Hadis

HARİCİLER

Hariciler hakkında hadis-i şerifler... Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: “Size Resûlullah (s.a.v) Efe ...

MESCİT DOLUSU ALTINDAN DAHA KIYMETLİ HADİS

Mescid dolusu altından daha kıymetli hadis-i şerîf... Âsım bin Damre  (r.a.)anlatıyor: “Hz. Ali’ ...

KENDİSİNE GÜNAH YAZILMAYAN KİŞİLER

İslam’da kendilerinden kalem kaldırılan, ceza verilmeyen kimseler var mıdır? Hz. Ömer’e (r.a.) zinâ ...

FİTNE ZAMANINDA NE YAPMAK GEREKİR?

Fitne döneminde genellikle yaş ile kuru, iyi ile kötü birbirine karışır. İnsanlar mantıkî olmaktan ç ...

DİNİ VE DÜNYEVİ LİDERİMİZ

Peygamber Efendimiz’in dinimiz için razı olduğu liderimiz kimdir? Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: ...

TESİRİ ÖMÜR BOYU SÜREN DUALAR

Peygamberimiz, bir kimseye dua ettiğinde tesiri ömür boyu sürerdi. Peygamber Efendimiz bir kişiye d ...

"MÜSLÜMANLARLA YAHUDİLER SAVAŞMADAN KIYAMET KOPMAZ!"

Darulhadis Derneği kurucularından Doç. Dr. Selahattin Yıldırım Hoca, hadisi-i şerifler ışığında Ya ...

DAĞ BAŞLARINDA KUR’AN ÖĞRETİRLERDİ

Ashâb-ı Kirâm Kur’ân Kerîm eğitimine ehemmiyet verir, O’na karşı büyük ihtimam gösterirdi. Müslüman ...

EL EMEĞİ İLE HELÂL KAZANCIN ÖNEMİ

Hadisler ışığında İslam'da el emeği ile kazanılan rızkın ehemmiyeti, bir insan en zor durumda dahi o ...

HAYRA ULAŞTIRAN EMİRLER

En büyük hayırlara nefse zor gelen emirler sayesinde ulaşılabilir. Abdurrahmân bin Avf (r.a.) diyo ...