Hadis

NÖBETLEŞEREK İLİM ÖĞRENİYORLAR

Ashab-ı kiram, bir şey öğrenmek ümîdiyle Peygamber Efendimizin huzurunda nöbetleşe bulunurdu. Ömer ...

KEVSER NEHRİNİN KUŞLARI

Sözlükte cana can katan, hayat veren, saf, temiz, tatlı su mânâsına gelen Kevser nedir?  Bir gün Ra ...

KONUŞAN İNEK

Sahâbeler, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e öylesine bağlı ve itimat hâlinde idiler ki ilk bakışta a ...

İSLÂM'IN SAĞLAM KULPUNA SARIL!

Sahabelerden Abdullah bin Selâm (r.a) methedilmekten hoşlanmamış, ihtiyat ve tevâzu cihetini tercih ...

EN BÜYÜK VESÎLEMİZ

Sâlih amellerle tevessül edilebildiği gibi, o amelleri tebliğ ve irşâdı vesîlesiyle öğrendiğimiz Ras ...

MAĞARADA MAHSUR KALAN ÜÇ ARKADAŞIN DUÂSI

İyi niyet ve ihlas insanın davranışlarının temelini teşkil eder. Niyetsiz hiçbir ibadet olmayacağı ...

CENNET EHLİNİN EFENDİLERİ KİMLERDİR?

Hz. Ali'nin -radıyallahu anh- naklettiği Cennet ehlinin efendileri kimlerdir? Hz. Ali (r.a) şöyle a ...

ALLAH'I GÜCENDİREN DAVRANIŞ

İslâm’a hizmet için koşan Allah dostlarına karşı son derecede uyanık olmak ve onları asla incitmemek ...

ÜÇÜNCÜLERİ ALLAH (CC) OLAN İKİ KİŞİ

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) hâne-i saâdetlerinden selâmetle ayrıldıktan sonra doğruca Ebû Bekir’in ...

“RABBİM ALLAH’TIR” DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?

Kâbe’nin avlusunda namaz kılarken Allah Rasûlü’nü boğmaya çalışan bir putpereste verilen ibretlik ce ...