VİDEOLAR

Kıyamette Sadece Bir Sevaba İhtiyaç Duyacak Kimse

Kişi, kıyamette ihtiyaç duyabileceği sadece bir sevabı nasıl bulabilir? Abdullah Sert Hocaefendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin "Bayram Sohbetleri

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 15 Mayıs 2023 Almanya Dortmund Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin, 15 Mayıs 2023 günü Almanya’nın Dortmund şehrinde yaptığı, Erkam Radyo ve Erkam TV’de yayınlanan sohbetini istifadenize sunuyo

Saat Yoksa veya Bulutlu Havalarda Namaz Vakitleri Nasıl Tespit Edilir?

Geçmiş dönemlerde imsak vakti nasıl belirleniyordu? Saatin olmadığı zamanlarda veya bulutlu havalarda namaz vakitleri nasıl tespit edilir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldı

Abdest Alırken Abdest Dualarını Okumak Şart mıdır?

Abdest nasıl alınır? Abdest alırken abdest dualarını okumak şart mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Namaz Kılmak Nasip midir?

Allah kimlere namaz kılmayı nasip eder? Namaz kılmak nasip işi midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Ölen Kişi İçin Hacca Gidilir mi?

Ölen kişi için hac yapılır mı? Ölmesi yakın olan veyahut hac yapamayacak kadar hasta veya yaşlı olan bir kimsenin mirasçılarına haccı vasiyet etmesi gerekir mi?

Oy Kullanmak Caiz mi?

Oy kullanmak İslam’a aykırı mıdır? İslam’a göre seçimlerde oy kullanmanın hükmü nedir? Bir Müslümanın oy verirken ölçüsü ne olmalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım

Ölen Gayrimüslime Dua Edilir mi?

Ölen gayrimüslime Yasin suresi okunur mu veya dua edilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam'ın Kölelik ve Cariyeliğe Bakışı Nasıldır?

İslam'ın kölelik ve cariyeliğe bakışı nasıldı? Halit Çalışkan anlatıyor...

Çorapsız Namaz Kılınır mı?

Çorapsız namaz kılınabilir mi ve çorapsız namaz kılmanın hükmü nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.