VİDEOLAR

Işıkları Kapatıp Allah’ı Zikretmenin Dinimizde Yeri Var mıdır?

Allah’ı nasıl zikretmeliyiz? Işıkları kapatıp “Allah” diyerek zikretmenin dinimizde yeri var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Katılım Evlerinden Araba Almak Caiz mi?

...evim gibi kuruluşlardan araba almak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cuma Namazını Kıldıktan Sonra İhlas, Felak, Nas Surelerini Okumanın Fazileti

Cuma namazını kıldıktan sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini okumanın fazileti nedir? Abdullah Sert Hocaefendi anlatıyor.

Günümüzdeki Hristiyanlar ve Yahudiler Ehl-i Kitap Sayılır mı?

Ehl-i kitap ne demektir? Günümüzdeki Hristiyanlar ve Yahudiler ehl-i kitap sayılır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Teknolojik Cihazlar Boykot Kapsamına Giriyor mu?

Teknolojik cihazların boykotunu konusunda nasıl davranmalıyız? Boykotun fıkhî hükmü nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kıyamet Gününde Nelerden Hesaba Çekileceğiz?

Kıyamet gününde nelerden hesaba çekileceğiz? “Kıyâmet gününde âdemoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz” hadisinde geçen sorular nelerdir? O

Peygamberimizi Ağlatan Ayet (Nisa Suresi, 41. Ayet)

Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i ağlatan ayet-i kerimeyi (Nisâ sûresi, 41. ayet) okuyor.

İhsan ve Murakabe Hâli Kazanabilmek İçin Dikkat Edilecek Hususlar

İhsan ve murakabe duygusuna nasıl sahip olabiliriz? İhsan ve murakabe hâli kazanabilmek için dikkat edilecek hususlar nelerdir? Abdullah Sert Hocaefendi açıklıy

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 27 Kasım 2023 Sohbeti | Gençlerle Soru-Cevap

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 04 Aralık 2023 tarihli sohbeti.

Zan ile Gıybet Aynı mıdır?

Zan ile gıybet aynı şey mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.