İhtiyaç Duası

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in öğrettiği, ihtiyaç (hacet) anında okunacak dua... İhtiyaç duasının Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Bir kimse Osman bin Affân radıyallahu anh’ın yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, fakat Hz. Osman radıyallahu anh ona iltifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyf radıyallahu anh ile karşılaştı ve durumu ona şikâyet etti.

İHTİYAÇ İÇİN OKUNACAK DUA

Osman bin Huneyf radıyallahu anh ona şu tavsiyede bulundu:

“–Su kabını getirip abdest al, sonra da mescide giderek iki rekât namaz kıl! Namazın sonunda:

«Allâh’ım, Rahmet Peygamberi olan Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed (s.a.s.) hürmetine Sen’den istiyor ve Sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Şu ihtiyacımın karşılanması için, Sen’i vesîle edinerek Rabbime yöneliyorum. Allâh’ım, O’nu benim için şefâatçi kıl!» diye duâ et ve peşinden ihtiyacını söyle!”

O zât gitti ve kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin Affân radıyallahu anh’ın kapısına vardı. Kapıcı onun elinden tuttu, Hz. Osman radıyallahu anh’ın yanına götürüp oradaki mindere oturttu. Hz. Osman radıyallahu anh:

“–İhtiyacın nedir?” diye sordu. O da söyledi. Hz. Osman radıyallahu anh isteğini derhâl yerine getirdi ve:

“–Şimdiye kadar bir ihtiyacının olabileceği hiç hatırıma gelmemişti. Bundan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bize gel!” dedi. Murâdına nâil olan zât, Halîfe’nin huzûrundan ayrıldıktan sonra doğruca Osman bin Huneyf’e giderek:

“–Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, sen benim için Halîfe ile konuşuncaya kadar o benim ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu.” dedi. Bu söze şaşıran Osman bin Huneyf radıyallahu anh şöyle dedi:

“–Vallâhi ben Halîfe ile konuşmadım. Lâkin şöyle bir hâdiseye şâhit olmuştum: Bir âmâ, Re­sû­lullah Efendimiz’e ge­le­rek:

«–Yâ Resû­lâllah! Allâh’a yal­var da gö­züm­de­ki has­ta­lı­ğı gi­der­sin! Gö­zü­mün kör ol­ma­sı ba­na çok zor ge­li­yor!» de­di.

HACET (İHTİYAÇ) DUASI

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efen­di­miz:

«–Di­ler­sen sab­ret, bu se­nin için da­ha ha­yır­lı­dır.» bu­yur­dular. Âmâ ise:

«–Yâ Resû­lâllah! Be­ni elim­den tu­tup gö­tü­re­cek kim­sem yok. Bu hâl ba­na çok me­şak­kat ve­ri­yor. Lüt­fen göz­le­ri­min açıl­ma­sı için duâ edi­niz!» de­yin­ce Pey­gam­ber sallallahu aleyhi ve sellem Efen­di­miz:

«–Su kabını getir ve ab­dest al! Son­ra iki rekât na­maz kıl! Ar­dın­dan da:

İhtiyaç Duası Arapça:

İhtiyaç Duası Türkçe Okunuşu:

"Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî teveccehtü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li tûkde liye Allahümme fe şeffi'hü fiyye"

İhtiyaç Duası Anlamı:

“Allâh’ım! Rah­met pey­gam­be­ri olan Ne­biyy-i Ekrem’in Mu­ham­med (s.a.s) ile (O’nun hür­me­ti­ne) Sen’in zâ­tın­dan di­li­yor ve Sa­na yö­ne­li­yo­rum... Yâ Mu­ham­med! İh­ti­ya­cı­mın karşılanması için Se­n’i vesîle edinerek Rab­bi­me yö­ne­li­yo­rum!.. Allâh’ım! O’nu ba­na, şefâat­çi kıl!..” diye duâ et!» buyurdular. Vallâhi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o âmâ zât, Efendimiz’in yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi, tamamen iyileşmişti.”[1]

