İhtiyaç Duası

Peygamber Efendimizin öğrettiği, ihtiyaç (hacet) anında okunacak dua...

Bir kimse Osman bin Affân’ın (r.a) yanına bir ihtiyacı için sık sık gidiyor, fakat Hz. Osman (r.a) ona iltifat etmiyor, ihtiyacını görmüyordu. Bu kimse Osman bin Huneyf (r.a) ile karşılaştı ve durumu ona şikâyet etti.

İHTİYAÇ İÇİN OKUNACAK DUA

Osman bin Huneyf (r.a) ona şu tavsiyede bulundu: “–Su kabını getirip abdest al, sonra da mescide giderek iki rekât namaz kıl! Namazın sonunda: «Allâh’ım, Rahmet Peygamberi olan Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed (s.a.v) hürmetine Sen’den istiyor ve Sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Şu ihtiyacımın karşılanması için, Sen’i vesîle edinerek Rabbime yöneliyorum. Allâh’ım, O’nu benim için şefâatçi kıl!» diye duâ et ve peşinden ihtiyacını söyle!”

O zât gitti ve kendisine söylenenleri yaptı. Ardından da Osman bin Affân’ın kapısına vardı. Kapıcı onun elinden tuttu, Hz. Osman’ın (r.a.) yanına götürüp oradaki mindere oturttu.

Hz. Osman (r.a): “–İhtiyacın nedir?” diye sordu. O da söyledi.

Hz. Osman (r.a) isteğini derhâl yerine getirdi ve: “–Şimdiye kadar bir ihtiyacının olabileceği hiç hatırıma gelmemişti. Bundan sonra bir ihtiyacın olursa hemen bize gel!” dedi. Murâdına nâil olan zât, Halîfe’nin huzûrundan ayrıldıktan sonra doğruca Osman bin Huneyf’e giderek: “–Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, sen benim için Halîfe ile konuşuncaya kadar o benim ihtiyacımı görmüyor ve bana iltifat etmiyordu.” dedi.

Bu söze şaşıran Osman bin Huneyf (r.a) şöyle dedi: “–Vallâhi ben Halîfe ile konuşmadım. Lâkin şöyle bir hâdiseye şâhit olmuştum: Bir âmâ, Re­sû­lullah Efendimiz’e ge­le­rek: «–Yâ Resû­lâllah! Allâh’a yal­var da gö­züm­de­ki has­ta­lı­ğı gi­der­sin! Gö­zü­mün kör ol­ma­sı ba­na çok zor ge­li­yor!» de­di.

HACET (İHTİYAÇ) DUASI

Peygamber Efen­di­miz: «–Di­ler­sen sab­ret, bu se­nin için da­ha ha­yır­lı­dır.» bu­yur­dular. Âmâ ise: «–Yâ Resû­lâllah! Be­ni elim­den tu­tup gö­tü­re­cek kim­sem yok. Bu hâl ba­na çok me­şak­kat ve­ri­yor. Lüt­fen göz­le­ri­min açıl­ma­sı için duâ edi­niz!» de­yin­ce Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v): «–Su kabını getir ve ab­dest al! Son­ra iki rekât na­maz kıl! Ar­dın­dan da:

Okunuşu: "Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî teveccehtü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li tûkde liye Allahümme fe şeffi'hü fiyye"

Anlamı: “Allâh’ım! Rah­met pey­gam­be­ri olan Ne­biyy-i Ekrem’in Mu­ham­med (s.a.v) ile (O’nun hür­me­ti­ne) Sen’in zâ­tın­dan di­li­yor ve Sa­na yö­ne­li­yo­rum... Yâ Mu­ham­med! İh­ti­ya­cı­mın karşılanması için Se­n’i vesîle edinerek Rab­bi­me yö­ne­li­yo­rum!.. Allâh’ım! O’nu ba­na, şefâat­çi kıl!..” diye duâ et!» buyurdular. Vallâhi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o âmâ zât, Efendimiz’in yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi, tamamen iyileşmişti.”[1] Biz bu duâyı okuyacağımız zaman, “Yâ Muhammed” hitâbı yerine “Yâ Resûlâllah!” dememiz, Allah Resûlü Efendimiz’e hürmette kusur etmemiş olmak için daha münâsiptir. Efendimiz’in, bu rivâyette ism-i şerîflerini açıkça ifâde etmeleri, o sahâbîye tanıdıkları istisnâî bir cevazdır.[2]

Dipnotlar:

[1] Bkz. Tir­mi­zî, De­avât, 118/3578; İbn-i Mâce, İkāme, 189; Nesâî, Kübrâ, VI, 169; Ahmed, IV, 138; Hâ­kim, I, 707-708; Beyhakî, Delâil, V, 464; Heysemî, II, 279.

