Hadis

MÜ'MİNLERİN EN ÖNEMLİ DERDİ

Dertli gönüllerin samimî duâları, onların yardımına koşanların dertlerine dermân olur. Şeyh Sâdî H ...

SAHABELERİ SEVİNDİREN HADİS

Muhabbetin en büyük alâmeti, itaattir. Seven, sevdiğine gönlündeki muhabbet seviyesinde tâbî olur. D ...

HADİS RİVÂYETİNDE GÖSTERİLEN TİTİZLİK

Ashab-ı kiramdan Ebü Ümame el-BahiK'nin (ra) şu sözü, hadisleri bize ilk aktaran o şanlı kafilenin b ...

EBEDÎ KURTULUŞ REÇETESİ

Hakkʼa kul olan, Oʼnun mahlûkâtına kul olmaktan kurtulur, gerçek hürriyete kavuşur. Aksi hâlde insan ...

HAYIR VE ŞERRİN EN ÇOK İNDİĞİ GÜN

Ashab-ı kiram, her konuda bilgi sahibi olmak için Rasûlullah'ın (s.a.v) huzuruna çıkar sorular sorar ...

NÖBETLEŞEREK İLİM ÖĞRENİYORLAR

Ashab-ı kiram, bir şey öğrenmek ümîdiyle Peygamber Efendimizin huzurunda nöbetleşe bulunurdu. Ömer ...

KEVSER NEHRİNİN KUŞLARI

Sözlükte cana can katan, hayat veren, saf, temiz, tatlı su mânâsına gelen Kevser nedir?  Bir gün Ra ...

KONUŞAN İNEK

Sahâbeler, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e öylesine bağlı ve itimat hâlinde idiler ki ilk bakışta a ...

İSLÂM'IN SAĞLAM KULPUNA SARIL!

Sahabelerden Abdullah bin Selâm (r.a) methedilmekten hoşlanmamış, ihtiyat ve tevâzu cihetini tercih ...

EN BÜYÜK VESÎLEMİZ

Sâlih amellerle tevessül edilebildiği gibi, o amelleri tebliğ ve irşâdı vesîlesiyle öğrendiğimiz Ras ...