Rızkın Artması ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâlar

Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için yapılması gerekenler ve okunacak duâları okurlarımız için derledik.

Kâinatın her yerinde Allah Teâlâ’nın kanunları geçerlidir. Bir Müslüman, dünyada çalışmadan kazanılamayacağını bildiği gibi Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarını tatbik etmeden de cennete girilemeyeceğini bilerek kulluk vazifesini yerine getirmeli ve O’na tevekkül etmelidir. Peki rızık sıkıntısı çekmemek; rızkın artması, bereketlenmesi ve genişlemesi için neler yapılmalı?

 • Allah’a Şükretmek Rızkı Artırır

Ayet-i kerimede buyruldu:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

 • İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle dedi:

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..”

 • Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

 • Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimi buyurdu:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

 • Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

 • Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Artırır

Hadis-i şerifte buyruldu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

fakirilikduasi

Okunuşu: "Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

BORÇTAN KURTULMA DUASI

rizikicinokunacakdua

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

borcatkurulmakicin

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra 300 defa:

ucyuzdefa

Okunuşu: Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

ucyuzonu

Okunuşu: “Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb.

Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

RIZKIN ARTMASI VE GEÇİM SIKINTISINDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

rizikicindua

Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

bereketduasi

Okunuşu: “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

GEÇİM DARLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

“Maîşet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıkdığı zaman şöyle demekten men edecek hiç bir şey yoktur:

rizikdarligi

Okunuşu: "Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ühhiret vela te'hira mâ ûccilet."

Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

İslam ve İhsan

İHTİYAÇ DUASI

İhtiyaç Duası

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

ALLAH’IN RIZKINA KEFİL OLDUĞU KUL

Allah’ın Rızkına Kefil Olduğu Kul

HELAL RIZIK VE BEREKET DUASI

Helal Rızık ve Bereket Duası

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Bir yerde çok güzel bir soz okumustum Duan kabul olmasada o duanın sevabı sana yeter diye. Anlayana çok güzel şeyler anlatıyor . Her neolursaa olsun dua etmekten asla vazgeçmeyin. Eninde sonunda rabbim herkesin duasına icabet edip karşılığıni verecek

  Değerli arkadaşlar ,burası imtihan dünyası ,borcum var ödeyemiyorum diye kendinizi üzmeyin ,Allah elbette bir çıkış yolu verir . Her gece Vakia suresini okumaya devam edin . Çok etkili bir dua .Ve en çok Allah'a güvenin ,sığının . Allah ,hepimizin yardımcısı olsun .Amin .

  • aynen borç yiğidin kamçısıdır derler yani sıkıntıçekekte ebedi yeri kazanak diye herşey

  slm arkadaşlar sabah akşam dua ediyorum rabbime şükrediyorum iş kurdum kurduğum ise borçların takıldı ilerleyemiyorum borçlarından kurtulmak istiyorum hepinizin duasını istiyorum intiharın eşine geldim

  • Sakın ha imaninızı tehlikeye atmayın kul kulu bunaltır Allah kulunu bunaltmaz rabbim yöneliniz rabbim yardımcınız olsun

  Allahım dualarımızı kabul et hepimizin borçlarını sıkıntılarını dertlerinin bitirmesini nasip et Amin.

  Her insanın kendine göre maddi manevi sıkıntısı olabilir anormal bir durum değil insan hata yapabilir hala da yapmaya devam dahi edebilir borç biter ve üzüldügünle kaldırsın benim borcum çok bitmez deme ibadetini yaparak çalışacaksın emek sarfetceksin para kazanmanın büyüğü küçüğü olmaz her gece vakıa süresini okuyun sakın ihmal etmeyin ćok etkili bir dua rabbim ne kadar dua etsek az kullarına bu kadar güzel duayı sunmuş şükürler olsun ...

  DUA müminin silahıdır.şartlar ve koşulları eksiksiz yerine getirirsek.{ALLAHIN emir ve yasaklarına uymak]kesinlikle dualarımız kabul olur 2 çeşit dua vardır KAVLİ dua FİİLİ dua.KAVLİ DUA .SADECE İSTEMEKTİR .FİİLİ DUA İSE ÇALIŞARAK ÇABALAYARAK İSTEMEKTİR.rabbimizin bizden istediği 2.şıktır.RABBİM darda olanların yar ve yardımcısı olsun.

