Etkili CV Nasıl Hazırlanır?

CV nedir? CV nasıl hazırlanır? Sosyal Girişimcilik Akademisi'nin (SGA), CV yani özgeçmiş hazırlanma hakkında hazırladığı makalede detaylara ve örnek CV şablonlarına ulaşabilirsiniz.

Günümüzde bir iş ilanına çok fazla kişi başvurabilmektedir. Bu yüzden piyasada rekabet gücüde yüksek olabilmekte. Peki bu rekabetten sıyrılıp ön plana çıkmak için neler yapabiliriz ?

Özgeçmiş/cv genellikle iş başvurusu için kişilerin kendi yeteneklerini ve uzmanlıklarımı göstermek amacıyla oluşturdukları içerisinde potansiyellerini, iş deneyimlerini, demografik bilgileri vs. gibi bilgilerin yer alabileceği belgedir.

ETKİLİ BİR CV NASIL HAZIRLANIR?

Etkili bir CV hazırlamak istiyorsanız kariyer beklentinizi samimi bir şekilde belirlemelisiniz. Samimiyetten kasıt gerçekçi olmalısınız. CV de kişisel bilgiler, eğitimleriniz, iş ve stajlarınız, becerileriniz, sertifikalar ,faaliyetler ve referanslara yer verebilirsiniz.

CV TÜRLERİ NELERDİR?

CV ler uygun amaç hedef ve sektöre yönelik farklı anlatım ve detaylarla çeşitlenebilmektedir. Aşağıda türlerine göre CV ler açıklanmıştır.

Kronolojik CV

En çok tercih edilen ve iş hayatı, eğitim benzeri kategorilerin ters kronolojik bir sıraya göre düzenlendiği CV türüdür. Okuma açısından kolaydır ama iş hayatında uzun süreli boşluklar olan kişiler için uygun bir tür değildir. Bu cv türü şu başlıkları içerir:

 • Kişisel Bilgiler
 • Kariyer Hedefi/ Profil
 • Eğitim Bilgileri
 • İş/Staj Deneyimi
 • Eğitimler/Seminerler
 • Beceriler
 • Aktiviteler/Üyelikler/İlgi Alanları
 • Referanslar

Performans CV

İş hayatındaki gelişim serüveninizi gösterebileceğiniz CV türüdür. Kariyer olarak uzun zamanlar deneyiminiz yoksa ve sayılı başarılarınız yoksa bu tür sizin için olmayabilir. Performans cv sinde bulunabilecek başlıklar:

 • Kişisel Bilgiler/Profil
 • Önemli Başarılar: sizi ön plana çıkarabilecek başarıları ayrı bir sayfada detaylandırabilirsiniz.
 • İş Deneyimi: Aldığınız Sorumluluklarınızı gösterin. Edindiğiniz kazanımları vurgulayın.
 • Sertifika- Organizasyonlar
 • Eğitim Bilgileri
 • Beceriler- İlgi Alanları
 • Referanslar

Alternatif CV

Alternatif CV’ de belirli bir standart yoktur. CV düzenini, renkleri, şekilleri vb. istediğiniz formatta kullanılabilirsiniz. Format sınırlaması yoktur. Özellikle sanat ve tasarım alanlarında tercih edilebilecek bir CV’ dir. (Örn: Grafik Tasarım, Reklamcılık, Mimarlık vb.)

 • Öğrenci/Yeni Mezun CV Başlık Örnekleri
 • Kişisel Bilgiler
 • Kariyer Hedefi
 • Eğitim Bilgileri
 • Staj/İş Deneyimi (varsa)
 • Yabancı Dil Bilgisi

İşlevsel CV

Sahip olunan iş tecrübelerini belli başlıklar altında toplayarak yazılan bu özgeçmiş türünde ilgi tecrübelere ve başarılara dikkat çekilmiş olur. Belli  süre çalışma hayatına ara vermiş ya da kariyer değişikliği yapmak isteyen kişilerin kullanabileceği bir türdür. Şu başlıklardan oluşabilir. Kişinin kariyer geçmişinin, gelecekte istenilen hedeflere göre başlıklandırılıp bu hedeflere yönelmesi amaçlanır. Bir süre sonra kariyer değişikliğine karar veren kişilerin de oluşturabileceği CV türüdür. Bu cv türü şu başlıklardan oluşur:

 • Kişisel Bilgiler
 • Tecrübelerinizi başlıklar altında yazıp, çalıştığınız alanda aldığınız sorumluluklarınızı ve başarılarınızı yazabilirsiniz.
 • İş Deneyimi: Ters kronolojik sıra ile çalıştığınız iş yerlerini ve pozisyonları kısaca listeleyin.
 • Sertifika- Organizasyon
 • Eğitim Bilgileri
 • Beceriler/İlgi Alanları/Diğer Bilgiler
 • Referanslar

Hedefe Yönelik CV

Becerilerin, yeteneklerin ve gelişimlerin altının çizilerek çalışılmak istediğiniz alanın belirtildiği bir CV türüdür. Görüşeceğiniz kişilerin sizi en doğru şekilde tanımak istediğini unutmamalısınız. Herhangi bir yetkinlik alanında verilen yanlış bilgiler daha sonra iş hayatınızda olumsuz bir izlenim verilmesine sebep olabilir. Yazdığınız her kelimeden sorumlu tutulursunuz.

PEKİ, CV HAZIRLARKEN YAPILAN DİĞER HATALAR NELERDİR?

CV FORMATI VE ŞEKLİ NASIL OLMALIDIR?

 • Profil: Özgeçmişindeki profil fotoğrafın gündelik tarz yerine vesikalık veya daha resmi formatta olmasına özen göstermelisin.

 • Kısa Süreli Çalışmalar: Yaptığınız her işi eklemek zorunda değilsiniz. CV hazırlamadan önce bilginizi doğru yansıtacak iş deneyimlerinizi bir araya getirip onları ön plana almaya çalışın. Kısa süreli önemsiz işler yanlış izlenim bırakabilir.
 • Tasarım: CV bireyin kendi kişiliğini temsil ettiği için karakterini de doğru tanımlayabilecek renklerin ve düzenin kullanılması tercih edilir. Örneğin müzik, sanat, mimarlık alanında bir iş arayan birisi iseniz ciddi ve sade bir CV sizi tanımlamak için doğru bir yöntem olmayabilir. Doğru renk seçimleri, doğru şekil kullanımları ve düzen özellikle en önemli konular arasındadır.
 • Dil: CV hazırlarken sade, yalın ve net bir dil kullanılmalıdır. İmla kurallarına ve dil bilgisine uygun metinler izlenim için olumlu bir etki oluşturacaktır.
 • Yazı Tipi: Cv’de kullandığınız yazı tipinin, boyutunun, renginin sizi ve yaptığınız işi tam olarak anlatabilmesi gerekmektedir.
 • Başlık: CV içeriğinde doğru başlık kullanımı anlatmak istediğiniz yetkinliğin açıklığına yardımcı olacaktır.
 • Madde ve Şablon: CV detaylarında maddeli listeleme yöntemine yer vermek ve yetkinlikler için şablonlar kullanmak metninizi daha kurumsal ve anlaşılabilir bir düzeye taşıyacaktır.
 • Referans: Referanslara akraba tanıdık eklemek yerine akademik ve profesyonel iş anlamında gelişiminize tanık olduk kişilere yer verin.

Kaynak: https://www.sga.org.tr/etkili-cv-nasil-hazirlanir.html

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.