Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

Tarihte bu ay neler oldu? Tarihte Ocak ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Tarih boyunca Ocak ayında gerçekleşen önemli hadiseler neler?

Aralık ayındaki önemli hadiseler ve gelişmeler nelerdir? Bu ay ne oldu?

TARİHTE BU AY

1 Ocak 2022 Cumartesi/ 28 Cemâziye’l-Evvel 1443- Mîlâdî Yılın Başlangıcı.

2 Ocak Pazar/ 29 Cemâziye’l-Evvel- Endülüs Emevî Devleti’nin Yıkılması (1492)/ Soyadı Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi (1935)/ Gönenli Mehmet (Öğütçü) Efendi’nin Vefatı (1991)

3 Ocak Pazartesi/ 30 Cemâziye’l-Evvel- Ali Şir Nevâî’nin Vefâtı (1501)/ Divan Şairi Şeyh Gâlib’in Vefatı (1799)

4 Ocak Salı/ 1 Cemâziye’l-Âhir- Sultanahmet Camii’nin Temellerinin Atılması (1610)/ Sofya’nın Osmanlıların Elinden Çıkması (1878)

5 Ocak Çarşamba/ 2 Cemâziye’l-Âhir- Ârif Nihat Asya’nın Vefâtı (1975)

6 Ocak Perşembe/ 3 Cemâziye’l-Âhir- Telgrafın Îcadı (1839)/ Said Halim Paşa’nın Ermeniler Tarafından Katledilmesi (1921)/ Vietnam Savaşı’nın Başlaması (1967)

7 Ocak Cuma/ 4 Cemâziye’l-Âhir- Demokrat Partinin Kuruluşu (1946)

8 Ocak Cumartesi/ 5 Cemâziye’l-Âhir- Zemheri Fırtınası

9 Ocak Pazar/ 6 Cemâziye’l-Âhir- Kırım’ın Ruslara Bırakılması (1792)/ Ahmed Hamdi Akseki’nin Vefatı (1951)

10 Ocak Pazartesi/ 7 Cemâziye’l-Âhir- Saadettin Taftazânî’nin Vefatı (1330)/ I. İnönü Savaşı (1921)

11 Ocak Salı/ 8 Cemâziye’l-Âhir- Mekke’nin Fethi (630)/ Şair Fuzûlî’nin Vefatı (1556)/ Haliç’in Donması (1755)

12 Ocak Çarşamba/ 9 Cemâziye’l-Âhir- Mevlânâ’nın Babası Bahaeddin Veled’in Vefatı (1231)/ Son Osmanlı Meb’uslar Meclisi’nin Toplanması (1920)

13 Ocak Perşembe/ 10 Cemâziye’l-Âhir- Medine’nin Osmanlı İdaresinden Çıkması (1919)

14 Ocak Cuma/11 Cemâziye’l-Âhir- Londra-New York Arası İlk Telefon Görüşmesi (1923)

15 Ocak Cumartesi/12 Cemâziye’l-Âhir- Sarıkamış’ta 90 bin Askerimizin Donarak Şehit Olması (1915)/ İlk İmam Hatip Okulları’nın Açılması (1949)

16 Ocak Pazar/ 13 Cemâziye’l-Âhir- Padişah III. Murad’ın Vefatı (1595)/ İran’da Devrim ve Humeynî’nin Dönüşü (1979)

17 Ocak Pazartesi/ 14 Cemâziye’l-Âhir- Galata Tüneli’nin Açılışı (1875)/ Körfez Savaşı’nın Başlaması (1991)

18 Ocak Salı/ 15 Cemâziye’l-Âhir- Lozan Barış Anlaşması’nın, Amerikan Senatosu’nda Kabul Edilmesi (1927)

19 Ocak Çarşamba/ 16 Cemâziye’l-Âhir- İmam Şâfiî’nin Vefatı (820)/ Fâtih Sultan Mehmed’in İlk Üniversiteyi Açması (1470)/ Çırağan Sarayı’nın Yanması (1910)/ Galiçya Zaferi (1917)

20 Ocak Perşembe/ 17 Cemâziye’l-Âhir- Darülaceze’nin Kuruluşu (1895)/ İlk Anayasa’nın Kabul Edilmesi (1921)

21 Ocak Cuma/ 18 Cemâziye’l-Âhir- I. Abdülhamid’in Tahta Çıkması (1774)/ Türkiye’de İlk Yüz Naklinin Gerçekleştirilmesi (2012)/ Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu’nun Vefatı (2021)

22 Ocak Cumartesi/ 19 Cemâziye’l-Âhir- Yavuz Sultan Selim’in Ridâniye Zaferi ve Halifeliğin Osmanlılar’a Geçişi (1517)

23 Ocak Pazar/ 20 Cemâziye’l-Âhir- Röntgen Cihazının Bulunması (1896)/ İttihatçıların Babıâli Baskını (1913)

24 Ocak Pazartesi/ 21 Cemâziye’l-Âhir- Hendek Gazvesi (627)

25 Ocak Salı/ 22 Cemâziye’l-Âhir- Dîvân-ı Lügâti’t-Türk’ün Yazılmaya Başlanması (1072)/ Sırp Sındığı Zaferi (1363)

26 Ocak Çarşamba/ 23 Cemâziye’l-Âhir- Karlofça Antlaşması (1699)/ Kâzım Karabekir Paşa’nın Vefatı (1948)

27 Ocak Perşembe/ 24 Cemâziye’l-Âhir- Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1299)/ Ampulün Îcadı (1880)/ Rusya’nın Çeçenistan’ı İşgali (1995)

28 Ocak Cuma/ 25 Cemâziye’l-Âhir- Mülkiye Mektebi’nin Açılışı (1854) / Hz. Ali’nin Kûfe’de Şehit Edilmesi (661)/ Mîsâk-ı Millî’nin Kabulü (1920)

29 Ocak Cumartesi/ 26 Cemâziye’l-Âhir- Dünya’da İlk Televizyon Yayınının Başlaması (1926)/ İlk Türkçe Ezanın Okutulması (1932)

30 Ocak Pazar/ 27 Cemâziye’l-Âhir- Gandhi’nin Öldürülmesi (1948)/ Zemherînin Sona Ermesi

31 Ocak Pazartesi/ 28 Cemâziye’l-Âhir- Osmanlılar’da İlk Kitabın (Vankulu Lügati) Basılması (1729)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Ocak-2022, Sayı: 203

İslam ve İhsan

GÜN VE AY İSİMLERİ NEREDEN GELMİŞTİR?

Gün ve Ay İsimleri Nereden Gelmiştir?

2021 DİNİ GÜNLER

2021 Dini Günler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.