VİDEOLAR

“Et-Ta‘zîm Li-Emrillâh, Eş-Şefakatü Alâ-Halkıllâh” Ne Demek?

“Et-ta‘zîm li-emrillâh, eş-şefakatü alâ-halkıllâh” sözü ne demektir? Abdullah Sert açıklıyor.

Peygamberimiz Neden “Kâbe’ye Keşke Girmeseydim” Demiştir?

Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Peygamberimizin (s.a.v.) neden Kâbe’ye girmemiş olmayı arzu ettiğini bildirdiği hadisi okuyor.

Cuma Namazı 10 Rekat mı 16 Rekat mı?

Cuma namazı 10 rekat mı 16 rekat mıdır? Cuma namazının farzı kaç rekattır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cuma Namazında Abdesti Bozulan Kişi Ne Yapmalı?

Cuma namazı esnasında abdesti bozulan kişi ne yapmalıdır? Cuma namazı öğle namazının yerine geçer mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Çalıntı Malı Almanın Hükmü Nedir?

Çalıntı malı almanın hükmü nedir? Çalıntı olduğunu bilmeden satın aldığımız maldan sorumlu muyuz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Güzel Elbise Giymek Kibir mi?

Kibirli kişiler cennete girebilecek mi? Güzel elbise giymek, kibir midir? Abdullah Sert Hocaefendi anlatıyor.

Peygamberimizin Yaşadığı En Zor Gün

Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden Peygamberimizin (s.a.v.) “Uhud Gazvesi’nin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı?” sorusuna verdiği ceva

Mümin Olmanın Mesuliyetleri

Mümin olmanın mesuliyetleri nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, mümin olmanın 8 mesuliyetini anlatıyor.

Hafız Osman Önal - Bakara Sûresi 183-186. Ayetler (Aşır Dinle)

Bakara suresi 183-186. ayetlerin anlamı, tefsiri ve Hafız Osman Önal'dan Kuran ziyafeti.

Peygamberler Arasında Üstünlük Var mı?

Peygamberler arasında üstünlük var mıdır? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden “Peygamberleri birbirinden üstün tutmayınız” hadisinin (rivayetinin)

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.