İKİ SEVAP BİRDEN KAZANAN ÜÇ KİŞİ

Peygamber Efendimizin "İkişer ecri vardır." dediği üç kişi kimlerdir? Bu kişilerin vasıfları nedir? Bu üçü içerisinde en çok ecri kim alır? Bu konu ile alakalı hadisler nelerdir? Bu hadislerden ne anlamalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını haber vermiştir:

“Üç kişinin ikişer ecri vardır:

- Onlardan biri Ehl-i Kitap’tan olup da hem kendi peygamberine hem de Muhammed (s.a.v)’e îmân eden kimsedir.

- Diğeri köledir ki, hem Allâh Teâlâ’nın, hem de efendilerinin hakkını edâ ettiğinde (o da iki ecre nâil olur.)

- Üçüncüsü öyle bir kimsedir ki nezdinde tasarruf edebileceği bir câriye bulunur da onu terbiye eder, ammâ (sertlik ve şiddetten uzak bir şekilde güzel güzel) terbiye eder, yine rıfk ile güzel güzel ilim öğretir, sonra da âzâd edip onunla evlenir. (İşte) böylesinin de iki ecri vardır.”

Tâbiînden Âmir eş-Şa’bî, kendisine böyle bir meselede sual soran bir Horasanlı’ya bu hadîs-i şerîfi rivâyet ettikten sonra şöyle buyurmuştur:

“İşte bunu biz sana hiçbir bedel taleb etmeden veriyoruz. Hâlbuki vaktiyle (Peygamber Efendimiz [s.a.v] ve ashâb-ı kirâm zamanında) bundan daha basit bir mesele için tâ Medîne’ye kadar yolculuk yapılırdı.” (Buhârî, İlim, 31)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Selef-i sâlihîn bir hadîs-i şerîf veya bir mesele öğrenmek için uzak beldelere seyahat etmişlerdir.

Medîne-i Münevvere ilmin mâdeni ve kaynağı idi. İlmi merkezinden almak isteyenler oraya giderdi. İslâmî ilimler dünyaya oradan yayılmıştır.

İYİ NİYETLE İŞ YAPMAK SEVAP MI?

KİM BİR İYİLİK YAPMAK İSTEYİP DE YAPMAZSA ALLAH ONA SEVAP YAZAR

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle