Bu salât sıkıntıların kalkmasında, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olup, tecrübe ile sabit olduğu söylenmiştir.

Salatı Münciye

Okunuşu: "Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ indeke a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat, inneke alâ külli şey'in kadîr."

Anlamı: "Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin."

SALAT-I MÜNCİYE

MADDİ MANEVİ SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

4444 SALATI MÜNCİYE OKUMANIN FAZİLETİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Bende büyük sikinti var lütfen bana da dua edin edenlersen ALLAH razı olsun

  Hamd olsun 10 kisilik grupla her hafta bir kisinin dua ve istekleri icin okuyoruz .. manevi huzur veriyor .. Rabbim kabul etsin .... Aminnn Allahim Aminn

  • Benimde sikintim büyük Allah rizasi icin banada dua edin lütfen

  • Kabul oluyor mu peki?

  Rabbim Okumayı nasip etsin inşallah

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allah-u Teâlânın izni ile okumaya başlıyacağım.

  Bende okudum Rabbim kabul etti.Bir daha başladım bitirmeden kabul etti.Hikmetinden sual olunmaz şimdi babamın sağlığı için okuyorum.Rabbim kabul eylesin

  4444 DEFA ailecek okuyoruz 1 hafta içinde bitiriyoruz. işlerimiz kapandığında babamın işleri olmadığında bu duayı okuyoruz ve sayıyıyı tamamladığımızda bağışlamasını yapıyoruz ve 1 hafta içinde işlerimiz açılıyor. mucizevi bir dua. Allahıma şükürler olsun. Ne dilek dilerseniz dileyin Kalben inanarak gerçekten isterseniz oluyor.

  • Toplanmasını nasıl yapıyoruz acaba bilgilendirirmisiniz

  tesşekur ederim

  Teßekur ederiz

Yorum Ekle