Biz bu duâyı okuyacağımız zaman, “Yâ Muhammed” hitâbı yerine “Yâ Resûlâllah!” dememiz, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e hürmette kusur etmemiş olmak için daha münâsiptir. Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem, bu rivâyette ism-i şerîflerini açıkça ifâde etmeleri, o sahâbîye tanıdıkları istisnâî bir cevazdır.[2]

Dipnotlar:

[1] Bkz. Tir­mi­zî, De­avât, 118/3578; İbn-i Mâce, İkāme, 189; Nesâî, Kübrâ, VI, 169; Ahmed, IV, 138; Hâ­kim, I, 707-708; Beyhakî, Delâil, V, 464; Heysemî, II, 279. [2] Allâme Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî, el-Fedâilü’l-Muhammediyye, Haleb 1414, s. 230.

 

İslam ve İhsan

RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR

Rızkın Artması ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâlar

“İHTİYACINDAN FAZLA OLAN MALINI SADAKA OLARAK VERMEN SENİN İÇİN İYİ; VERMEMEN KÖTÜDÜR” HADİSİ

“İhtiyacından Fazla Olan Malını Sadaka Olarak Vermen Senin İçin İyi; Vermemen Kötüdür” Hadisi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Buradan insanı kâmîl olan tüm evrenin sahibi Rahmanın rahminden olan varlık olan tüm kardeşlerime dualarınızda bana da yer verin çok müşkülde ve zordayım

  • HİÇ BİR ŞEYDE ŞANSLI DEĞİLİM TAM KAZANACAĞIM ZAMAN BİR ENGEL ÇIKIYOR MADDİ MANEVİ YA ÖNÜMDE GÖRÜNEN BİR ENGEL YOK ONA RAĞMEN BİR ŞEY SATMAYA ÇALIŞSAM VAZ GEÇİYOR ALICI YİNE OLMUYOR ÇOOOK BUNALDIM ÇOOOK BİR ÇARE YA BUKADARMI BAHTSIZ BİRİYİM KÖTÜLÜK YAPANIN İŞİ RAST GİDİYOR BUNA ŞAHİT OLDUM AMA BEN fazla miyim BU DÜNYAYA YETER ARTIK

  Allahım bana hayirli iş ve hayirli peyganber imizim haticesi gibi bsna hatice yi nasip etsin

  • Rabbim ne sıkıntınız varsa gidersin Amin

  Rabbime sıgındim hakimmda hayirlisini cok istedigim birj var dualarinjzi eksik etmeyin kardeslerim

  • Amin inşallah benimde cok isdegim biri var

  • Benim nasibim yok Allah seni nasiplendirsin inşaallah

  Kardeşlerim Rabbim burada gönlünü açan kardeşlerimin sikintilarini gidersin.gonlune ferahlık versin.
  Herkesin derdi gerçekten kendine göre büyük.
  Ama sağlık.saglik kardeşler.saglik imtihanı da ayrı ağır bir imtihan.
  Sağlık olmayınca herkes her şey siliniyor gözünden.
  Ne olur siz de dua edin.25 gündür açım.sadece su ve bal şerbeti içebiliyorum.artik ayakta duramiyom Sürünüyorum.

  • Nurhan kardeşim öncelikle size ve tüm hastalara Yüce ALLAH'tan Şifa diliyorum.
   Evet dediğiniz gibi sağlık çok önemli ve değerli bir ihtiyaçtır, zenginliktir. Sağlıklı bedenle Îbadet dahi daha rahat olur.Maalesef çoğumuz gafletteyiz.

  kimin borç ları varsa Allah bian önce ona borc larını ödemeyi nasip etsin amin inşallah

  • Amin Ya Rebbel Alemin

  Selamlar ben sizlere dua ettim tek tek isimlerinizle rabbim kabul eder inşallah. ARKADAŞLAR annem rahatsız dualarınızı eksik etmeyin inşallah şifa olsun inşallah.

  Selamın aleyküm hayırlı cumalar kardeşlerim çocuğum olmak üzere geçim sıkıntı yaşıyorum rabbime sığındım borcum çok dualarınızı esirgemeyin.

