VİDEOLAR

Mehir Nedir? Mehir Neden Verilir?

Mehir nedir? Mehir neden ve ne zaman verilir? Mehirin önemi nedir? Mehir ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 23 Mayıs 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Kur'ân-ı Kerim ve çocuk eğitiminin ehemmiyetinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 23 Mayıs 2022 tarihli sohbet

Tövbenin Kabul Olduğunu Nasıl Anlarız?

Tevbemizin kabul olduğunu nasıl anlarız? İşte Ruhu'l Beyan'da geçen tövbenin kabul olduğuna dair dört alamet...

Hazret-i Ömer Efendimizin 18 Tavsiyesi

Hazreti Ömer'den (r.a) birbirinden kıymetli 18 nasihat...

Sizi Allah'ın Dinine Davet Eden Kişide Şu İki Vasfı Arayın

Allah'ın (c.c) dinine davet eden kişide aranması gereken iki haslet nedir? Dr. Öğr. Grv. Adem Ergül anlatıyor...

TOKİ’den Borcu Devam Eden Ev Devralmak Caiz midir?

TOKİ’den ev almak caiz midir? “TOKİ’den başkasının hissesini aldım. Fakat sonradan faiz vermem gerektiğini öğrendim, ne yapmalıyım?”

Kâmil Müminin Vasıfları

Kâmil müminlerin vasıfları nelerdir? Alican Tatlı Bey, kâmil mümin örneklerini anlatıyor.

Tahiyyetü’l Mescid Namazı Nedir ve Ne Zaman Kılınır?

Tahiyyetü’l Mescid namazı nedir ve ne zaman kılınır? Tahiyyetü’l Mescid namazı kerahet vaktinde kılınır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 14 Mayıs 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 14 Mayıs 2022 tarihli sohbeti...

Sabah Namazının Kazası Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Sabah namazına kalkamamış bir kimse, kazasını güneş doğduktan sonra ne zamana kadar kılabilir? Sabah namazının kazası kerahat vaktinde kılınır mı? Dr. Ahmet Ham

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.