Tarihte Nisan Ayında Neler Oldu?

Tarihte bu ay neler oldu? İşte Nisan ayında yaşanan önemli tarihi olaylar...

1 Nisan 2022 Cuma/29 Şaban 1443- Teravih Namazı Bu Akşam Başlıyor/ Kanserle Savaş Haftası

2 Nisan Cumartesi/1 Ramazan- Ramazan Ayı Başlangıcı/ Van’ın Ermeni İşgali’nden Kurtuluşu (1918)

3 Nisan Pazar/ 2 Ramazan- Koca Sinan Paşa’nın Vefatı (1596)/ Nisan Yağmurları

4 Nisan Pazartesi/3 Ramazan- Plevne Kahramanı Gâzi Osman Paşa’nın Vefatı (1900)/ NATO’nun Kuruluşu (1949)

5 Nisan Salı/4 Ramazan- Maraş’a İstiklâl Madalyası Verilmesi (1925)

6 Nisan Çarşamba/5 Ramazan- Orhan Bey’in Bursa’yı Fethi (1326)/ Anadolu Ajansı’nın Kuruluşu (1920)

7 Nisan Perşembe/6 Ramazan- Hazret-i Hasan’ın Vefatı (669)/ III. Selim’in Tahta Çıkması (1789)

8 Nisan Cuma/7 Ramazan- Şer’iye Mahkemeleri’nin Kaldırılması (1924)

9 Nisan Cumartesi/8 Ramazan- Mimar Sinan’ın Vefatı (1588)/ Prut Seferi (1711)/ Mora Seferi (1770)

10 Nisan Pazar/9 Ramazan- Şair Nâbî’nin Vefatı (1712)/ Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluşu (1845)

11 Nisan Pazartesi/10 Ramazan- Hazret-i Hasan’ın Doğumu (624)/ Otlukbeli Zaferi (1473)/ Meclis-i Mebûsân’ın Kapatılması (1920)/ Şanlıurfa’nın Fransız İşgali’nden Kurtuluşu (1920)

12 Nisan Salı/11 Ramazan- Abdülhak Hamid Tarhan’ın Vefatı (1937)/ Tarihçi İsmail Hami Danişmend’in Vefatı (1967)

13 Nisan Çarşamba/12 Ramazan- Şair Nâbî’nin Vefatı (1712)/ Rûmî Takvime göre, 31 Mart Hâdisesi (1909)/ Lâle Mevsiminin Başlaması

14 Nisan Perşembe/13 Ramazan- Sakız Adası’nın Fethi (1566)/ Galata Köprüsü’nün Hizmete Girmesi (1912)/ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin (Kızılay) Kurulması (1877)

15 Nisan Cuma/14 Ramazan- Fâtih Câmii’nin İbadete Açılışı (1470)/ Titanik’in Batışı (1912)/ Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu (1931)

16 Nisan Cumartesi/15 Ramazan- Şeyhülislam İbn-i Kemal Paşazâde’nin Vefatı (1534)

17 Nisan Pazar/16 Ramazan- Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın Vefatı (1939)/ Ali Fuat Başgil’in Vefatı (1967)/ Turgut Özal’ın Vefatı (1993)

18 Nisan Pazartesi/17 Ramazan- Uhud Gazvesi ve Hz. Hamza’nın Şehâdeti (625)/ Hz. Muâviye’nin Vefatı (680)/ Manisa Mesir Şenlikleri

19 Nisan Salı/18 Ramazan- Hz. Hatice’nin Vefâtı (620)/ Kırşehir Depremi (1938)/ Hindistan ile Pakistan’ın Ayrılışı (1947)

20 Nisan Çarşamba/ 19 Ramazan- Peygamber (s.a.v)’in Doğumu (Milâdî, 571)

21 Nisan Perşembe/20 Ramazan- Muhammed İkbal’in Vefatı (1938)/ Cevher Dudayev’in Şehâdeti (1996)

22 Nisan Cuma/21 Ramazan- Ramazan Ayı’nın Son On Günü/ TCDD Genel Müdürlüğü Kuruluşu (1924)

23 Nisan Cumartesi/22 Ramazan- TBMM’nin Açılışı (1920)/ Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı

24 Nisan Pazar/23 Ramazan- Molla Fenârî’nin Doğumu (1356)/ Osmanlı-Rusya Arasında ’93 Harbi’nin Başlaması (1877)/ 31 Mart İhtilâli’nin Bastırılması (1909)

25 Nisan Pazartesi/24 Ramazan- Kânûnî’nin Almanya Seferi (1532)/ Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu (1961)

26 Nisan Salı/25 Ramazan- Hudeybiye Antlaşması (628)/ İlk Kız Muallim Okulu’nun (Dâru’l-Muâllimât’ın) Açılışı (1870)/ Çernobil Fâciası (1986)

27 Nisan Çarşamba/26 Ramazan- Muhtemel Kadir Gecesi/ II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi (1909)

28 Nisan Perşembe/27 Ramazan- Çanakkale’de I. Kirte Zaferi (1915)

29 Nisan Cuma/28 Ramazan- Yıldız Sarayı’nın İttihatçılarca Yağmalanması (1909)/ Kûtü’l-Amâre Zaferi (1916)

30 Nisan Cumartesi/29 Ramazan- Gazneli Mahmud’un Vefatı (1030)

Kaynak: Mâhinur Aydın, 2022-Nisan, Şebnem Dergisi, 206. Sayı

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.