HAYATIN İÇİNDEN

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile Kültür (Din, Dil ve Tarih) Üzerine Mülâkat

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan Bey ile kültür (din, dil ve tarih) üzerine mülâkatı...

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den Hatıralar 3. Bölüm

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin, Mehmet Lütfi Arslan Bey ile yapmış olduğu ve hatıralarını anlattığı mülâkatın 3. kısmıda yayına girdi. Osman Nuri Topbaş Hocae

Kuran Bize Yetmez mi? Hadis veya Sünnete Gerek Var mı? (Soru-Cevap)

Kuran bize yetmez mi? Hadis veya sünnete gerek var mı? Bazı ilahiyat akademisyenlerinin de bulunduğu birtakım gruplar, sünnet ve hadislerin gereksiz ve geçersiz

Allah -hâşâ- Bize Sormadan Neden Bizi Yarattı? (Soru-Cevap)

İntihar etmenin, birçok açıdan Cehennemʼe gitmeyi gerektirdiği açık. Fakat kendi irâdesi olmadan dünyaya gözlerini açmış bir insan, öyle ya da böyle yaşamaya zo

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi 27 Mayıs 2024 Sohbeti | Peygamber Efendimiz’e ne Kadar Benziyoruz?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Peygamber Efendimiz’e ne Kadar Benziyoruz?" başlığıyla yayınlanan 27 Mayıs 2024 tarihli s

Allâhʼın Varlığını Neden Tam Olarak İdrak Edemiyoruz? (Soru-Cevap)

Allâhʼın varlığını neden tam olarak ispatlayamıyoruz, yüce zâtını neden idrak edemiyoruz? İnsan, Allah'ı (c.c) nasıl tanıyabilir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi c

Gazze’deki Kardeşlerimize Destek Konusunda Mesuliyetimiz Nedir?

Gazze’deki kardeşlerimize destek olabilmek için boykot yapıyoruz, yürüyüşlere katılıyoruz, dualar ediyoruz ama fiilî olarak oralara gidip herhangi bir şey yapam

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 13 Mayıs 2024 Sohbeti | Helak Olan Kavimler ve Günümüz

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Helak Olan Kavimler ve Günümüz" başlığıyla yayınlanan 13 Mayıs 2024 tarihli sohbeti.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 30 Nisan 2024 Sohbeti | Rahmet İnsanının Vasıfları

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Rahmet İnsanının Vasıfları" başlığıyla yayınlanan 30 Nisan 2024 tarihli sohbeti.

İbadette Devamlılık ve Sabrın Önemi

Ramazan'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Seherlerde devamlılığın önemi nedir? Gayr-i müslimlere benzememe hususunda dikkat etmemiz gerekenler ve mü’min olman

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.