Sorularla İslam

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? Allah’ın insanlığa gönderdiği son elçi ve son peygamber; Hz. Muhammed’

Mevlid Nedir? Mevlid Ne Zamandan Beri Kutlanıyor?

Mevlid nedir veyahut ne demektir? Mevlid ne zamandan beri kutlanmaktadır? Eskiden Mevlid-i Şerif nasıl kutlanıyordu? İşte Peygamber (s.a.s.) Efendimiz'i anma tö

Dinî ve Şerî Hükümlerin Kaynakları Nelerdir?

Şerî hükümler neye bağlıdır? Şerî hukukta kullanılan deliller hangileridir? İslam’da dinî ve şerî hükümlerin dayandığı kaynakları yazımızda okuyabilirsiniz.

İslam Hukukunun İlk Temel Kaynağı Nedir?

Dinî hükümlerin ana kaynağı veya dayandığı ilk kaynak nedir? İslam hukukunun ilk ve temel kaynağı olması açısından Kur’an-ı Kerim’in önemi nedir?

Hanbeli Kimlere Denir?

Hanbeli mezhebinin imamı veya kurucusu kimdir? Hanbeliler hangi mezheptendir veya Hanbeli kimlere denir? Hanbeli mezhebi nerelerde yaygındır? Genel hatlarıyla H

Şafi Kimlere Denir?

Şafi mezhebinin imamı veya kurcusu kimdir? Şafiler hangi mezheptendir veya Şafi kimlere denir? Şafi mezhebi nerelerde yaygındır? Genel hatlarıyla Şafi mezhebi..

Al-i İmran Suresinin 19. Ayeti Ne Anlatıyor?

Al-i İmran suresinin 19. ayetinde ne anlatılmak isteniyor? Allah katında tek dinin İslam olduğunu bildiren ayet-i kerime Al-i İmran suresinin 19. ayetinin meali

Vahdeti Vücud ve Panteizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Vahdet-i vücûd ve Panteizm arasındaki farklar nelerdir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Vahdet-i Vücûdun Kur’an ve Sünnetten Delîlleri Var mıdır?

Vahdet-i vücûdun Kur’an ve sünnetten delîlleri var mıdır? Varsa hangileridir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Cuma Namazı Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Cuma ne demek? Cuma namazına hazırlık için neler yapılmalıdır? Cuma namazının fazileti nedir? Cuma namazını terk etmenin hükmü nedir? Zühr-i Ahir namazı nasıl o

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.