  Allah'ım kimseye muhtaç etme bizleri senden başka gidecek hiçbir kapımız yok bizleri kapından boş cevirme yarabbim

  ALLAH herkesin yar ve yardımcı olsun işallah benimde olsun selam dua ile selamlar

  Amin kardeşim

  Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşaAllah tüm kardeşlerime ve bana hayırlı rızık kapıları açsın Amin
  Üç aylarımız ve kandilimiz mübarek olsun kardeşlerim

  • Amin hayırlı ramazanlat

  Amin kardeşim

  Benimde aileme ablama borcum var 6 senedir ödeyemedim benim le konuşmuyorlar gurbetteyim allahim tüm borcu olan kardeşlerimize hayyum kayyumu ismi şerifi yüzü suyu hürmetine yardim etsin borclarımızı eda etmeyi nasip etsin kurandan vakıa süresini bol bol okuyun arkadaş lar

  • Sen okudun 6 yıldır ödedin mi kardeşim

  Benimde çok borcum var allah dan umut ve ümit kesilmez be kardesim

  Rabbim Her kimin ne sıkıntısı varsa sen dertleri yok et sikintilari...amin

  Kardeşim inşallah kendine allahın izniylen iş bulursun en kısa zamanda rabbim evlyadına şifa versin inşallah

  Allah razı olsun uygulamaya cslisacagim

  Dogru diyorsun kardeaim biz aciz kular basimiz sikistiginda allahi hatirliyoruz oysaki onsuz hicbir yapragin kimildamayacagini bildigimiz halde bir nusibet bin nasihatan iyidir buda bize ders olsun sefa cekerkende alaha sukur etmek cefa cekerkende sukur etmek alay butun insanlarin sikintisini gidersin insalah...

  Başınıza gelen olaylarda da bir hayır vardır Âllah bi kapıyı kapattıysa sonucunda daha güzel şeyler olacaktır.Benim başıma gelenleri bir bilseniz benimkide dert mi dersiniz.Ben Allah'a hergün dua ettim sabırla bekledim bekliyorum.Ölumden başka herşeyin bir çözümü mutlaka vardır.Dua edin hep Âllah kimseye altından kalkamayacağı bir yük vermiyor.Biliyorum içiniz darlaniyor ben bu yükün altından nasıl kalkacam yasamak istemiyorum çok çaresizim diyorsunuz.Âllahin gücüne inanın her şey yoluna girecek umudunuzu kaybetmeyin...

  • İnşallah Kardeşim.

  Amin

  Rabbim yolunu açık eylesin bereket versin hayırlı kazanç versin şifa versin

  dilerimki RABBİM den FETTAH İSMİNİN HATRI VEDE HAKKI İÇİN SENİN VEDE TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN BORÇLARINI SIKINTILARINI GİDERSİN.....

  Benim için' de dua edin kardeşlerim müminin mümine duası kabul olurmuş inşallah Cenabı ALLAH bütün darda olan kardeşlerimize tez zamanda selamete ermeyi feraha çıkmayı nasip etsin bende işsizim evim kira yaşın büyük diye işte vermiyorlar kendim bisey yapacak gücümde yok çok borcum var inanan her anım sıkıntı olsu birde evladımın rahatsızlığı oldu ama şükür sonsuz biz rabbimizden gelen herşeye razıyız başımızın üstünde her gelen umut ise hep var

  Allahım yardım et çok zor durumdayım.

  Allahım yerleri gökleri yaratan Allahım bize nefes veren Allahım sana inanır sana kulluk ederiz sadece senden yardım dileriz bizlere verdiğin nimetlere çok şükür çok şükür çok şükür isyan etmek neyimize bizi bu zor zamanlarda imandan şükürden ayırma ya rabbim borçlarımızı ödemeyi nasip eyle helalinden bol rızıklar ver yarabbi Amin

  Allah hepinize yardim etsin! Hep iyi dusunun iyi olacak. Yasiyorsaniz demek hala bir umut var, kalbinizle inanin.

  Rabbim cümlemize borçlarını ödeme kolaylığı,iman ve huzur versin inşallah.Bu ekonomik krizde çoğumuz aynı durumdayız.Ama Rabnimin Kudreti sonsuzdur.Rabbim Bizi esirgesin ve bağışlasın inşallah.Şükür etmekte rızkı arttırır bol bol şükür edelim herbir nimetimize.Banada dua edin inşallah

  Selamaleyküm kardeşlerim bizimde çok borcumuz var allah rıza için dua edermisini selamaleyküm

  Ol deyince olduran allahım. Senin kudretine sual olunmaz burada sıkıntısını paylaşan abilerimizin ablalarımızın kardeşlerimizin sıkıntılarını gider senden başka kimseye muhtaç etme. Rabbim hepimize hayırlı kazançlar versin. Borçlu olanlara Eda’lar nasip eylesin.

