VİDEOLAR

Nöbet Tutarken veya Bekçilik Yaparken Uyumanın Vebali Var mıdır?

Askerde nöbette veya bekçilik yaparken uyumanın vebali var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 15 Şubat 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin İsrâ Sûresi 23-38. ayetlerinin bize verdiği mesajlardan bahsettiği, Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 15 Şubat 2021 tarihli

Dışarıda Yemek Yeme Adabı Nasıl Olmalı?

Dışarıda veya dışarıdan yemek yeme âdabı nasıl olmalı? Evde pişirilen yemeği komşuya ikram etmek gerekir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Mehir ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Mehir ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Peygamberimizin Üç Aylar'da Yaptığı Dua

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Üç Aylar'a girerken yaptığı dua...

Alkolsüz Bira Haram mı?

İslam’da alkolsüz bira içmenin hükmü nedir? Alkolsüz biraz içmek günah mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Evlenmeyi İstememek Caiz mi?

İslam’a göre evlenmeyi istememek doğru mudur? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cuma Günleri İmamlarımız Hava Şartlarını Unutmamalı!

Kalabalık ve merkezi yerlerde özellikle Cuma namazında cemaat düzgün yerleşmediği için gelen Müslümanlar dışarıda kalabiliyor. Peki havaların soğuk veya yağışlı

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nden Hatıralar

Abdullah Sert Bey, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin 35. sene-i devriyesi vesilesiyle Erkam TV’de yayınlanan "Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nden

İnternetten Kitap İndirip Okumak Caiz mi?

İnternet üzerinden PDF kitap indirip okumak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.