ÇOCUKLAR İÇİN

Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirmeliyiz?

Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Bizler onları ne kadar dünya için, ne kadar âhiret için yetiştiriyoruz? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

Evlatlarımızı Küçük Yaşta Namaza Alıştırmalıyız

Çocuklarımızı namaza alıştırıyor muyuz? Cehennemliklerin verdikleri ilk cevap neydi? Çocuklarımızı küçük yaşta namaza alıştırmanın önemi...

Hafız Olmak Mı? Hafızlık Yapmak Mı?

Hafızlık yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programının konuğu Hafız Danışmanı Faruk ERATLI, konu ile

Üstün Zekalı Çocuklar Öğretmenleri ve Akranları Tarafindan Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

"Üstün zekalı çocuklar fark edilmediği takdirde ilgisiz bırakılma veya sürekli sınıftan çıkarılma gibi ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Fark edildiklerinde i

Çocuklardaki Öfkeye Karşı Ebeveynlerin Tutumları Nasıl Olmalı?

Çocuklardaki öfkeye karşı ebeveynlerin tutumları nasıl olmalı? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programının konuğu Psikolog Coşkun Bul

Çocuğumla Manevi İletişimi Nasıl Sağlarım?

Çocuğumla manevi iletişimi nasıl sağlarım? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programının konuğu Hüdayi Vakfı Eğitim Hizmetleri Müdürü D

Stresle Baş Etmenin Yolları

Stres nedir? Stres tanımı nedir? Stres nasıl bir haldir? Stres gerekli midir? Stresle baş etmenin yolu nedir? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşri

Eğitim ve Öğretimde Ailenin Rolü

Eğitim ve öğretimde ailenin rolü nedir? Okullarda, kurslarda verilen eğitimin tamamlanması ve çocukda oturması için aileye düşen görev nedir? Lider Eğitim TV Yo

Okçuluğun Önemi Nedir? Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Üzerindeki Önemi Nedir?

Okçuluğun çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuk pskiolojisi ve ergenlik döneminde sosyal, sportif faaliyetlerin olumlu etkileri neler? Lider Eğitim

Ergen Çocukları Anlamak

Ergen dili nedir? Ergenlik dönemine giren çocukları nasıl anlamalı ve onlara karşı nasıl davranmalıyız? Ergenliğin sebepleri ve sonuçları nelerdir? Lider Eğitim

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.