Tarihte Haziran Ayı

Tarihte haziran ayında neler oldu? Haziran ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Bu ay ne oldu?

Haziran ayındaki önemli olaylar ve gelişmeler…

TARİHTE BU AY

1 Haziran Salı 2021/20 Şevval 1442- Ayasofya’da İlk Cuma Namazının Kılınışı (1453)

2 Haziran Çarşamba/21 Şevval- Türkiye’de İlk Kez “Pazar Günü Resmî Tatil” Uygulamasının Başlatılması (1935)

3 Haziran Perşembe/22 Şevval- I. Haçlı Seferi (1098)/ Gelir Vergisi Kanunu’nun Kabulü (1949)/ Boksör Muhammed Ali’nin Vefatı (2016)

4 Haziran Cuma/23 Şevval- Sultan Abdülaziz’in Şehid Edilişi (1876)/ Pehlivan Koca Yusuf’un Vefatı (1898)

5 Haziran Cumartesi/24 Şevval- İsrail ile Arap Ülkeleri Arasında “Altı Gün Savaşları”nın Başlaması (1967)/ Felsefeci Hilmi Ziya Ülken’in Vefatı (1974)

6 Haziran Pazar/25 Şevval- Fatih Sultan Mehmed’in Kırım’ı Fethi (1475)

7 Haziran Pazartesi/26 Şevval- Mâlikî mezhebi kurucusu İmam Mâlik’in Vefâtı (795)/ Süleymaniye Câmii’nin Açılışı (1557)/ Türkiye Cumhuriyeti’ne ait İlk Madenî Paranın Basılması (1933)/ A. Cahit Zarifoğlu’nun Vefâtı (1987)/ Şair Abdurrahim Karakoç’un Vefatı (2012)

8 Haziran Salı/27 Şevval- Peygamber Efendimiz (sav)’in Mîlâdî Tarihle Âhirete İrtihâli (632; H. 13 Rebîülevvel 11)/ Türkiye’de İlk Kalp Ameliyatı’nın Yapılması (1951)

9 Haziran Çarşamba/28 Şevval- Hz. Ebûbekir’in Halife Seçilmesi (632)/ Sultanahmed Câmii’nin İbadete Açılışı (1617)/ Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretleri’nin Vefatı (1827)/ Anafartalar Zaferi (1915)

10 Haziran Perşembe/29 Şevval- Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un Vefatı (2008)

11 Haziran Cuma/1 Zilkade- Kânûnî Sultan Süleyman’ın İran Seferi (1534)/ Kızılay’ın (Hilâl-i Ahmer) Kuruluşu (1868)

12 Haziran Cumartesi/2 Zilkade- Cezayir’in Fransızlar Tarafından İşgâli (1830)

13 Haziran Pazar/3 Zilkade- Hz. Âişe’nin Vefâtı (678)/ Cemil Meriç’in Vefatı (1987)

14 Haziran Pazartesi/4 Zilkade- Dârendeli Osman Hulûsî (Ateş) Efendi’nin Vefatı (1990)

15 Haziran Salı/5 Zilkade- Hz. Bilal-i Habeşî Tarafından İlk Ezanın Okunması (622)/ I. Kosova Savaşı (1389)/ Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması (1826)/ Darüşşafaka’nın Kuruluşu (1865)

16 Haziran Çarşamba/6 Zilkade- Barbaros Hayreddin Paşa’nın Preveze Zaferi (1535)/ Ezân-ı Muhammedî’nin Tekrar Aslî Lafızlarıyla Okunmasının TBMM’ce serbest Bırakılması (1950)

17 Haziran Perşembe/7 Zilkade- Hz. Osman’ın Şehâdeti (656)/ Ezanın Aslî Sûretinde Okunmaya Başlaması (1950)/ Kemal Kacar’ın Vefatı (2000)

18 Haziran Cuma/8 Zilkade- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a Suikast Teşebbüsü (1988)

19 Haziran Cumartesi/9 Zilkade- İznik Konsili’nin Toplanması (325)/ ABD’de Köleliğin Resmî Olarak Kaldırılması (1862)

20 Haziran Pazar/10 Zilkade- Kosova Zaferi/ I. Murat’ın Şehid Edilmesi (1389)/ En Uzun Günlerin Başlaması

21 Haziran Pazartesi/11 Zilkade- İbn-i Sînâ’nın Vefâtı (1037)/ Zonguldak’ın Kurtuluşu (1922)/ Soyadı Kanunu’nun Kabulü (1934)/ Yılın En Uzun Günü

22 Haziran Salı/12 Zilkade- Nasreddin Hoca’nın Vefâtı (1284)/ Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Vefatı (1780)

23 Haziran Çarşamba/13 Zilkade- Hz. Ali’nin Halife Seçilmesi (656)/ Turgut Reis’in Vefatı (1565)

24 Haziran Perşembe/14 Zilkade- Girit Adası’nın Fethi (1645)/ II. Balkan Savaşının Başlaması (1913)/ Türkiye’de Başkanlık Seçimi Modeline Geçilmesi (2018)

25 Haziran Cuma/15 Zilkade- Sultan Abdülmecid’in Vefatı (1861)/ Kore Savaşı’nın Başlaması (1950)

26 Haziran Cumartesi/16 Zilkade- Büyük İstanbul Yangını (1645)

27 Haziran Pazar/17 Zilkade- Hayber’in Fethi (628)/ Hicaz’ın Osmanlı’dan Ayrılması (1916)

28 Haziran Pazartesi/18 Zilkade- I. Dünya Savaşı’nın Başlaması (1914)/ İzmit’in Kurtuluşu (1921)/ Mehmed Fuat Köprülü’nün Vefatı (1966)

29 Haziran Salı/19 Zilkade- Şeyh Said ve 46 Arkadaşının İdam Edilişi (1925)

30 Haziran Çarşamba/20 Zilkade- Sultan II. Mahmud’un Vefatı (1839)/ Himâye-i Etfâl (Çocuk Esirgeme) Cemiyeti’nin Kuruluşu (1921)/ Fuat Sezgin’in Vefatı (2018)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Sayı: 196

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.