Tarihte Eylül Ayı

Tarihte eylül ayında neler oldu? Eylül ayındaki önemli gün ve haftalar nelerdir? Bu ay ne oldu?

2021 yılı Eylül ayındaki önemli hadiseler ve gelişmeler nelerdir? Bu ay ne oldu?

TARİHTE BU AY

1 Eylül 2021 Çarşamba/ 24 Muharrem 1443- İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması (1939)/ Özbekistan’ın İstiklâli (1991)

2 Eylül Perşembe/ 25 Muharrem- İstanbul’da Büyük Cibâlî Yangını (1633)/ Zâbıta Teşkilâtının Kurulması (1826)

3 Eylül Cuma/ 26 Muharrem- İmam Birgivî’nin Vefâtı (1573)/ Kösem Sultan’ın Vefatı (1651)

4 Eylül Cumartesi/ 27 Muharrem- Selçuklu Devleti’nin Kurucusu Tuğrul Bey’in Vefâtı (1063)/ Sivas Kongresi (1919)

5 Eylül Pazar/ 28 Muharrem- İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Vefâtı (767)/ Sultan Baybars’ın Moğollar Karşında Ayn-ı Câlût Zaferi (1260)/ Zigetvar Kalesi’nin Fethi (1566)

6 Eylül Pazartesi/ 29 Muharrem- Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’e Girişi (1514)/ Çeçenistan’ın Bağımsızlığını Îlan Etmesi (1992)

7 Eylül Salı/ 30 Muharrem- Kânûnî Sultan Süleyman’ın Vefâtı (1566)

8 Eylül Çarşamba/ 1 Safer- Recep Yazıcıoğlu’nun Vefâtı (2003)

9 Eylül Perşembe/ 2 Safer- İlk Telgraf Hattının Açılması (1855)

10 Eylül Cuma/ 3 Safer- Peygamber Efendimizin Hicretinin Başlaması (622)/ Büyük İstanbul Depremi (1509)/ Haliç Köprüsünün Açılması (1974)

11 Eylül Cumartesi/ 4 Safer- Bursa’nın Kurtuluşu (1922)/ Plevne Zaferi (1877)

12 Eylül Pazar/ 5 Safer- İkinci Viyana Kuşatması (1683)/ 12 Eylül Askerî İhtilâli (1980)

13 Eylül Pazartesi/ 6 Safer- Sakarya Zaferi (1921)

14 Eylül Salı/ 7 Safer- Ruslarla Edirne Antlaşması’nın İmzalanması (1829)/ OPEC’in Kurulması (1960)

15 Eylül Çarşamba/ 8 Safer- Mûte Savaşı (629)/ Yassıada’da Onbeş Devlet Adamının İdama Mahkûm Edilişi (1961)/ İsrail’in Beyrut’u İşgali (1982)

16 Eylül Perşembe/ 9 Safer- Libya Kahramanı Ömer Muhtar’ın İdam Edilmesi (1931)/ Süleyman Hilmi Tunahan Hocaefendi’nin Vefâtı (1959)/ Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın İdamı (1961)

17 Eylül Cuma/ 10 Safer- Miryokefalon Zaferi (1176)/ Adnan Menderes’in İdamı (1961)/ Adnan Menderes’in Anıt Mezara Nakli (1990)

18 Eylül Cumartesi/ 11 Safer- Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’da Batması (1890)/ Pakistan’ın kurucusu M. Ali Cinnah’ın Vefâtı (1948)

19 Eylül Pazar/ 12 Safer- Son Sahabî Ebu’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile (r.a.)’in Vefâtı (718)/ İstanbul Rasathânesi’nin Açılması (1576)

20 Eylül Pazartesi/ 13 Safer- Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs Kuşatması (1187)

21 Eylül Salı/ 14 Safer- Peygamber Efendimizin Hicret Esnasında Kuba’yı Teşrifleri (622)/ Babür Devleti’nin Yıkılması (1858)/ İkinci Balkan Harbi’nin Başlaması (1914)

22 Eylül Çarşamba/ 15 Safer- Yavuz Sultan Selim Han’ın Vefâtı (1520)/ İran-Irak Savaşı (1980)

23 Eylül Perşembe/ 16 Safer- Gece ve Gündüzün Eşit Oluşu (Sonbahar Ekinoksu)/ Devlet Demiryolları’nın Kurulması (1856)

24 Eylül Cuma/ 17 Safer- Peygamber Efendimizin Hicret Esnasında Medîne’ye Ulaşması (622)/ II. Selim’in Tahta Çıkışı (1566)

25 Eylül Cumartesi/ 18 Safer- Yıldırım Beyazid’in Niğbolu Zaferi (1396)/ Patrona Halil İsyanı’nın Başlaması (1730)

26 Eylül Pazar/ 19 Safer- Sırp Sındığı Savaşı (1371)/ Girit’in Fethi (1669)

27 Eylül Pazartesi/ 20 Safer- Birinci Viyana Kuşatmasının Başlaması (1529)/ Preveze Deniz Zaferi (1538)/ Girit’in Fethi (1669)

28 Eylül Salı/ 21 Safer- Kâzım Karabekir’in Ermenileri Bozguna Uğratması (1920)

29 Eylül Çarşamba/ 22 Safer- İnebahtı Kalesi’nin Fethi (1499)

30 Eylül Perşembe/ 23 Safer- Kânûnî Sultan Süleyman’ın Tahta Çıkması (1520)

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Eylül-2021, Sayı: 199

İslam ve İhsan

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.