VİDEOLAR

Tövbe İstiğfar Etmenin Fazileti

Tövbe istiğfar etmenin fazileti ve önemi nedir? Nasuh tövbesi nedir? Nasıl yapılır? Abdullah Sert Beyefendi, tövbe ve istiğfar etmenin önemi ve faziletini açıkl

Kim Bir Kavme Benzemeye Çalışırsa, Onlardandır!

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” hadis-i şerifinden ne anlamalıyız?

Bir Müslüman İçin Yılbaşı Neyi İfade Eder?

Bir Müslüman için yılbaşı neyi ifade eder? Müslümanlar yılbaşında ne yapmalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kredi Kartı Satmanın ve Kullanmanın Hükmü Nedir?

Kredi kartı kullanmak ve kredi kartı ile alışveriş yapmak caiz midir? “Katılım bankasında kredi kartı satışı yapıyorum. Çok satmam isteniyor. Kredi kartı satmam

Mârifetullah İlmine Sahip Olanların Vasıfları

Gerçek ilim nedir? Mârifetullah ilmine sahip olanların vasıfları nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

Elifba Öğreniyorum

Elifba’da kaç harf vardır? Elifba nasıl okunur? Elifba harflerinin Arapça yazılışları, tecvidli okunuşları ve anlamları... Fatih Çollak Hoca ile tecvidli Elifba

Dövize Endeksli TL Mevduat Hesabı Caiz mi?

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

“Sadaka Belayı Def Eder” Hadisine Bir de Bu Gözle Bakın!

Sadaka vermenin faydası var mıdır? “Sadaka belayı def eder” hadisini nasıl anlamalıyız? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

“Adetliyken Diş Dolgusu Yaptırdım” Bu Gusle Engel mi?

Adetliyken diş dolgusu yaptırılır mı? “Adet halindeyken diş dolgusu yaptırdım” bu gusle engel midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Akrabalık Bağlarını Koparmanın Zararları

Akraba ile bağı koparmak caiz midir? Akrabalık bağlarını koparmanın zararları nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.