DÜŞMANA KARŞI OKUNACAK DUÂ

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunacak duâ...

TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, gâlibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sür’at hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himâye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz, yâ Allah, yâ Karîb (yakın olan), ey işiten, ey duâlara icâbet eden, ey hesâbı çabuk gören, ey Cebbâr, ey Mütekebbir, yâ Kahhâr ve ey yakalaması şiddetli olan.

Ey azgınların kahrının âciz bırakamadığı, ey kralların, kisrâların ve fâcir düşmanların azgın inatçılarını helâk etmek kendisine zor gelmeyen; bana tuzak kuran kimsenin tuzağını kendi başına geçir, bana hile yapanın hilesini kendine çevir, benim için kuyu kazan kimseyi o kuyuya düşür, bana tuzak için ağ kuran kimseyi, ey Efendim kendisini o ağa uğrat, onu tuzağa av ve esîr yap!

Allah’ım, Kâf-hâ-yâ-ayn-sâd hakkı için bize düşman korkusuna karşı yardım eyle. Onları helâk eyle, onları sevgili kullarına fedâ eyle, onları bugün ve yarın kısa zamanda belâlara uğrat.

Allah’ım, birliklerini toz duman et. Allah’ım, topluluklarını dağıt. Allah’ım, sayılarını azalt. Allah’ım, keskinliklerini körelt. Allah’ım, belâları üzerlerine yağdır. Allah’ım, onlara azâbını ulaştır, ellerini bağla, kalblerini tut ve onları emellerine ulaştırma. Allah’ım, nebîlerine, rasullerine ve dostlarına yardım ederek düşmanlarını darma dağın ettiğin gibi onları da paramparça eyle. Allah’ım, düşmanlarına karşı sevgili kullarının öcünü aldığın gibi bizim de öcümüzü al. Allah’ım, bize karşı düşmanlara imkân verme, günahlarımız sebebiyle onları üzerimize musallat etme. (Yedi defâ: Hâ-mîm) İş kızıştı ve yardım geldi, artık onlar bize karşı yardım göremezler. Hâ-mîm Ayn-sîn-kâf, korktuğumuz şeylerden himâyemizdir. Allah’ım, gaflete düşürülmenin şerrinden bizi koru, bizi belâların mahalli eyleme! Allah’ım, emellerimizi ve ümidlerimizi bize lutfeyle/gerçekleştir. Yâ Hû, yâ Hû, yâ Hû! Ey fazlı sâyesinde istediğimiz, Sen’den duâlarımızı âcilen kabul etmeni istiyoruz. Âcilen istiyoruz. Allah’ım âcilen.

İlâhî, bize icâbet eyle! Ey efendimiz Nûh -aleyhisselâm-’a icâbet eden, ey efendimiz Eyyûb -aleyhisselâm-’dan sıkıntıları gideren, ey efendimiz Zekeriyâ -aleyhisselâm-’ın duâsına icâbet eden, ey efendimiz Yûnus bin Mettâ -aleyhisselâm-’ın tesbihini kabul eden, bu kabul olan duâların esrârı hürmetine yaptığımız duâları bizden kabul etmeni ve istediğimiz şeyleri vermeni taleb ediyoruz. (Üç defâ: “Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Sen’i tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.” (el-Enbiyâ, 87) diyen mü’min kullarına ettiğin vaadini bizim için gerçekleştir, yerine getir.) Allah en büyüktür, Allah’ın kılıcı onları kesecektir. Allah velî olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın yardımıyladır. “Bütün âlemlerde Nûh’a selam olsun!” (es-Sâffât, 79) (Üç defâ: Bize icâbet et, duâlarımızı kabûl eyle!) “Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (el-En’âm, 45) “…Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezâlandırırız.” (el-Ahkâf, 25) Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına tam olarak salât u selâm eylesin! Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

ORDUMUZUN MUZAFFER OLMASI İÇİN OKUNACAK DUA

SIKINTIYA DÜŞÜNCE OKUNACAK DUA

KURÂN-I KERİM'DE GEÇEN DUALAR

kurandagecendualar

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

 • Mübarek Ramazan'ı Şerif hürmetine; Ekmeğimden edeni ekmeksiz bırak Allahım! Sapkınları kollayanı koltuğundan et Allahım! Mahkemelerin en büyüğü Senin huzurundadır! Mahkemede tüm yolsuzluklarını aşikar et, beni muzaffer eyle Allahım. Amin

  beni karımdan soğutmak ve yuvamızı yıkmak için uğraşan kaynanam için dir bu duâm allahım sen kabul eyle amin amin amin...

  Allahım bu gün ve her daim düşmanlarıma dilediğim her şeyi. Acil olarak kabul buyur aminn

  Allahım bu gün ve her daim düşmanlarıma dilediğim her şeyi. Acil olarak kabul buyur aminn

  Düşmanlarıma karsi bu duayı günün Hagi saatinde ve kac kere okumam en doğrusu acı anında kabulü icin ne yapmam lazımlütfen iyice aciklarmisiniz

  Bana ve mazlumlara yapılan maddi ve manevi kurdukları planları başlarına geçir ya Allah

  Laf dinlemeyen yuva dağıtmak istiyen herseye yalan yere yemin eden ortalığı karıştırıp usanmayan birine okunurmu bu dua veya daha farklı bir dua öneriniz varmi yardımcı olun lütfen

  Amin Ekmegimle oynuyan düsmanlarimi yok eylesin.yaptiklari oyunlara kendileri düşsün Kendi başlarini yesinler

  Amin ecmaıyn bu,fakırın gözleri iyi görmüyor arapcayı Latince halinde olunca ikisi arasında okumada zorlanmıyor turkcesınden okuttu Allah cc arapcasındanda okumak nasip olur inşaAllah Allahım razı olsun

  Allah (c.c.) Müfterileri kahreylesin düşmanlarımızı mağlup eylesin .Amin...

  ALLAHUMME insanların haklarını ve hukuklarına tecavüz eden ifritleşmişleri ve onların yardımcılarını kahret yüceler yücesi ALLAHUMME, AMİN

  Amin, inşallah hepimizi korur.

  AMİN

  AMİN

  Allah düşmanlarımın soylarını kurutup cehenneme soksun ebedi Amin Amin Amin

  Amin, inşallah Allah bizi korur.

  amin

  • amin

  amin

  amin..

Yorum Ekle