  • Amin Ya Mucibeddeavat

  selamün aleyküm allah herkeze yardım etsin rabbim kimseyi caresiz bırakmasın.
  benimde borcum var ödeyemiyorum avukat dava actı hapse gireceğim bebeğimde var dua edin lütfen bana

  Ey rabbimiz, biz ki sınırları aştık evet farkına vardık ama rahmet tokadını dahi yedik Ey rabbimiz bize merhamet eyle, evimizde ve işimizdeki huzuru yeniden tesis icin bizlere ihsan eyle Ey rabbimiz biz ki nankörlük ettik gunah isledik hatamızı bildik beterinden bizleri esirge ve rahmetinle bizleri bu durumdan kurtar Dua ve sabırla yardım dileyelim kardeşlerm Kara gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesini işiten Rabbim güzel günler hazırlıyordur bizler için af dileyeni isteyeni ısrarcı olani duymaz mı :(( Rabbimiz bizler icin dileyeceğin her hayra muhtaciz ..

  Hayırlı geceler bende çok Zor durumdayım bunaldım duanizi eksik etmeyin lütfen

  ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN BANADA DUA EDİN BENDE ÇOK ZOR DURUMDAYIM

  Allah herkese cumle islam mumin kardeslerime yardim etsin bende cok zir durumdayim borclarimi odeyemiyorum rabbim bir cikis yolu gosterecektir buna inaniyorum isyan etmiyorum kusmuyorum allaha ellerimi acip dua ediyorum esimle de bu yuzden cok mutsuzum neredeyse ayrilma asamasina geldik rabbim yuvamizi bozmaz insallah yardim edecektir cok darlandim allaha bazen yalvariyorum insallah isyankar olmamisimdir al canimi kurtar diye ama cozum deyil bu biliyorum rabbim af etsin bizleri rabbimden baskasina el actirmasin allahim rabbim insallah yardim eder

  Allah herkese cumle islam mumin kardeslerime yardim etsin bende cok zir durumdayim borclarimi odeyemiyorum rabbim bir cikis yolu gosterecektir buna inaniyorum isyan etmiyorum kusmuyorum allaha ellerimi acip dua ediyorum esimle de bu yuzden cok mutsuzum neredeyse ayrilma asamasina geldik rabbim yuvamizi bozmaz insallah yardim edecektir cok darlandim allaha bazen yalvariyorum insallah isyankar olmamisimdir al canimi kurtar diye ama cozum deyil bu biliyorum rabbim af etsin bizleri rabbimden baskasina el actirmasin allahim

  Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa tez zamanda sıkıntısını gidersin hastalara şifa borçlulara eda merhamet etsin yüce Rabbim.... Merhametlilerin en merhametlisi ALLAH hepimizin yardımcısı olsun RABBİM bir bildiği vardır her Şerh’de bir hayır vardır.

  O kadar cıkmazdayım ki dolandırıldım 100 bınden fazla borcun altına atıldım ve asgari ücretli birisiyim iyilik yaptım ama karşılığında bunu buldum ailem çok kotu onlara bu acıyı yaşattığım için çok kötü hissediyorum kendımı ne yapacağımı bilmiyorım Rabbim yardım etsin hepımıze

  Neden hep sıkıştımızda ALLAH dan yardım istiyoruz kendi payıma yazıyorum geşke rahat oldumuzda boyle sitelere girip dua etsek Allah bize huzur versin iyilikten sakındırmasın

  ALLAHİM KİMSEYE TASİYAMAYACAGİ YUK SİKİNTİ VERMEZ HERGUN DUALAR EDİYORUM COK DARDAYİM SİKİNTİDAYİM.DAHA DAYANAMİYORUM ARTİK ALLAHİM BANA EMANET ETTİGİN CANİ AL DAYANAMİYORUM CİKİS YOLU BULAMİYORUM NE İTİBARİM KALDİ NE DAYANACAK GUCUM BU BEDEN DAHA FAZLA BU CANİ TASİYAMİYO COCUGUM ONU BU DUNYADA YANLİZ BİRAKMAK İSTEMİYORUM CANİMDAN AKLİMDAN ENDİSE EDİYORUM ALLAHİM CARESİZ KULUNUM BANA DAYANACAK GUC BANADA Bİ KAPİ AC

  • Selamun aleyküm kardeşim Allah yar ve yardımcınız olsun her akşam namazdan sonra Vakıa suresini oku. Kuran ı Kerim de 533. Sayfa.

