VİDEOLAR

İmamı Rabbani Hazretleri’nin Mektubunda Anlattığı İbretlik Hadise

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin bir mektubunda yazdığı ibretlik hadiseyi anlatıyor.

Sadakası Kabul Olunan Sahabinin Sırrı

Sahabi hangi ameli sonucunda Peygamber Efendimizden (s.a.v) sadakasının kabul olunduğu müjdesini alıyor?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 03 Ocak 2022 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Peygamber Efendimiz'e benzeneyenlerin vasıflarından bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 03 Ocak 2022 tarihli sohbe

Ömer Bin Abdülaziz’in Hayatı

Abdullah Sert Hocaefendi, Hace Musa Topbaş Efendi’nin İslam Kahramanları 3 eserinden Halife Ömer Bin Abdülaziz, Şam ve Halep Atabeyi Nureddin Zengi ve Türk beyi

Peygamberimizin Kızına ve Halasına Nasihati

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadis şerifte kızı Hz. Fatıma'yı (r.a) ve halası Hz. Safiyye'yi (r.a) hangi konuda uyarıyor?

Baki Kalacak Olan Salih Ameller

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, her pazar günü sabah namazı sonrası Erenköy Zihni Paşa Camiî’nde devam eden Ruhul Beyân Dersleri’nde baki kalan salih ameler ve iy

Elif Lam Mim Dinle - Elif Lam Mim Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Büyük Çamlıca Camiî İmam-Hatibi Kerim Öztürk, Bakara suresinin 1-5. ayetlerini (Elif Lâm Mîm) okuyor. Elif Lâm Mîm ne demektir? Elif Lâm Mîm fazileti ve sırları

“Elif Lam Mim” Nedir, Ne Anlama Gelir?

Prof. Dr. Ömer Çelik, Bakara suresinin 1. ayetinin tefsirini yapıyor. “Elif, Lâm, Mîm” nedir, en anlama gelir? “Elif, Lâm, Mîm”in fazileti ve şifreleri...

Kısa Vakitte Büyük Mükafat

Erkam TV Youtube kanalında "Bir Hikayemiz Var" kategorisi altında Mustafa Akgül'ün anlatımıyla yayınlanan seride bu haftaki ibretlik hadisemizin başlı

İhlas ve Niyet İle İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da ihlas ve niyetin önemi nedir? Amellerde ihlas ve niyetin fazileti nedir? İhlas ve niyet ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Hadislerde ihlas ve niyet

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.