VİDEOLAR

Emniyet Şeridini İhlal Etmek Kul Hakkı mı?

Trafik kurallarına uymayan kişi dinen sorumlu olur mu? Trafik sıkışık iken emniyet şeridini ihlal etmek kul hakkına girer mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyo

Dinimizde Evliliğin Önemi Nedir?

İslam dininde evliliğin, evlenmenin önemi nedir? Evlilik bir ibadet midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Gaşiye Suresi Dinle - Hafız Osman Önal Tilaveti

Gaşiye suresinin anlamı, tefsiri ve Hafız Osman Önal'dan Kuran ziyafeti.

Evlenmemeye Yemin Eden Kişi Ne Yapmalıdır?

Evlenmemek için yemin ettim, bunun için kefaret ödemeli miyim? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Tasavvuf Üzerine Özel Mülâkât

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile tasavvuf üzerine özel mülâkât...

Peygamberimiz Arkasını Nasıl Görürdü?

Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Peygamberimize (s.a.v.) verilen mucizelerden biri olan arkasını da görmesini okuyor.

Osmanlı'da Kurulan Vakıfların Özellikleri ve Topluma Katkıları

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların özellikleri, faydaları ve topluma katkılarını anlatıyor.

Berat Kandili’nde Yapılacak İbadetler

Berat Kandili’nde nasıl ibadet edilir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetleri anlatıyor.

Berat Kandili Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin 2023 yılı ve daha önceki yıllarda yapmış olduğu Berat Kandili sohbetlerini aşağıdan seyredebilirsiniz. Osman Nûri Topbaş Hocaef

Ok Takipli Hatim

Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun okuduğu ok takipli mukabeleyi Ramazan ayında hatim yapmak isteyenlerin istifadesine sunuyoruz.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.