VİDEOLAR

Rebiülevvel Ayının Önemi Nedir?

Rebiülevvel ayının özellikleri nelerdir? Rebiülevvel ayının önemi ve fazileti nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Cuma Namazı Kılan Kadının Öğle Namazı Kılması Gerekir mi?

Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur? Cuma namazı kılan kadının öğle namazı kılması gerekir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Namaz Kılan Birinin Önünden Geçmek Günah mı?

Namaz kılan kişinin önünden geçmek günah mı? Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Sabah Namazında Farzdan Sonra Sünnet Kılınır mı?

Sabah namazının sünneti, farzdan sonra kılınabilir mi? Sabah namazının farzını kıldıktan sonra sabah namazının sünneti kılınır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım ceva

Mevlid Kandili ve Rebîülevvel Ayının Fazileti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, Peygamber (s.a.v.) Efendimizʼin doğduğu ay olan Rebîülevvel ayı ve Mevlid Kandiliʼnin faziletini anlatıyor.

İslam Köleliği Neden Kaldırmamıştır?

İslam dini köleliği neden kaldırmamıştır? İslam dininde kölelik meselesine bakış nasıldır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Hayızlı Bir Kadın Tekerlekli Sandalyede Ninesine Tavaf Yaptırabilir mi?

Hayızlı kadın camiye girebilir mi? Hayızlı bir kadın tekerlekli sandalyede ninesine tavaf yaptırabilir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Eşyalara Lanet Okumak Doğru mudur?

Eşyalara “lanet olsun” demek doğru mudur? Bir kişi kendisine ait olan bir eşyaya lanet okusa o eşya ona haram olmuş olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor

Cuma Namazına İzin Verilmeyen Bir Ülkede Yaşayan Müslüman Ne Yapmalıdır?

“Rusya’da yaşıyorum, devlet cuma vakti namaza izin vermiyor. Bir Müslüman olarak ne yapmalıyım?” Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cuma Namazının Hükmü ve Hikmeti

Cuma namazının hükmü nedir ve kimlere farzdır? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu cevapladı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.