  • Sayin kardesim cok uzuldum okuyunca siZin icin de dua ediyorum selamete cikin insallah tez zamanda yapabilecegimiz birsey varmi sizin icin yazin buraya hatta telegonunuzu da yazin lutfen

  Burada geçen duaları mutlaka okuyalım sonuçlar güzel olacak Allah’ın izniyle

  Bende cok zor durumdayim, 4 yil once emekli oldum aldigim emekli ikramiyemi tokiden ev Almak icin harcadim. Taksitlerimi odeyemiyorum emekli oldugum. Icinde is bulamiyorum nere gitsem kapilar yuzume kapaniyor ne redeye taksitlerimi odeyemedigim icin evi elimden alacaklar benim Icinde duaedin bir is bulayim borclarimi odeyeyim.simdi den herkesten Allah razi olsun.Allahim hickimseyi zorda birakmasin Amin.

  • Rabbim size ve sizin gibi sıkıntısı olan herkese hayırlı bit kapı açsın borçlarınızı ödeme kolaylığı versin amin inşallah

  Bende çok zor durumdayım. İş bulamıyorum. Borçlar iyice artıyor. Sizlerden dua bekliyorum. Allah'ım helal rızık versin.

  • Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim.

  Allahım yaptığım hataları af eyle.Bütün müslüman kardeşlerim ve benim yolumu yoluna ihsan eyle.Borçlarımı ödemeyi kolay eyle.

  Bugün çok yakın arkadaşımdan borç istedim yarın veririm dedi yarinda hiç oralı olmadı kuldan kula bi fayda yok bizi senden başkasına muhtaç etme ALLAHIM sen rızıklara kefilsin bizi darda koyma Allahım yalnız sana güvenir yalnız sana sığınırız

  Selamun aleyküm yeni bir dükkan açtım çok sıkıntıdayım hayırlısıyla işlerimin yoluna girmesi borclarimin bitmesi için dularinizi bekliyorum allah razı olsun

  • Allah yardimciniz olsun

  Allah yardımcınız olsun. ya mufettihal ebvab... diye başlayan ve allahummerzukna rızken vasiğen birahmetike ya erhamerrahimin diye biten duanın Arapçasına ulaşmaya çalışıyorum. ama Word metnine kopyalayacağım şekilde . ve arapça yazılışı. burada da bazı yerde caopy/paste ile alabiliyorum. tamamı değil ama. yardımcı olurmusunuz. teşekkür ederim.

  Allah cumlemizin yardimcisi olsun rabbim tum borclulara yardim etsin benide unutmasin ben bir kaza gecirdim bir yil yattim simdide calisamiyom barc borc borc nereye kadar sizlerden dua bekliyorum kulun kula duasi kabul olurmus allah rizasi icin banada dua edin insallah

  • Amin

  Sizden ve tüm insanlardan hayırlı dualar beklıyorum dua edenlere teşekkürler

  Okuyan ve işe yariyan varmi.

  • okuduğun duaya kalbin inansın, dilinle dua edip kalbinle inkar etme demişler ... inanarak okursan dua vücut bulur Allah'ın izniyle ... ama elektrik düğmesine basar gibi bir anda zuhur etmez . Allah sebepleri halk eder ... sende o sebeplere tutunursun ... bizlerede hayır dua edin inşaAllah. Mü'minin mümine duası makbuldur ... Mevlam dünya ahiret dertlerimize derman ihsan eylesin

  • Sen zaten kafadan kaybettin kalbinle okuyacaksın gözle değil tabiki anladıysan yok cebimde para kalmadı şu duayı okuyayımda hemen gelsin öyle bişey yok kıblene yöneleceksin Allahına yalvaracaksın namazını kılacaksın ibadetlerini yerine getireceksin

  Allah razi olsun cok guzel ve acika yazilmis cok guzel olmus

  Allah razi olsun okudukca ferahliyorum allah dualarimizi kabul etsin

  • Amin

  ALLAH razı olsun

  Cok sukur rabime yazilan duvar icin her isinin fazileti var

  Çok teşekkürler.Allah razı olsun.

  Selâm Aleyküm.. Duâların arapçası da eklense daha güzel olmaz mıydı ¿

  • Evimzde huzrsuzluk var işlerim iyi gitmyor hastamız var duvalarnızı bekliyorum Rabim yar ve yardımcımız olsun

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.