  • Kardeşim her çocuk rıskı ile doğar .Allah bu evlade rızkını vermişki van vermiş.Keramet belki doğacak evladında.Helal kazan helal te şükret gerisini Rabbim verir.O kimseyi aç açık bırakmaz inşallah .

  • Bizde aynı durumdayız.Bebek bekliyoruz.Maddi olarak bebeğimize hiçbirşey yapamadık.Rabbim sonumuzu hayretsin.Borç çok bebek geliyor ama gelen yok.Rabbim buyuk biz kullar kuçuk.

  Allah kusurlarımızı en iyi bilendir.Bizler O'na ilticayı tevekkülü kulluğu tam yapamadığımızı biliyoruz.O halde dualar ederiz verirse de hayırdır, vermez ise de hayırdır herşeyi O bilir der rıza gösterir, dua eder dua isteriz mü'minin mümine duasına melekler amin der..Rabbimiz,tüm Dertlilere deva versin,hastalara kolaylık ,borçlulara eda etmeyi, evlenene hayırlı eş ve nesillerimize iman ibadet güzel ahlâk nasibetsin..

  Yüce Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah

  Rabbim tez vakitte hayırlı evlat nasip etsin inşallah.

  12 senedir çocuk sahibi olmaya çabalıyoruz.
  Kimin duası kabul görür bilinmez bizede dua edin sevgili kardeşlerim.

  Sevgili mümin mümine din kardeşlerim kimin duası kime geçer bilemeyiz borçlarımız çok bitmesi için kalbinizden bizi de geçirerek dua ederseniz sevinirim Rabbim herkesin yardımcısı olsun

  Allah yar ve yardımcımız olsun amin

  Allah yardimcin olsun kardesim. Sana borcunu ödeme kolayligi versin. Sabır versin inşallah

  Benim 20 yıldır çocuğum olmuyor çok aradım çok istedim tüp bebek yaptırdım şimdi işallah olması için sizlerde dua eder isiniz din kardeşlerim

  Kardeşlerım sıkıntım çok çok borcumvar bana dua edin

  burada dua isteyen kardeslerime dua edecegim insallah. ama sakin seytanin vesvesesine kapilmayalim.bol euzu.ve yunuz a.s. in duasi yapilip hacet ve istihare namazlari ve dualari...bu kadar basit ve bedava

  Allah herkesin sıkıntısını aydınlıga çıkarsın en hayırlı istek allahdan istenir allah tüm hayırlı isteklerimizi kabul etsin

  Evlenemiyorum. Hepinizden hayırlı bir evlilik yapmak için dua istiyorum. Yalvırırım okuyanlar en azından 'Allah ım sen bunu yazan kuluna hayırlı biriyle tez zamanda evlenmeyi nasip et' diyin.Allah hepimizden razı olsun.

  Ümmedi Muhammed!!Zor durumdayım ve sizlerden dua istiyorum.Borçlarımın bitmesi için duanızı esirgemeyin,Allah razı olsun inşallah.

  • Allah sana borçlarını tez zamanda helal para ile ödemeyi nasp etsin. Allah sana hayır , mutluluk getirecek zenginlik versin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Değerli din kardeşlerim borçlarımı ve sıkıntılarımı gidermesi için sizlerden dua istiyorum hepinizden allah razı olsun

  Esselaminaleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahü,sayın Admin;yayınlarınızı ilgiyle okuyorum,bilgileniyorum,çok teşekkür ederim,yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 'den bahsederken bazı yazılarda (S.A.V) kullanıyorsunuz! çok iyi biliyorsunuz ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazmak ve okumak çok sevap ve çok mühim,neden yazmıyorsunuz da (S.A.V.) diye geçiştiriyorsunuz?Lütfen buna özellikle itina gösterin,O'nun ümmeti iseniz ? biz öyle olduğuna hüsnü zan ediyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken mutlaka yazmanızı rica ederim.Allah rızası için,Allah zikrinizi,yayınlarınızı kendi yolunda emri maruf ve nehyi anil müker yazılardan eylesin inşaallah,amin,Esselaminaleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahü,

  • Hüseyin KARA kardeşimin yorumuna katılyorum. selamlarımla

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.