Tarihte Ağustos Ayı

Tarihte ağustos ayında neler oldu? Ağustos ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Bu ay neler oldu?

Ağustos ayındaki önemli olaylar ve gelişmeler…

TARİHTE BU AY

1 Ağustos 2021 Pazar / 22 Zilhicce 1442- Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gâzi’nin Vefatı (1326)/ Kıbrıs’ın Fethi (1571)

2 Ağustos Pazartesi / 23 Zilhicce- Musevîlerin Endülüs’teki Haçlı İstilâsından Kaçarak Osmanlı’ya Sığınması (1492)/ Irak’ın Kuveyt’i İşgal Etmesi (1990)

3 Ağustos Salı / 24 Zilhicce- Türkiye’de İdam Cezasının Kaldırılması (2002)

4 Ağustos Çarşamba/ 25 Zilhicce- I. Dünya Savaşı’nın Başlaması (1914)/ Enver Paşa’nın Vefatı (1922)/ Lozan Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi (1924)

5 Ağustos Perşembe/ 26 Zilhicce- Sultan Reşad’ın, Meclis-i Mebûsân’ı Feshetmesi (1912)/ Fransa’nın Cezâyir’de 45.000 Kişiyi Katletmesi (1945)

6 Ağustos Cuma/ 27 Zilhicce- Amerika’nın İlk Atom Bombasını Hiroşima’ya Atması (1945)

7 Ağustos Cumartesi/ 28 Zilhicce- Erzurum Kongresi’nin Bitmesi (1919)

8 Ağustos Pazar/ 29 Zilhicce- Kıbrıs’ta Uçuş Yapan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Şehâdeti (1964)/ Vehbe ez-Zuhaylî’nin Vefatı (2015)

9 Ağustos Pazartesi/ 1 Muharrem 1443- Hicrî Yılbaşı/ Harf İnkılâbı (1928)/ Amerika’nın İkinci Atom Bombasını Nagazaki’ye Atması (1945)

10 Ağustos Salı/ 2 Muharrem- İkinci Dünya Savaşı’nın Fiîlen Sona Ermesi (1945)/ Reisü’l-Kurrâ Abdurrahman Gürses’in Vefâtı (1999)

11 Ağustos Çarşamba/ 3 Muharrem- Fâtih Sultan Mehmed’in Otlukbeli Zaferi (1473)/ Otranto’nun Fethi (1480)

12 Ağustos Perşembe/ 4 Muharrem- Bulgaristan’ın 250 bin Türk’ü Sınır Dışı Etmesi (1950)

13 Ağustos Cuma/ 5 Muharrem- Babanzâde Ahmed Nâim’in Vefâtı (1934)/ Ortaokullara Din Dersi Konulması (1956)/ Berlin’de Utanç Duvarı’nın Yapılışı (1961)

14 Ağustos Cumartesi/ 6 Muharrem- Süleymaniye Câmii’nin Açılışı (1556)/ Pakistan’ın İstiklâli (1947)/ Türk Basın Birliği’nin Kurulması (1908)/ İkinci Kıbrıs Harekâtı’nın Başlaması (1974)

15 Ağustos Pazar/ 7 Muharrem- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)/ Trablusgarb’ın Fethi (1551)/ Panama Kanalı Açılması (1914)

16 Ağustos Pazartesi/ 8 Muharrem- Kars’ın Selçuklu Türkleri Tarafından Fethi (1064)/ Hacı Bektâş-ı Velî’nin Vefâtı (1271)/ Ankara’da Millî Kütüphane’nin Açılması (1948)

17 Ağustos Salı/ 9 Muharrem- Büyük Marmara Depremi (1999)

18 Ağustos Çarşamba/ 10 Muharrem- Aşûre Günü/ Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın Ölümü (1227)

19 Ağustos Perşembe/ 11 Muharrem- Evliya Çelebi’nin 50 yıl Sürecek Seyahatine Başlaması (1630)/ Osmanlı’da İlk Denizaltı Faaliyetleri (1890)

20 Ağustos Cuma/ 12 Muharrem- Yermük Savaşı (636)/ Barbaros’un Nis (Nice) Kalesi’ni Fethi (1543)/ Sekiz Yıl Süren Irak-İran Savaşı’nın Sona Ermesi (1988)

21 Ağustos Cumartesi/ 13 Muharrem- Mescid-i Aksâ’nın Yahudilerce Yakılması (1969)

22 Ağustos Pazar/ 14 Muharrem- Barbaros’un Tunus’u Teslim Alması (1534)

23 Ağustos Pazartesi/ 15 Muharrem- Hz. Ebûbekir’in Vefâtı (634)/ Ebussuûd Efendi’nin Vefâtı (1574)/ Sakarya Meydan Muhârebesi’nin Başlaması (1921)/ Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’nin Vefatı (1944)

24 Ağustos Salı/ 16 Muharrem- Yavuz Sultan Selim’in Mercidâbık Zaferi (1516)/ el-Bâb Bölgesine “Fırat Kalkanı Harekâtı”nın Başlaması (2016)

25 Ağustos Çarşamba/ 17 Muharrem- Yavuz Sultan Selim’in Haleb’i Fethi (1516)

26 Ağustos Perşembe/ 18 Muharrem- Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi (1071)/ Büyük Taarruz’un Başlaması (1922)/ Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Açılması (2016)

27 Ağustos Cuma/ 19 Muharrem- Haydarpaşa-Şam-Medine Demiryolları’nın Açılışı (1908)/ Afyon’un Kurtuluşu (1922)

28 Ağustos Cumartesi/ 20 Muharrem- Kosova Zaferi (1339)/ Ankara Kocatepe Camii’nin Açılışı (1987)

29 Ağustos Pazar/ 21 Muharrem- Belgrad’ın Fethi (1521)/ Mohaç Zaferi (1526)/ Osmanlı’da İlk Telgraf Görüşmesi (1855)

30 Ağustos Pazartesi/ 22 Muharrem- Zafer Bayramı/ Büyük Taarruzun Zaferle Tamamlanması (1922)

31 Ağustos Salı/ 23 Muharrem- İmam-ı Buhârî’nin Vefatı (869)/ II. Abdülhamid’in Tahta Çıkışı (1876)/ Sultan Vahideddin’in Padişah Oluşu (1918)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Ağustos-2021, Sayı: 198

İslam ve İhsan

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.