[2] Allâme Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî, el-Fedâilü’l-Muhammediyye, Haleb 1414, s. 230.

 

SIKINTIYA DÜŞÜNCE OKUNACAK DUA

Sıkıntıya Düşünce Okunacak Dua

RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR

Rızkın Artması ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • kimin borç ları varsa Allah bian önce ona borc larını ödemeyi nasip etsin amin inşallah

  Selamlar ben sizlere dua ettim tek tek isimlerinizle rabbim kabul eder inşallah. ARKADAŞLAR annem rahatsız dualarınızı eksik etmeyin inşallah şifa olsun inşallah.

  Selamın aleyküm hayırlı cumalar kardeşlerim çocuğum olmak üzere geçim sıkıntı yaşıyorum rabbime sığındım borcum çok dualarınızı esirgemeyin.

  • Kardeşim her çocuk rıskı ile doğar .Allah bu evlade rızkını vermişki van vermiş.Keramet belki doğacak evladında.Helal kazan helal te şükret gerisini Rabbim verir.O kimseyi aç açık bırakmaz inşallah .

  Allah kusurlarımızı en iyi bilendir.Bizler O'na ilticayı tevekkülü kulluğu tam yapamadığımızı biliyoruz.O halde dualar ederiz verirse de hayırdır, vermez ise de hayırdır herşeyi O bilir der rıza gösterir, dua eder dua isteriz mü'minin mümine duasına melekler amin der..Rabbimiz,tüm Dertlilere deva versin,hastalara kolaylık ,borçlulara eda etmeyi, evlenene hayırlı eş ve nesillerimize iman ibadet güzel ahlâk nasibetsin..

  Yüce Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah

  Rabbim tez vakitte hayırlı evlat nasip etsin inşallah.

  12 senedir çocuk sahibi olmaya çabalıyoruz.
  Kimin duası kabul görür bilinmez bizede dua edin sevgili kardeşlerim.

  Sevgili mümin mümine din kardeşlerim kimin duası kime geçer bilemeyiz borçlarımız çok bitmesi için kalbinizden bizi de geçirerek dua ederseniz sevinirim Rabbim herkesin yardımcısı olsun

  Allah yar ve yardımcımız olsun amin

  Allah yardimcin olsun kardesim. Sana borcunu ödeme kolayligi versin. Sabır versin inşallah

  Benim 20 yıldır çocuğum olmuyor çok aradım çok istedim tüp bebek yaptırdım şimdi işallah olması için sizlerde dua eder isiniz din kardeşlerim

  Kardeşlerım sıkıntım çok çok borcumvar bana dua edin

  burada dua isteyen kardeslerime dua edecegim insallah. ama sakin seytanin vesvesesine kapilmayalim.bol euzu.ve yunuz a.s. in duasi yapilip hacet ve istihare namazlari ve dualari...bu kadar basit ve bedava

  Allah herkesin sıkıntısını aydınlıga çıkarsın en hayırlı istek allahdan istenir allah tüm hayırlı isteklerimizi kabul etsin

  Evlenemiyorum. Hepinizden hayırlı bir evlilik yapmak için dua istiyorum. Yalvırırım okuyanlar en azından 'Allah ım sen bunu yazan kuluna hayırlı biriyle tez zamanda evlenmeyi nasip et' diyin.Allah hepimizden razı olsun.

  Ümmedi Muhammed!!Zor durumdayım ve sizlerden dua istiyorum.Borçlarımın bitmesi için duanızı esirgemeyin,Allah razı olsun inşallah.

  • Allah sana borçlarını tez zamanda helal para ile ödemeyi nasp etsin. Allah sana hayır , mutluluk getirecek zenginlik versin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Değerli din kardeşlerim borçlarımı ve sıkıntılarımı gidermesi için sizlerden dua istiyorum hepinizden allah razı olsun

  Esselaminaleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahü,sayın Admin;yayınlarınızı ilgiyle okuyorum,bilgileniyorum,çok teşekkür ederim,yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 'den bahsederken bazı yazılarda (S.A.V) kullanıyorsunuz! çok iyi biliyorsunuz ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazmak ve okumak çok sevap ve çok mühim,neden yazmıyorsunuz da (S.A.V.) diye geçiştiriyorsunuz?Lütfen buna özellikle itina gösterin,O'nun ümmeti iseniz ? biz öyle olduğuna hüsnü zan ediyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken mutlaka yazmanızı rica ederim.Allah rızası için,Allah zikrinizi,yayınlarınızı kendi yolunda emri maruf ve nehyi anil müker yazılardan eylesin inşaallah,amin,Esselaminaleyküm ve rahmetullahi ve bereketullahü,

  • Hüseyin KARA kardeşimin yorumuna katılyorum. selamlarımla

Yorum Ekle