VİDEOLAR

Cuma Namazına İzin Verilmeyen Bir Ülkede Yaşayan Müslüman Ne Yapmalıdır?

“Rusya’da yaşıyorum, devlet cuma vakti namaza izin vermiyor. Bir Müslüman olarak ne yapmalıyım?” Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cuma Namazının Hükmü ve Hikmeti

Cuma namazının hükmü nedir ve kimlere farzdır? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu cevapladı.

Cuma Günü Yapılacak En Güzel Amel

Abdullah Sert Hocaefendi, sahabeden Ebu’d Derda’nın (r.a.) naklettiği hadis-i şerife göre, “Cuma günü yapılacak en güzel amel”in ne olduğunu anlatıyor.

Zekat Verirken Kimlere Öncelik Verilmelidir?

Zekât kimlere verilir? Zekât verirken önce yakın çevreden mi başlamalıyız? Zekâtı tek kişiye mi yoksa Kur’an-ı Kerim’de bildirilen 8 sınıf insana bölüştürerek v

Paraşüt Atlamak Gibi Tehlikeli Sporları Yapmak Caiz mi?

Tehlikeli sporlar yapılabilir mi? Paraşüt atlamak gibi tehlikeli sporları yapmak caiz midir? Ölürsek vebal olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Evli Olmayan Kişilere Oda Kiralamak Caiz mi?

Evli olmayan kişilere oda kiralamak caiz midir? Zinaya aracılık etmek, yardım yataklık yapmak haram mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Turistik Bölgede Fahiş Fiyatlara Satış Yapmak Caiz mi?

Turistik bölgedeki konaklama işletmelerinde yüksek fiyatlarla satış yapmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kesilen Kurbanın Kanından Alna veya Araca Sürülmesi Dinimizde Var mıdır?

Kurbanın kanı necis midir? Kesilen kurbanın kanından alna veya araca sürülmesi dinimizde var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Duhan Suresinin Tefsiri

Duhân ne demektir? Duhân sûresi ne anlatıyor? Dr. Adem Ergül, Duhân sûresinin tefsirini yapıyor. Duhân sûresinin tefsirini yazımızda dinleyebilir ve okuyabilirs

Cemaate Geç Kalan Kişi Namazı Nasıl Tamamlar?

Cemaate geç kalan veya sonradan katılan kişi namazı nasıl tamamlar? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.