Tarihte Bu Ay

Tarihte bu ay neler oldu? İşte Şubat ayında önemli gün ve olaylar...

Şubat ayında neler oldu?

TARİHTE BU AY

1 Şubat 2022/29 Cemâziyelâhir 1443, Salı- Huneyn Gazvesi (630)/ Ayasofya Câmii’nin Müzeye Çevrilmesi (1935)

2 Şubat/1 Receb, Çarşamba- Üçaylar’ın Başlangıcı/ Hama Katliâmı (1982)

3 Şubat/2 Receb, Perşembe- Regâib Kandili/ Fâtih Sultan Mehmed’in Tahta Geçişi (1451)/ Ali Ulvi Kurucu’nun Vefâtı (2002)

4 Şubat/3 Receb, Cuma- Şeyh Şâmil’in Vefâtı (1871)/ İskilipli Âtıf Hoca’nın Şehid Edilişi (1926)/ M. Esat Coşan Hocaefendi’nin Vefâtı (2001)/ Dünya Kanser Günü

5 Şubat/4 Receb, Cumartesi- Hutbelerin Türkçe Okunmaya Başlaması (1932)/ Laiklik İlkesinin Anayasaya Konulması (1937)/ Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi’nin Vefâtı (1960)/ Adnan Kahveci’nin Vefatı (1993)

6 Şubat/5 Receb, Pazar- Sultan II. Ahmed’in Vefâtı (1695)

7 Şubat/6 Receb, Pazartesi- “Maraş” Şehrine “Kahramanlık” Ünvanının Verilmesi (1973)

8 Şubat/7 Receb, Salı- Sultan IV. Murad’ın Vefatı (1640)/ Anteb’e “Gâzi” Ünvanının Verilmesi (1921)/ Ahmet Kabaklı’nın Vefâtı (2001)

9 Şubat/8 Receb, Çarşamba- Minarelerde İlk Defa Kandil Yakılması (1588)

10 Şubat/9 Receb, Perşembe- Hazret-i Hatice (r.anhâ)’nın Vefatı (619)/ Halife Ömer bin Abdülaziz’in Vefâtı (720)/ Sultan II. Abdülhamid’in Vefâtı (1918)

11 Şubat/10 Receb, Cuma- Zürih Anlaşması’nın İmzalanması (1959)/ İran İslâm Cumhuriyeti’nin Kurulması (1979)

12 Şubat/11 Receb, Cumartesi- Kahramanmaraş’ın Kurtuluşu (1920)/ Hasan el-Bennâ’nın Vefatı (1949)/ Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.)’un Vefâtı (1984)/ Muzaffer Ozak’ın Vefâtı (1985)

13 Şubat/12 Receb, Pazar- Erzincan’ın Kurtuluşu (1918)/ Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Kuruluşu (1975)/İstanbul Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Vefatı (2021)

14 Şubat/13 Receb, Pazartesi- Sırp Ayaklanması (1876)/ Telefonun İcadı (1876)

15 Şubat/14 Receb, Salı- Yavuz Sultan Selim’in Hilâfeti (1517)/ Rodos ve Oniki Ada’nın Yunanistan’a Terki (1947)

16 Şubat/15 Receb, Çarşamba- Akşemseddin’in Vefâtı (1459)/ Rusların Erzurum’u İşgali (1916)/ Türkiye-ABD Telefon Hattının Açılması (1953)7 Yazar Doğan Cüceloğlu’nun Vefatı (2021)

17 Şubat/16 Receb, Perşembe- Türk Medenî Kanunu’nun Kabulü (1926)/ Kosova’nın Bağımsızlık İlânı (2008)

18 Şubat/17 Receb, Cuma- Sakız Adası’nın Venedikliler’den Geri Alınması (1695)/ Islahat Fermânı’nın İlânı (1856)/ Türkiye’nin NATO’ya Girişi (1952)

19 Şubat/18 Receb, Cumartesi- İbrahim Edhem Hazretleri’nin Vefâtı (779)/ Emir Timur’un Vefâtı (1405)/ Çanakkale Savaşı’nın Başlaması (1915)

20 Şubat/19 Receb, Pazar- İstanbul’da İlk Elektrikli Tramvay Seferi (1914)/ Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) Köprüsü’nün Temeli’nin Atılması (1970)/ Birinci Cemre (Havaya) Düştü

21 Şubat/20 Receb, Pazartesi- Yılbaşı’nın 1 Ocak’a Alınması (1917)/ TBMM’de Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Okunması Kararı Alındı (1925)

22 Şubat/21 Receb, Salı- Tarihçi İbn-i Haldun’un Vefâtı (1406)/ Yüksek Seçim Kurulu Kurulması (1950)

23 Şubat/22 Receb, Çarşamba- Peygamber Efendimizin Mekke’de Vedâ Hutbesi’ni Îrâdı (632)/ Hendek Savaşı (627)

24 Şubat/23 Receb, Perşembe- Hoca Ahmet Yesevî’nin Vefatı (1166)/ Şehzâde Cem’in Vefâtı (1495)/ Trabzon’un Kurtuluşu (1918)

25 Şubat/24 Receb, Cuma- Varşova Paktı’nın Feshi (1991)/ Türkiye’nin Almanya’ya Savaş İlan Etmesi (1945)

26 Şubat/25 Receb, Cumartesi- Ermeniler’in Karabağ Hocalı’da Türk Katliâmı (1992)

27 Şubat/26 Receb, Pazar- Mîrac Kandili/ Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin Vefatı (1644)/ Necmeddin Erbakan’ın Vefatı (2011)/ İkinci Cemre (Suya) Düştü

28 Şubat/27 Receb, Pazartesi- Körfez Savaşının Sona Ermesi (1991)/ Postmodern Darbe (1997)/ Sivil Savunma Günü

Kaynak: Mahinur Aydın, Şebnem Dergisi, Şubat-2022, Sayı: 204

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.