HANIMLARIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Peygamberimiz neden erkek saflarından çıkıp kadınların saflarına gitti? Peygamberimiz kadınlara neler buyurdu? Peygamberimizin sohbeti üzerine sahabelerin hanımları ne yaptı? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) (Namazgâh’ta erkeklere vaaz ettikten sonra) kadınlara duyuramadım zannıyla yanında Bilâl olduğu halde (erkek saflarından) çıktılar. Kadınlara vaaz ederek onlara sadaka vermeyi emrettiler. (Sözleri o kadar tesir etti ki,) kadınların kimi kulaklarındaki küpeyi, kimi parmağındaki yüzüğü çıkarıp atmaya başladı. Bilâl de onları eteğine topluyordu. (Buhârî, İlim, 32)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Rasûl-i Müctebâ Efendimiz (s.a.v) Hazretleri’ne ve ehl-i beytine sadakanın haram olduğu mâlumdur. Bu sadakalar, fakir ve muhtaçlara sarfedilmek üzere toplanırdı.

Sadaka, sâhibini Cehennem azâbından kurtarır.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyâmet günü o kimseyle ben, şöyle yan yana bulunacağız. buyurmuş ve şehâdet parmağı ile orta parmağını bitiştirmişlerdir. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13/1914)

Efendimiz (s.a.v) yine şöyle buyurmuşlardır:

Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himâye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lutuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse Cennetliktir. (Ebû Dâvûd, Edeb, 120-121/5147; Tirmizî, Birr, 13/1912; Ahmed, III, 97)

Kadınlara eğitim verirken, mahremiyet esaslarına ve ihtilâta riâyet ederek fitne zuhûruna meydan vermemek îcâb eder.

Kadınlara vaaz edip âhireti hatırlatmak, İslâm ahkâmını öğretmek ve onları Allah yolunda infâk etmeye teşvik müstehaptır. Ancak bu, vaaz eden veya dinleyenler için herhangi bir fesat veya fitne korkusu olmadığı zamanlarda geçerlidir.

Devlet başkanı, halkını araştırıp teftiş etmeli, onların eğitim ve öğretimleriyle meşgul olmalıdır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İBADET EĞİTİMİ

OSMANLIDA KADINLAR ÜNİVERSİTE OKUYOR MUYDU?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle